Browse


Tabalbag, Juan (k) - Navaro, Carolina :1928-09-11 : K-27 p376 : Marriage Record
Tabarejo, Marciso (k) - Natividad, Dionecia : 09-22-1926 : No. Kohala H-51n p39 : Marriage Records
Tabata, Kenzo (k) - Sugimoto, Miyako : 06-26-1926 : No. Kona H-74d p127&127a : Marriage Records
Tabata, Tayoichi (k) - Uchiyama, Hatsue : 05-22-1929 : So. Kona H-74f p56 : Marriage Records
Tabata, Toyoichi (k) - Uchiyama, Hatsue : 05-22-1929 : Kona H-74a p82&82a : Marriage Records
Tabato, Dinbei (k) - Kato, Kiyo :1918-12-11 : K-26 p29 : Marriage Record
Taben, Francisco (k) - Tacobloy, Victoria : 11-16-1924 : So. Hilo H-99 p448 : Marriage Records
Tabieros, Jenaro (k) - Vindiola, Agatona :1926-09-04 : K-26 p348 : Marriage Record
Taboco, Bereno (k) - Kilyosa, Supriana :1927-06-18 : K-27 p324 : Marriage Record
Tabula, Simplicio (k) - Agcaoili, Vicenta :1924-06-09 : K-27 p160 : Marriage Record
Tabura, Eusebio (k) - Balay, Salvadora Torres : 10-09-1925 : So. Hilo H-99 p592 : Marriage Records
Tachera, Joe. V. (k) - Simas, Mary : 11-04-1909 : No. Kona H-68f p9 : Marriage Records
Tachibana, John G. (k) - Yamasaki, Yoshiko :1924-01-04 : K-27 p132 : Marriage Record
Tachibana, Kumaziro (k) - Hirota, Hide :1914-02-08 : K-28 p83 : Marriage Record
Tachibana, Torashige (k) - Nakamura, Ume : 12-28-1922 : So. Hilo H-101 p2 : Marriage Records
Tachikawa, Masataro (k) - :1922-10-31 : K-30 p70,70a : Marriage Record
Tada, Kauchi (k) - Togo, Tsuru :1919-09-16 : K-26 p47 : Marriage Record
Tada, Masato (k) - Tanaka, Natsuyo :1925-08-14 : K-26 p305 : Marriage Record
Tadai, Tokigiro (k) - Uchida, Kuni :1924-11-04 : K-22 p44 : Marriage Record
Tadeja, Pablo (k) - Martinez, Manuela : 06-07-1924 : So. Hilo H-99 p367 : Marriage Records
Tademaru, Yasutaro (k) - Imanaka, Chiyo : 09-14-1901 : Hilo H-33 p220a : Marriage Record
Tademaru, Yasutaro (k) - Imanaka, Chiyo : 09-14-1901 : S. Hilo H-36 p220 : Marriage Record
Taeza, Cornelio (k) - Eedefonzo, Marcela : 02-11-1922 : So. Hilo H-99 p1 : Marriage Records
Tagami, Hisakichi (k) - Kinoshita, Yoshiko : 02-19-1929 : So. Hilo H-99 p995 : Marriage Records
Tagaua, Takaichi (k) - Koga, Yki : 01-28-1919 : Kau H-66 p10 : Marriage Records
Tagikawa, Hideo (k) - Nishimoto, Yukiko :1926-08-10 : K-26 p345 : Marriage Record
Tagikawa, Yoshito (k) - Takaki, Yukuyo :1926-06-04 : K-26 p338 : Marriage Record
Taguchi, Jiro (k) - Matsuda, Nato : 05-12-1924 : Puna Marriage Records
Taguchi, Naohei (k) - Kumadaki, Sachi : 10-15-1901 : So. Hilo H-33 p230a : Marriage Record
Taguchi, Naohei (k) - Kumadoki, Sachi : 10-15-1901 : S. Hilo H-36 p230 : Marriage Record
Taguma, Kiyoichi (k) - Toi, Ayako [Uratake] : 03-23-1927 : So. Hilo H-99 p762&762a : Marriage Records
Taguma, Kiyoichi (k) - Toi, Ayako : 03-23-1927 : Hilo H-108 p17 : Marriage Records
Taguma, Shinichi (k) - Kurayuki, Matsuko :1924-05-10 : K-27 p148 : Marriage Record
Tagunaada, Mizua (k) - Kabayashi, Tago : 12-08-1904 : Hilo H-33 p392a : Marriage Record
Tahachi, Ihachikuliki (k) - Iwamoto, Matsue :1925-07-24 : K-27 p245 : Marriage Record
Tahara, I. (k) - Shintaku, Sekino : 10-17-1924 : No. Hilo H-86b p83&83a : Marriage Records
Tahara, Joichi (k) - Okino, Tome : 02-27-1921 : So. Hilo H-89c p11 : Marriage Records
Tahara, Kamekichi (k) - Miyasaki, Yuki : 07-16-1923 : So. Hilo H-99 p212 : Marriage Records
Tai Seu Wong (k) - Ponte, Louisa de : 10-12-1922 : N. Kohala
Tai, Shizuo (k) - Noda, Kikuyo :1922-07-09 : K-26 p176 : Marriage Record
Tai, Shizuo (k) - Yoshida, Tamayo :1927-03-05 : K-26 p375 : Marriage Record
Tailan, Eulogio (k) - Bungcayao, Leonora :1925-06-12 : K-22 p65 : Marriage Record
Taise, Kendatsu (k) - Yonemura, Hatsue : 01-28-1918 : Kona
Taise, Kendatsu (k) - Yonemura, Hatsue : 01-28-1918 : So. Kona H-74b p64 : Marriage Records
Taishigama, M. (k) - Yamanaka, H. : 01-29-1927 : Hilo, Honokaa, So. Kona H-102 p46 : Marriage Records
Tajio, Francisco (k) - Barsabal, Josephina : 06-20-1928 : Hamakua H-80b p18 : Marriage Records
Takaata, Rinchi (k) - Yamaoka, Oichi : 03-13-1922 : So. Hilo H-99 p10 : Marriage Records
Takaba, Kame (k) - Takaba, Monashi : 11-03-1919 : N. Kohala H-51f p24 : Marriage Records
Takabayashi, Shiro (k) - Nagao, Tamayo :1924-11-03 : K-26 p277 : Marriage Record
Takada, Saburo (k) - Yogi, Moshi : 08-27-1925 : So. Hilo H-89d p32 : Marriage Records
Takafugi, Tomataro (k) - Chiyo : 02-13-1899 : Hilo H-32 p66 : Marriage Record
