Browse


Hinau (k) - Keliiholopali : 12-19-1853 : Hamakua
Hinau (k) - Keliiholopali : 12-19-1853 : Hamakua :1853 : H-19b p86 : Marriage Record
Hinau (k) - Keliiholopali : 12-19-1853 : Hamakua , Kaainoni (k) - Kamaka : 11-26-1853 : Kohala , Kahue (k) - Meleohi : 11-09-1853 : Waimea , Kaikiumi (k) - Piho : 12-08-1853 : Hamakua , Kalawaia (k) - Kalakuniai : 11-03-1853 : Hamakua , Kauikani (k) - Kahinawe : 11-15-1853 : Hamakua , Keoho (k) - Kawai : 12-09-1853 : Hamakua , Kuaana (k) - Kanakaole : 12-08-1853 : Hamakua , Kulua (k) - Kalauwao : 11-29-1853 : Waimea , Lono (k) - Kamaikui : 12-01-1853 : Kohala , Maamaakua (k) - Naapanalau : 12-09-1853 : Hamakua , Manuia, G.D. (k) - Keliiaukai : 11-25-1853 : Kohala , Mulihele (k) - Kahoolala : 11-14-1853 : Kohala , Nakuala (k) - Wahineomao : 12-01-1853 : Waimea , Palawe (k) - Kaolanialii : 12-08-1853 : Hamakua :1853 : H-17 p43 : Marriage Record