Browse


Haileolani (k) - Palauolelo : 12-09-1852 : Waimea
Haileolani (k) - Palauolelo : 12-09-1852 : Waimea :1852 : H-19a p89 : Marriage Record
Haileolani (k) - Palauolelo : 12-09-1852 : Waimea , Kahaanapio (k) - Kalaulaala : 11-05-1852 : Waimea , Kahaleahu (k) - Kamaaukai : 11-27-1852 : Hamakua , Kaholokahiki (k) - Kaai : 11-08-1852 : Hamakua , Kaimiaina (k) - Kalua : 10-08-1852 : Waimea , Kalua (k) - Keliipaakaua : 11-19-1852 : Hamakua , Kamauu (k) - Paikeke : 11-01-1852 : Waimea , Kanae (k) - Ino : 11-08-1852 : Kohala , Kapakii (k) - Hiilei : 10-27-1852 : Waimea , Kauweloa (k) - Kaiwi : 12-09-1852 : Waimea , Keliikanuola (k) - Kahoonoanoa : 10-08-1852 : Waimea , Kunane (k) - Kekua : 11-21-1852 : Hamakua , Lahia (k) - Kalua : 10-29-1852 : Honokaa , Lono (k) - Kaolulo : 11-16-1852 : Waimea :1852 : H-17 p37 : Marriage Record