Takagaki, Tamekichi (k) - Tatsu, Matsumoto : 11-22-1907 : Hilo H-83c p9 : Marriage Records
Takahara, Tasuji (k) - Shimizu, Tsuruye : 03-19-1919 : No. Kona H-74c p7 : Marriage Records
Takahara, Tatsuji (k) - Shimezu, Tsuruye : 03-19-1919 : So. Kona H-68d p19 : Marriage Records
Takahara, Tatsuji (k) - Shimizu, Tsuruye : 03-19-1919 : Kona H-74a p39 : Marriage Records
Takahashi, G. (k) - Miamoto : 09-27-1909 : N. Kohala H-43 p105 : Marriage Record
Takahashi, Ginsaboro (k) - Kimio : 00-00-1922 : No. Kona H-74d p9 : Marriage Records
Takahashi, Ginsaboro (k) - Kimio : 09-04-1922 : N. Kohala H-51m p57 : Marriage Records
Takahashi, Kaisuke (k) - Motohiro, Iwa : 08-16-1912 : So. Hilo H-91 p11 : Marriage Records
Takahashi, Katsuei (k) - Sato, Tomi : 12-24-1924 : Kona H-74a p57 : Marriage Records
Takahashi, Katsuei (k) - Sato, Tomi : 12-24-1925 : N. Kohala H-51m p57a : Marriage Records
Takahashi, Kiitsu (k) - Hamamoto, Mikiyo : 11-09-1922 : Kau H-63 p20 : Marriage Records
Takahashi, Kiitsu (k) - Mikiyo : 11-09-1922 : Kau H-63 p19 : Marriage Records
Takahashi, Kitaro (k) - Kohama, Bun : 02-14-1898 : Hilo H-32 p15 : Marriage Record
Takahashi, Kotaro (k) - Miyoshi, Yuki : 01-22-1925 : So. Hilo H-99 p478,478a&478b : Marriage Records
Takahashi, Kyotaro (k) - Murakami, Toi : 05-12-1917 : So. Hilo H-89a p39 : Marriage Records
Takahashi, Raijiro (k) - Kido, Yuku : 08-14-1900 : S. Hilo H-33 p157a : Marriage Record
Takahashi, Raijiro (k) - Yuku Kedo : 08-14-1900 : S. Hilo H-35 p157 : Marriage Record
Takahashi, Tomeji (k) - Watanabe, Fuku :1923-10-05 : K-22 p22 : Marriage Record
Takahashi, Zenji (k) - Miyamoto, Kiku : 04-11-1927 : N. Kohala H-51o p14 : Marriage Records
Takahashi, Zenji (k) - Miyamoto, Kiku : 04-11-1927 : No. Kohala H-109 p7 : Marriage Records
Takahasi (k) - Saychu : 04-16-1904 : S. Kohala H-42f p1 : Marriage Record
Takahata, H. (k) - Una, Morisiki : 04-08-1905 : Hilo H-40 p407a : Marriage Record
Takahata, Hitoshi (k) - Marimatsu, Hazue : 05-29-1929 : Hilo H-110 p11 : Marriage Records
Takahata, K. (k) - Morisiki, Ura : 04-08-1905 : S. Hilo H-38 p407 : Marriage Record
Takahata, Masaru (k) - Sumiki, Hatsuko : 10-14-1927 : So. Hilo H-99 p837 : Marriage Records
Takai, S. (k) - Hayashi, T : 11-15-1923 : Hilo H-105 p20 : Marriage Records
Takake, Kingero (k) - Naka : 09-30-1909 : N. Kohala H-43 p115 : Marriage Record
Takaki, Hagime (k) - Kamura, Sen : 01-09-1918 : So. Hilo H-89a p59 : Marriage Records
Takaki, Jentaro (k) - Morioka, Satoyo : 09-23-1918 : Hamakua H-76 p12,12a&12b.pdf : Marriage Records
Takaki, Moses (k) - Keanaaina, Hattie : 01-10-1929 : So. Kona H-74f p30&30a : Marriage Records
Takaki, T. (k) - Yamashita, Tai : 09-26-1916 : So. Kona H-74b p10 : Marriage Records
Takaki, T. (k) - Yuki : 04-02-1910 : No. Kona H-72 p75 : Marriage Records
Takaki, Taniso (k) - Yamashita, Tai : 09-26-1916 : Kona H-74a p102&102a : Marriage Records
Takaki, Tanizo (k) - Yamashita, Tai : 09-26-1916 : Kona H-74a p86 : Marriage Records
Takaki, Tomezo (k) - Saiki, Soyo : 04-16-1911 : N. Kohala
Takakuchi, Sakutaro (k) - Sakakuchi, Toa : 09-29-1903 : S. Hilo H-37 p349 : Marriage Record
Takakuchi, Sakutaro (k) - Sakakuchi, Toa : 09-29-1903 : So. Hilo H-33 p349a : Marriage Record
Takamatsu, Hitsugi (k) - Sozabro, Teki : 07-07-1903 : N. Kohala :1896-1910 : H-50 p35 : Marriage Records
Takamatsu, S. (k) - Kunihiro, Ohichi : 06-16-1903 : S. Hilo H-37 p333 : Marriage Record
Takamatsu, S. (k) - Ohichi Kunihiro : 06-16-1903 : Hilo H-33 p333a : Marriage Record
Takamine, Kama (k) - Tamashiro, Kamado : 01-30-1928 : Hamakua H-80a p62 : Marriage Records
Takamoto, Kutaro (k) - Kurohara, Hatsume : 12-02-1909 : Hilo H-84 p84&84a : Marriage Records
Takamoto, Noboru (k) - Yoshimoto, Fusae :1927-01-13 : K-29 p50 : Marriage Record
Takamoto, Sadaki (k) - Nakamura, Komaye : 01-15-1921 : No. Kona H-74c p51 : Marriage Records
Takamoto, Shoichi (k) - Fujimura, Masako :1926-09-07 : K-29 p38 : Marriage Record
Takamune, Hatashi (k) - Higashi, Mitsuko : 07-06-1920 : Hamakua H-76 p43 : Marriage Records
Takaoka, Haytaro (k) - Hisa : 06-01-1903 : S. Hilo H-37 p331 : Marriage Record
Takaoka, Haytaro (k) Hisa : 06-01-1903 : So. Hilo H-33 p331a : Marriage Record
Takaoka, Yoshitaro (k) - Okamura, Tune : 02-22-1908 : Hilo H-40 p475a : Marriage Record
Takaoka, Yoshitaro (k) - Okamura, Tune : 02-22-1908 : So. Hilo H-96 p54 : Marriage Records
Takara, K. (k) - Miyasaki, Y. : 07-26-1923 : Hilo H-105 p11 : Marriage Records
Takasaki, Matsujiro (k) - Murashige, Yone : 04-11-1927 : N. Kohala H-51o p13 : Marriage Records
Takasaki, Matsujiro (k) - Murashige, Yone : 04-18-1927 : No. Kohala H-109 p8 : Marriage Records
Takashiki, Isei (k) - Kaneshiro, Shezue :1925-02-09 : K-26 p287 : Marriage Record
Takashima, Tadaci (k) - Hayashi, Kyono : 11-30-1915 : Hilo H-83 p32 : Marriage Records
Takasu, Masajiro (k) - Togami, Natsu : 11-18-1912 : So. Hilo H-92 p4&4a : Marriage Records
Takata, George T. (k) - Yokoo, Misao :1925-06-13 : K-27 p235 : Marriage Record
Takata, Hajime (k) - Tsuruda, Yoshino :1925-11-06 : K-26 p316 : Marriage Record
Takata, I. (k) - Okano, Hanaio : 09-12-1917 : So. Hilo , Takata, Ichihei (k) - Okano, Hanayo : 09-12-1917 : H-89a p51&51a : Marriage Records
Takata, Keizo (k) - Fugimori, Katsuko : 10-01-1923 : N. Kohala H-51k p32&32a : Marriage Records
Takata, Saichi (k) - Kawamura, Hawayo :1917-03-09 : K-23 p21 : Marriage Record
Takata, Sukezo (k) - Tsutsumi, Tame : 03-15-1918 : So. Kona H-74b p73 : Marriage Records
Takata, Umoski (k) - Kangia, Take : 10-29-1913 : Hamakua H-82 p13,13a&13b : Marriage Records
Takatani, Kotaro (k) - Mayahara, Kinuko : 09-29-1924 : N. Kohala H-51l p39&39a : Marriage Records
Takatsu, Tadaichi (k) - Shiota, Toshiko : 08-13-1927 : So. Hilo H-99 p812&812a : Marriage Records
Takatsuka, Mitsuji (k) - Koiama, Hisano : 06-12-1920 : So. Hilo H-89b p45 : Marriage Records
Takauye, Mimokichi (k) - Murakami, Shizuyo : 12-05-1926 : No. Kona H-74d p146 : Marriage Records
Takayama, Kumao (k) - Hookano, Rachel Kamakele : 07-06-1923 : So. Hilo H-99 p203 : Marriage Records
Takeguchi, Suakichi (k) - Sumi : 04-19-1906 : Hilo , Suekichi, Ireguchi (k) - Yoshioka, Tsune : 04-19-1906 : Hilo H-84 p70 : Marriage Records
Takeguchi, Tomekichi (k) - Yamamura, Tomi : 07-09-1906 : S. Hilo H-39 p59 : Marriage Record
Takehiro, Minoru (k) - Komine, Misao : 03-26-1925 : So. Hilo : H-89d p20 : Marriage Records
Takei, Arthur K. (k) - Higaki, Hatsue : 01-11-1926 : So. Kona H-74d p109 : Marriage Records
Takejiro, Ohama (k) - Chie, Kawasaki : 10-21-1911 : Hilo H-84 p3&3a : Marriage Records
Takemoto, James G. (k) - Murakawa, Tome : 05-29-1925 : Kau H-58a p12 : Marriage Records
Takemoto, Juzo (k) - Chikuami, Shimo : 05-22-1919 : Hamakua H-76 p25&25a.pdf : Marriage Records
Takemoto, Kaneshiro (k) - Domae, Satsuno :1925-05-14 : K-27 p231 : Marriage Record
Takemoto, Koichi (k) - Wataoka, Masako : 04-06-1916 : N. Kohala H-51c p15 : Marriage Records
Takemoto, Tokuichi (k) - Oshita, Tsuru : 07-12-1913 : So. Hilo H-88 p79 : Marriage Records
Takemoto, Yoshigi (k) - Shirokane, Kikuyo :1918-01-15 : K-23 p52 : Marriage Record
Takemune, Koichi (k) - Nakashima, Nobue : 01-05-1926 : So. Hilo H-89d p38 : Marriage Records
Takenaga, Kentalo (k) - Kaetsu, Suano : 03-30-1925 : So. Hilo H-99 p505 : Marriage Records
Takenaka, Kazuo (k) - Ishii, Toki :1929-02-20 : K-27 p395 : Marriage Record
Takenaka, Mansuke (k) - Takemoto, Kazuno :1928-12-03 : K-26 p450 : Marriage Record
Takenaka, Tatsuo (k) - Hiramoto, Hanako :1929-02-23 : K-29 p129 : Marriage Record
Takeoka, Isami (k) - Tachibana, Umeko : 12-14-1925 : So. Hilo H-99 p612 : Marriage Records
Takeoka, J. (k) - Tachibana, U. : 12-14-1925 : Hilo H-105 p76 : Marriage Records
Takeshita, Motosuke (k) - Shigemura, Sueno :1918-09-10 : K-30 p17,17a : Marriage Record
Takeshita, Shimataro (k) - Kohama, Aki :1917-04-26 : K-23 p28 : Marriage Record
Takeshita, Toranosuke (k) - Maaheo, Kelii : 01-14-1915 : Hamakua H-77 p35 : Marriage Records
Takesue, Motonobu (k) - Matunaga, Ekiko : 10-25-1920 : So. Hilo H-89b p51 : Marriage Records
Takesue, Tsuyoshi (k) - Kubo, Shige : 06-29-1928 : No. Kona H-74e p48 : Marriage Records
Taketa (k) - Toyo :1904-12-03 : K-20 p9 : Marriage Record
Taketa, Katsugoro (k) - Tanegawa, Take : 01-02-1915 : So. Hilo H-93 p10 : Marriage Records
Taketa, Niroku (k) - Kubota, Tomo :1923-05-21 : K-26 p213 : Marriage Record
Takeuchi, Genkichi (k) - Kajita, Shige : 04-17-1911 : So. Hilo H-87 p7 : Marriage Records
Takeuchi, Koichi (k) - Takeuchi, Mine : 01-25-1912 : So. Hilo H-88 p33&33a : Marriage Records
Takeuchi, Sadajiro (k) - Hamada, Hisaio : 02-28-1907 : Hilo H-40 p448a : Marriage Record
Takeuchi, Utaro (k) - Murakami, Hazue : 01-26-1918 : Kona
Takeuchi, Utaro (k) - Murakami, Hazue : 01-26-1918 : So. Kona H-74b p62 : Marriage Records
Takeuchi, Yutaka (k) - Tanaka, Shizu : 04-28-1922 : No. Hilo H-86b p5 : Marriage Records
Takeya, Masawa (k) - Hiura, Hatsumi : 12-26-1924 : So. Hilo H-99 p471,471a,471b&471c : Marriage Records
Takiachi Sadajiro (k) - Hamada, Hisayo : 02-28-1907 : S. Hilo , Takiachi Sadajiro (k) - Hamada, Hisaio : 02-28-1907 : S. Hilo H-38 p448 : Marriage Record
Takimori, Moichi (k) - Yumi, N. : 11-03-1909 : So. Hilo H-85 p6&6a : Marriage Records
Takimoto, T.R. (k) - Kitamura, F. : 10-13-1928 : Hilo H-105 p180 : Marriage Records
Takimoto, Uhay (k) - Okiku : 03-12-1897 : Hilo , Uhay, Takimoto (k) - Okiku : 03-12-1897 : Hilo H-32 p4 : Marriage Record
Takishita, Komazo (k) - Iwayama, Ishi : 02-15-1927 : Hamakua H-80a p21 : Marriage Records
Takisui, Jemji (k) - Matsunaga, Yuki : 02-12-1924 : So. Hilo H-89d p3 : Marriage Records
Takiue, Sakuichi (k) - Tsuda, Haruyo : 01-30-1911 : So. Hilo H-96 p1&1a : Marriage Records
Takoshiro, N. (k) - Omura, Takojiro : 05-04-1907 : S. Hilo H-38 p454 : Marriage Record
Takuchi, Yonekichi (k) - Yoshida, Kazue :1915-03-15 : K-28 p112 : Marriage Record
Talamia, Nicolas (k) - Rubio, Segunda :1926-05-05 : K-26 p334 : Marriage Record
Talentino, Amando (k) - Catraha, Paul Adolpo : 10-08-1922 : Kau H-63 p16 : Marriage Records
Taliman, Ciliaco (k) - Chan, Sekela Ah : 02-13-1928 : N. Kohala H-51p p29 : Marriage Records
Talise, Placido (k) - Kuhaupio, Alice : 03-03-1925 : No. Kona H-74d p77 : Marriage Records
Talisian, Miguel (k) - Benting, Victoriano :1921-08-27 : K-27 p5 : Marriage Record
Tallett, Paul K. (k) - Souza, Mary de : 08-16-1913 : So. Hilo H-94 p49 : Marriage Records
Talosa, Amelio (k) - Suerte, Amelia : 08-14-1914 : Hamakua H-82 p61 : Marriage Records
Tama, Ioane (k) - Hapiihaka : 01-04-1826 , Hoomanawanui (k) - Naauhau : 01-18-1826 , Keahiaka (k) - Kailinaoa : 01-18-1826 , Namakuakane (k) - K___puu : 01-18-1826 K-8a p1 : Marriage Record
Tamada (k) - Haru : 05-08-1894 : Hilo H-32a p43 : Marriage Record
Tamada, Seichii (k) - Yamamoto, Miyauo : 03-14-1922 : So. Hilo H-99 p13&13a : Marriage Records
Tamagawa, Nobuichi (k) - Inouye, Naka :1926-03-13 : K-26 p324 : Marriage Record
Tamamoto, Rokuichi (k) - Hirafuji, Ito : 01-25-1914 : Hilo H-83 p37 : Marriage Records
Tamanaha, Kana (k) - Kulolia, Lucy : 07-01-1916 : N. Kohala
Tamanaha, Zenichi (k) - Yamashiro, Sadako : 02-06-1925 : So. Hilo H-99 p488 : Marriage Records
Tamanaka, Kana (k) - Kulolia, Lucy : 07-01-1916 : N. Kohala H-51c p25 : Marriage Records
Tamaribuchi, Kazuo (k) - Meydell, Angeline :1922-09-16 : K-27 p72 : Marriage Record
Tamaribuchi, Shige Kii (k) - Kita, Hatsuko : 06-09-1928 : So. Hilo H-99 p909 : Marriage Records
Tamaru, Y. (k) - Morimoto, M. : 02-25-1924 : Hilo H-105 p24 : Marriage Records
Tamarufuchi, S. (k) - Kita, H. : 06-09-1928 : Hilo H-105 p165 : Marriage Records
Tamashiro, Gentaro (k) - Tamae, Utoyo : 06-16-1928 : Hamakua H-80b p15 : Marriage Records
Tamashiro, Gentaro (k) - Tamaye, Utoyo : 06-19-1928 : Hilo H-108 p31 : Marriage Records
Tamashiro, Gentaro (k) - Tamaye, Utoyo : 06-19-1928 : So. Hilo H-99 p911 : Marriage Records
Tamashiro, Gyukichi (k) - Shimabukuro, Kikuyo : 06-15-1928 : So. Hilo H-101 p28 : Marriage Records
Tamashiro, K. (k) - Tamashiro, H. : 04-01-1928 : Hilo H-105 p157 : Marriage Records
Tamashiro, Niwa (k) - Nomura, Yoshie : 02-18-1927 : So. Hilo H-99 p751&751a : Marriage Records
Tamashiro, Umeshiro (k) - Mukai, Ume :1925-02-09 : K-26 p284 : Marriage Record
Tamayo, Antonio (k) - Perez. Angila :06-21-1928-06-21 : K-26 p421 : Marriage Record
Tame, Koochi (k) - Nakatsu, Heiske : 07-06-1903 : Hilo H-33 p338a : Marriage Record
Tamesaburo, Ochiai (k) - Nobuko, Uychara : 04-17-1908 : Hilo H-40 p481a : Marriage Record
Tamesaburo, Ochiai (k) - Uyehara, Nobuko : 04-17-1908 : So. Hilo H-96 p61 : Marriage Records
Tameyo, Chikuami (k) - Sasaki, Toyo : 08-30-1907 : Hilo H-40 p460a : Marriage Record
Tamina, Kazo (k) - Ogi, Fujie Miss : 09-22-1928 : Puna H-53 p44 : Marriage Records
Tamokichi, Hara (k) - Matsu Mehida : 06-27-1902 : Hilo H-33 p276a : Marriage Record
Tamura, Ben Y. (k) - Ueda, Mitsue : 09-28-1928 : Hamakua H-80b p34&34a : Marriage Records
Tamura, Ben Y. (k) - Ueda, Mitsue : 09-28-1928 : Hilo H-110 p18 : Marriage Records
Tamura, I. (k) - Tsugawa, Haruio : 05-16-1907 : No. Hilo H-83a p5&5a : Marriage Records
Tamura, Isami (k) - Morioka, Katsuyo :1926-12-06 : K-29 p46 : Marriage Record
Tamura, Kenichi (k) - Miyoshi, Haruno :1927-09-28 : K-29 p80 : Marriage Record
Tamura, T. (k) - Ueno, Tsugi :1922-07-27 : K-27 p62 : Marriage Record
Tamura, Torakichi (k) - Kiyo Ishizaka : 06-14-1905 : S. Hilo
Tamura, Turakichi (k) - Ishizaki, Kiyo : 06-14-1905 : S. Hilo H-40 p416a : Marriage Record
Tanabe Nakazo (k) - Onitake Tora : 09-03-1904 : S. Hilo H-37 p386 : Marriage Record
Tanabe, Nakadzo (k) - Oritake Tora : 09-03-1904 : So. Hilo H-33 p386a : Marriage Record
Tanabe, Sinkichi (k) - Hiraiwa, Otuchi : 03-03-1908 : S. Hilo H-38 p477 : Marriage Record
Tanabe, Sinkichi (k) - Hiraiwa, Otuchi : 03-03-1908 : So. Hilo H-96 p56 : Marriage Records
Tanabe, Sinkichi (k) - Hiraiwa, Otushi : 03-30-1908 : Hilo H-40 p477a : Marriage Record
Tanabe, Sotaro (k) - Kanai, Inayo :1916-04-15 : K-23 p7 : Marriage Record
Tanabe, Takewo (k) - Inouye, Fumiyo : 03-10-1919 : So. Hilo H-89b p8 : Marriage Records
Tanabe, Totaro (k) - Yamaguchi, Shinaiyo :02-26-1909 : :02-26-1909 : K-31 p67 : Marriage Record
Tanabe, Yasuichi (k) - Miyagi, Tamayo :1918-03-30 : K-23 p55 : Marriage Record
Tanaka (k) - Ywa : 08-19-1901 : Hamakua H-81 p79&79a : Marriage Records
Tanaka Saruzi (k) - Takeno : 04-18-1900 : Hamakua H-81 p49&49a : Marriage Records
Tanaka, Hajime (k) - Nakamura, Isayo :1923-06-18 : K-26 p216 : Marriage Record
Tanaka, I. (k) - Eguchi, Ai : 10-28-1907 : Hamakua H-78 p24 : Marriage Records
Tanaka, Inouye (k) - Izumo, Kinuke : 01-03-1922 : So. Hilo H-89c p49 : Marriage Records
Tanaka, Iwagiro (k) - Takeuchi, Hugu : 10-28-1901 : Hamakua H-75d p2&2a : Marriage Records
Tanaka, Jiro (k) - Omon, Misao : 09-29-1910 : No. Hilo H-100 p33 : Marriage Records
Tanaka, Jutaro (k) - Suge : 09-30-1909 : N. Kohala H-43 p106 : Marriage Record
Tanaka, K. (k) - Nishimura, H. : 06-22-1928 : Hilo, Honokaa, So. Kona H-102 p50 : Marriage Records
Tanaka, Kanosuke (k) - Nishimura, Hanako : 06-22-1928 : N. Kohala
Tanaka, Kazuma (k) - Horita, Fujino : 12-24-1926 : Hamakua H-80a p14 : Marriage Records
Tanaka, Kinzaburo (k) - Obana, Seki : 08-24-1911 : So. Hilo H-96 p20 : Marriage Records
Tanaka, Kiyoshi (k) - Hayashida, Hatsue : 02-09-1918 : Kau H-66 p11 : Marriage Records
Tanaka, Kumaaji (k) - Ueda, Ai : 02-19-1919 : So. Kona H-68d p18 : Marriage Records
Tanaka, Kumaji (k) - Ueda, Ai : 02-19-1919 : Kona H-74a p38 : Marriage Records
Tanaka, Kumaji (k) - Ueda, Ai : 02-19-1919 : So. Kona H-74c p4 : Marriage Records
Tanaka, Kunichi (k) - Mangoku, Fusayo : 07-17-1919 : So. Hilo H-89b p16&16a : Marriage Records
Tanaka, M. (k) - Akaahoshi, Sumie : 01-14-1925 : Kau H-58a p4&4a : Marriage Records
Tanaka, M. (k) - Tanimura, M. : 02-03-1928 : Hilo H-105 p148 : Marriage Records
Tanaka, Mamoru (k) - Tanaka, Tsuruyo :1924-01-14 : K-27 p135 : Marriage Record
Tanaka, Masaichi (k) - Hokumoto, Chikuyo : 01-16-1922 : So. Hilo H-89c p52 : Marriage Records
Tanaka, Masaki (k) - Kokubo, Hatsume :1926-04-30 : K-22 p91 : Marriage Record
Tanaka, Masataka (k) - Hamamura, Hayame : 09-23-1921 : So. Hilo H-89c p36&36a : Marriage Records
Tanaka, Masataro (k) - Miya Ohana : 11-27-1895 : Hilo , Masataro, Tanaka (k) - Ohana, Miya : 11-27-1895 : Hilo H-32a p56 : Marriage Record
Tanaka, Matao (k) - Mizino, Yasuno : 02-01-1919 : Hamakua H-79 p5&5a : Marriage Records
Tanaka, Mitoji (k) - Matsumoto, Kiyo : 10-18-1912 : So. Hilo H-95 p17 : Marriage Records
Tanaka, Richard W. (k) - Tomoguchu, Masame : 02-09-1929 : So. Hilo H-99 p990&990a : Marriage Records
Tanaka, Rioge (k) - Honda, J. : 10-25-1910 : Hamakua H-78 p125 : Marriage Records
Tanaka, S. (k) - Fujiki, H. : 03-11-1925 : Hilo H-105 p48 : Marriage Records
Tanaka, Sadajiro (k) - Shimizu, Kiyono : 11-12-1927 : So. Hilo H-99 p848&848a : Marriage Records
Tanaka, Sadejiro (k) - Shimizu, Kiyono : 11-12-1927 : Hilo, Honokaa, So. Kona H-102 p36 : Marriage Records
Tanaka, Seishero (k) - Fujiki, Hatsue : 03-11-1924 : So. Hilo H-99 p320a : Marriage Records
Tanaka, Shigeo (k) - Yamasaki, Yoshiko : 06-02-1925 : No. Kona H-74d p88 : Marriage Records
Tanaka, Shigeo (k) - Yamasaki, Yoshiko : 06-25-1925 : Kona H-74a p60 : Marriage Records
Tanaka, Shigezo (k) - Doi, Shizuko :1926-03-13 : K-29 p17 : Marriage Record
Tanaka, T. (k) - Egawa, M. : 06-23-1928 : Hilo H-105 p168 : Marriage Records
Tanaka, T. (k) - Noguchi, A. : 05-13-1923 : Hilo H-105 p4 : Marriage Records
Tanaka, T. (k) - Okuna, C. : 03-20-1926 : Hilo H-105 p87 : Marriage Records
Tanaka, T. (k) - Uemoura, Teru : 08-17-1922 : No. Kona H-74d p5 : Marriage Records
Tanaka, T. (k) - Uemura, Teru : 08-17-1922 : Kona H-74a p55&55a : Marriage Records
Tanaka, Tadaichi (k) - Ishii, Kikuyo :1924-02-09 : K-27 p139 : Marriage Record
Tanaka, Takashi (k) - Misaka, Tamaiyo : 07-11-1921 : Hamakua H-79 p13&13a : Marriage Records
Tanaka, Tokijiro (k) - Namura, Mizu :1922-05-17 : K-26 p173 : Marriage Record
Tanaka, Tomekichi (k) -Sakai, Hara : 06-14-1907 : S. Hilo
Tanaka, Toshiyuki (k) - Furuta, Kiku : 10-22-1926 : Kohala, Honokaa H-104 p8 : Marriage Records
Tanaka, Toshiyuki (k) - Furuta, Kiku : 10-22-1926 : No. Kohala H-51n p42 : Marriage Records
Tanaka, Tsugio (k) - Noguchi, Akiyo : 05-13-1923 : So. Hilo H-99 p181 : Marriage Records
Tanaka, Tsunetaro (k) - Emamura, Matsu : 07-23-1906 : S. Hilo H-39 p61 : Marriage Record
Tanaka, Tsuzuki (k) - Okuna, Chiko : 03-19-1926 : So. Hilo H-99 p644 : Marriage Records
Tanaka, Uichi (k) - Muramatsu, Harue : 02-20-1926 : So. Hilo H-99 p636&636a : Marriage Records
Tanaka, Y. (k) - Nakahara, Y. : 04-29-1926 : Hilo H-105 p92 : Marriage Records
Tanaka, Yoshito (k) - Nakahara, Sueko : 04-29-1926 : So. Hilo H-99 p658 : Marriage Records
Tanaka, Yutaka (k) - Satake, Tsuneyo : 06-08-1926 : So. Hilo H-99 p670&670a : Marriage Records
Tanare (k) - Minare : 07-03-1903 : S. Kohala H-42i p8 : Marriage Record
Taneta, Tamido (k) - Tamaio : 06-04-1900 : Hilo H-32b p143a : Marriage Record
Taneta, Tamido (k) - Tanahara, Tamaio : 06-04-1900 : S. Hilo H-35 p143 : Marriage Record
Tangat, Estiban (k) - Empec, Cerala : 07-02-1923 : N. Kohala H-51k p18 : Marriage Records
Tanghal, Rahano (k) - Cogo, Enes : 08-06-1924 : N. Kohala H-51l p30 : Marriage Records
Tanglalagan, Burna (Buma) (k) - Abequito, Simeon : 09-26-1912 : So. Hilo H-88 p63 : Marriage Records
Tangua, Sipriano (k) - Perez, Maria Vauitas :1924-02-16 : K-26 p247 : Marriage Record
Tani, Kaisuki (k) - Tokunaga, Yoshi : 02-25-1916 : So. Kona H-68e p23&23a : Marriage Records
Tani, Kiyoshi (k) - Umamoto, Chiyoko : 04-15-1926 : So. Hilo H-89d p43 : Marriage Records
Tani, Kojiro (k) - Matsunaga, Tsuruyo : 10-09-1925 : So. Hilo H-89d p36 : Marriage Records
Taniguchi (k) - Okabe, Ito , Tani Guchi (k) - Ito :1913-10-13 : K-18 p36 : Marriage Record
Taniguchi, Joichi (k) - Asada, Misaka :01-29-1929 : :01-29-1929 : Mo-22 p21 : Marriage Record
Taniguchi, Joichi (k) - Asada, Misako :02-07-1929 : :02-07-1929 : Mo-24 p13 : Marriage Record
Taniguchi, Kazuo (k) - Uyehara, Yoshino : 07-21-1923 : So. Hilo H-99 p215 : Marriage Records
Taniguchi, Masaru (k) - Shimotsuchi (Shimotsuji), Omura : 01-22-1926 : So. Hilo H-99 p621 : Marriage Records
Taniguchi, Masaru (k) - Shimotsuji, Okoyo : 01-25-1926 : Hilo H-105 p80 : Marriage Records
Taniguchi, Minoru (k) - Tanimoto, Shizaro : 01-02-1914 : So. Hilo H-89a p1 : Marriage Records
Taniguchi, Minoru (k) - Tanimoto, Shizemo : 12-30-1913 : Hilo , Taniguchi, Minoru (k) - Tanimoto, Shizemo : 01-02-1913 : Hilo H-83 p35,35a&35b : Marriage Records
Taniguchi, Tsunehiro (k) - Kakita Uta : 12-20-1902 : S. Hilo H-37 p312 : Marriage Record
Taniguchi, Tsuneshiro (k) - Kakita, Uta : 12-20-1902 : So. Hilo H-33 p312a : Marriage Record
Tanikawa (k) - Okura : 05-26-1897 : Hamakua
Tanikawa, Sataro (k) - Ume : 05-22-1908 : Hamakua H-78 p41 : Marriage Records
Tanima, Kazo (k) - Kiraishi, Sakuyo : 07-10-1923 : No. Kona H-74d p36 : Marriage Records
Tanima, Kazo (k) - Ogi, Fuzie : 09-25-1928 : No. Kohala H-109 p21 : Marriage Records
Tanimoto, K. (k) - Yamashiro, Kaya : 12-05-1902 : S. Hilo H-37 p311 : Marriage Record
Tanimoto, K. (k) - Yamashiro, Hauya : 12-06-1902 : Hilo H-84 p27 : Marriage Records
Tanimoto, K. (k) - Yamashiro, Haya : 12-05-1902 : Hilo H-33 p311a : Marriage Record
Tanimoto, Takaichi (k) - Uyeno, Shizuko : 04-28-1926 : So. Hilo , Tanimoto, Takaichi (k) - Uyeno, Shizuko : 05-01-1926 : So. Hilo H-99 p654,654a&654b : Marriage Records
Tanimoto, Tokichi (k) - Koga, Akiko : 11-25-1922 : So. Hilo H-89c p72 : Marriage Records
Tanimoto, Tomiichi (k) - Mikawa, Yuriko : 11-27-1926 : Hamakua H-80a p11 : Marriage Records
Tanimoto, Tomiichi (k) - Mikawa, Yuriko : 11-29-1926 : Kohala, Honokaa H-104 p21 : Marriage Records
Tanimoto, Yoshimi (k) - Tanimoto, Haruko : 04-28-1926 : So. Hilo H-99 p655 : Marriage Records
Tanimoto, Zenichi (k) - Miura, Msayo : 05-29-1916 : So. Hilo H-89a p11&11a : Marriage Records
Taninichi, Kameno (k) - Suzuki, Yoshi : 04-17-1908 : S. Hilo H-38 p480 : Marriage Record
Tanisaki, Sokichi (k) - Kanemoto, Masae :1927-10-25 : K-29 p81 : Marriage Record
Tanisaki, Yoshimasa (k) - Furukawa, Chiyono : 10-28-1926 : Puna H-53 p34 : Marriage Records
Tanitomi, Uichi (k) - Uyeno, Tei : 08-26-1918 : So. Hilo H-89a p84&84a : Marriage Records
Tanlingan, Andres (k) - Obedad, Dominga : 10-16-1928 : So. Hilo H-99 p959 : Marriage Records
Tanoue, T. (k) - Tashima, K. : 11-09-1923 : Hilo H-105 p19 : Marriage Records
Tanouwe, Minoru (k) - Minoda, Hatsue : 02-11-1918 : Kona H-74a p29 : Marriage Records
Tanouwe, Minoru (k) - Minoda, Hatsue : 02-11-1918 : No. Kona H-74b p68 : Marriage Records
Tanouye, Iwahewi (k) - Haga, Shin : 03-10-1923 : So. Hilo H-101 p5 : Marriage Records
Tanouye, Shigeo (k) - Masumura, Fudeko :1929-06-13 : K-29 p137 : Marriage Record
Tanouye, T. (k) - Tonda, K. : 04-16-1924 : Hilo H-105 p27 : Marriage Records
Tanouye, Yonezo (k) - Horiuchi, Ayame , Tanouye, Yoneo (k) - Horiuchi, Ayame :1927-08-12 : K-26 p392 : Marriage Record
Tansy, Francisco (k) - Illocla, Rafuela : 05-01-1904 : Hilo H-84 p42 : Marriage Records
Tanton, Thomas George (k) - Pinho, Mary Agnes : 12-23-1909 : Hamakua H-78 p102 : Marriage Records
Tao, Haruo (k) - Ichinotsubo, Otora : 11-18-1922 : So. Hilo H-99 p123,123a&123b : Marriage Records
Tao, Minoru (k) - Motoyama, Okane :1925-03-03 : K-27 p216 : Marriage Record
Taoaguen, Jacinto (k) - Hidalgo, Maria : 05-19-1924 : So. Hilo H-99 p350 : Marriage Records
Taoka, Satori (k) - Hamasaki, Katsuyo :1926-07-17 : K-27 p286 : Marriage Record
Taoka, Shige (k) - Sumamoto, Ito :1914-08-03 : K-21 p3 : Marriage Record
Tapdasan, Cataleno (k) - Albios, Trinidad :1923-05-07 : K-22 p12 : Marriage Record
Tara, Iwakichi (k) - Sato, Miya : 05-09-1898 : Hilo , Iwakichi, Tara (k) - Sato, Miya : 05-09-1898 : Hilo H-32 p35 : Marriage Record
Tarnesia, Donacio (k) - Pilias, Maxima : 07-06-1917 : N. Kohala H-51a p21,21a : Marriage Records
Taro, Matsutaro (k) - Okata, Matsu : 09-05-1898 : Hilo , Matsutaro, Taro (k) - Matsu, Okata : 09-05-1898 : Hilo H-32 p51 : Marriage Record
Tarokichi, Yoshimoto (k) - Miwa, Tokio : 05-21-1909 : Hamakua H-78 p82 : Marriage Records
Tarpley, Bert (k) - Bell, Emma Kaleimomi : 08-25-1923 : S. Kohala H-45 p71 : Marriage Records
Tarumoto, Tadajiro (k) - Fukui, Tamiyo : 09-03-1913 : So. Hilo H-88 p81 : Marriage Records
Tasaka, Kenichi (k) - Kodama, Asayo :1927-11-26 : K-29 p85 : Marriage Record
Tasaka, Sunao (k) - Katayama, Shizue : 12-01-1921 : So. Hilo H-89c p48 : Marriage Records
Tasaki Hiomoto (k) -Hashimoto, Yiashi : 03-06-1907 : S. Hilo H-38 p449 : Marriage Record
Tasaki, Hiomoto (k) - Hashimoto, Yiashi : 03-06-1907 : Hilo H-40 p449a : Marriage Record
Tasaki, Hiomoto (k) -Hashimoto, Yiashi : 03-06-1907 : So. Hilo H-96 p32 : Marriage Records
Tasaki, Shiro (k) - Sakamura, Yoshiko : 06-25-1927 : Hamakua H-80a p37 : Marriage Records
Tashima, Kisogi (k) - Iku : 02-18-1900 : S. Hilo H-35 p130 : Marriage Record
Tashima, Kisogi (k) - Iku : 02-18-1900 : So. Hilo H-32b p130a : Marriage Record
Tashima, Shindo (k) - Kuwabara Waki : 09-18-1900 : So. Hilo H-33 p162a : Marriage Record
Tashima, Shindo (k) - Kuwabara, Waki : 09-18-1900 : S. Hilo H-35 p162 : Marriage Record
Tashima, T. (k) - Sakata, Tome : 06-30-1914 : Hamakua H-82 p54 : Marriage Records
Tashima, Tanezo (k) - Higuchi, Hatsuyo :1911-11-16 : K-28 p27 : Marriage Record
Tashiro, Kazuma (k) - Ikemoto, Kiyome : 08-22-1924 : Hilo H-105 p36 : Marriage Records
Tashiro, Kazuma (k) - Ikemoto, Kiyome : 08-22-1924 : So. Hilo H-99 p410 : Marriage Records
Tateishi, Gisao (k) - Nakamura, Kikuyo :1926-09-18 : K-26 p350 : Marriage Record
Tateishi, Katsuzo (k) - Yokoo, Shizue :1922-12-27 : K-27 p89 : Marriage Record
Tatsugoro, Miyamoto (k) - Onao, Metani : 10-16-1909 : Kau H-67 p66 : Marriage Records
Tatsuharo, Koehi (k) - Arima, Fumiko : 11-12-1927 : Hilo H-108 p29 : Marriage Records
Tatsuhira, Koshi (k) - Fukumoto, Kazuyo : 02-05-1921 : So. Hilo H-89c p6 : Marriage Records
Tatsuji Ong (k) - Yone : 01-27-1894 : Hilo H-32a p42 : Marriage Record
Tatsuo, Ikeda (k) - Chika, Miyamoto : 10-20-1913 : So. Hilo H-96 p51 : Marriage Records
Tattonghari, Theodore (k) - Sacramento, Luisa :1912-10-21 : K-20 p18 : Marriage Record
Tavaers, Antone deMello (k) - Bissen, Victoria : 09-07-1918 : S. Kohala H-45 p41 : Marriage Records
Tavares, Antero (k) - Emilia de Carmo Amaro :1921-11-02 : K-27 p15 : Marriage Record
Tavares, Antone A. (k) - Gomes, Laura : 02-10-1925 : N. Kohala H-51m p28 : Marriage Records
Tavares, Antonio (k) - Kauwila, Annie : 06-19-1900 : So. Hilo H-32b p149a : Marriage Record
Tavares, Antonio (k) - Kauwila, Annie : 06-19-1900 : S. Hilo H-35 p149 : Marriage Record
Tavares, Augustine (k) - Jordao, Mary M. : 03-31-1910 H-95 p1 : Marriage Records
Tavares, Frank Elias (k) - Cambra, Elizabeth : 06-16-1924 : N. Kohala H-51l p24 : Marriage Records
Tavares, Jose (k) - Santos, Maria da :1913-09-16 : K-24 p17 : Marriage Record
Tavares, Louis Jr. (k) - Milares, Matilda : 10-03-1928 : So. Hilo H-99 p955 : Marriage Records
Tavares, Manuel (k) - Kapeliela, Mary : 09-08-1924 : N. Kohala
Tavares, Manuel (k) - Neves, Louise : 04-07-1926 : No. Kohala H-51n p11 : Marriage Records
Tavares, Manuel de Lima (k) - Murde, Augustina Freitas : 10-17-1910 : Hamakua H-75 p13 : Marriage Records
Tavares, Richard L. (k) - Coldero, Tomooa : 11-11-1921 : N. Kohala H-51h p27 : Marriage Records
Tavares, Richard L. (k) - Rivera, Thmosa Coldero : 11-11-1921 : N. Kohala H-51j p21&21a : Marriage Records
Tawarahara, Kaneichi (k) - Hiraga, Misao :1924-04-23 : K-27 p146 : Marriage Record
Tawasaka, Noboru (k) - Sekimoto, Matsuyo : 05-26-1915 : Kau H-60 p38 : Marriage Records
Tecala, Gregoris (k) - Taniguchi, Otaui :1923-09-05 : K-26 p226 : Marriage Record
Teichera, Joe (k) - Kinyon, Francisca Rodrigues : 01-19-1906 : Hamakua H-82 p7 : Marriage Records
Teipito, Narsine (k) - Sagarong, Angelina : 03-17-1923 : So. Hilo H-99 p158 : Marriage Records
Teixeira, Alvino (k) - Sabola, Frances Gomes : 04-13-1912 : Hamakua H-75 p8 : Marriage Records
Teixeira, Manoel (k) - Medeiros, Rose :1905-07-06 : K-24 p19 : Marriage Record
Teixeira, Manuel (k) - Silva, Carrie : 08-31-1905 : No. Kona H-72 p27 : Marriage Records
Tekemoto, James G. (k) - Murakawa, Tome : 05-30-1925 : Kau H-107 p21 : Marriage Records
Templa, Luis (k) - Paneto, Vcenta : 07-03-1922 : N. Kohala H-51k p19 : Marriage Records
Tempo, Mike (k) - Binchesky, Annie : 01-30-1906 : Hamakua H-82 p9 : Marriage Records
Tengau, Taru (k) - Tengau, Kami Takaesu :1924-08-08 : K-27 p176 : Marriage Record
Teodulpo, Pascubillo (k) - Kaai, Annie : 09-25-1928 : Hilo, Honokaa, So. Kona H-102 p32 : Marriage Records
Terada, Shohachiro (k) - Kunishige, Yone : 05-22-1924 : No. Hilo
Terado, Martine (k) - Perez, Kartharina : 12-19-1924 : No. Hilo H-86b p90 : Marriage Records
Terakichi, Kagawa (k) - Teruyo, Yamamoto : 05-26-1913 : No. Hilo H-100 p78 : Marriage Records
Teramoto, K. (k) - Horita, Chugi : 11-07-1914 : Hamakua H-77 p15 : Marriage Records
Teramoto, Umekichi (k) - Ito, Mika : 06-18-1903 : S. Hilo H-37 p334 : Marriage Record
Teramoto, Umekichi (k) - Mika Ito : 06-18-1903 : So. Hilo H-33 p334a : Marriage Record
Teranichi, Yajiro (k) - Tame : 06-18-1900 : So. Hilo H-32b p148a : Marriage Record
Teranishi, Shikanoske (k) - Shinobu : 11-29-1889 : So. Hilo H-32b p122a : Marriage Record
Teranishi, Shikanosuke (k) - Nakano, Shinobu : 11-29-1899 : S. Hilo H-35 p122 : Marriage Record
Teranishi, Yajiro (k) - Tame Nakagawa : 06-18-1900 : S. Hilo H-35 p148 : Marriage Record
Teraoka, Jinsuke (k) - Okimoto, Riyo :1917-03-30 : K-23 p24 : Marriage Record
Teraoka, Junichi (k) - Watamura, Kikuno :1921-05-15 : K-26 p131 : Marriage Record
Terui, Makoto (k) - Isobe, Natsuyo :1924-07-20 : K-27 p170 : Marriage Record
Teruya, Kana (k) - Urasaki, Seichi : 02-14-1910 : So. Hilo H-96a p11 : Marriage Records
Teshima, Fumio (k) - Hanato, Shizuko : 03-09-1927 : Kona H-103 p13&13a : Marriage Records
Teshima, Kamekitchi (k) - Sugiyama, Kimi : 12-06-1913 : N. Kohala H-48b p5 : Marriage Records
Tetuji, Nishimura (k) - Misao, Aoki : 08-07-1911 : No. Hilo H-100 p41 : Marriage Records
Teves, Alfred (k) - Louis, Mary :1919-12-18 : K-26 p55 : Marriage Record
Teves, Delphine T. (k) - Silva, Mary : 03-25-1927 : Hamakua H-80a p31 : Marriage Records
Teves, Joe T. (k) - Gomes, Julia de Coito : 09-26-1913 : Hamakua H-75 p12 : Marriage Records
Teves, John Prudencia (k) - Calistro, Virginia Freitas :1922-10-06 : K-26 p187 : Marriage Record
Teves, Jose V. (k) - Barreiro, Maria de Souza :09-06-1907 : :09-06-1907 : K-31 p40 : Marriage Record
Teves, Manuel G. (k) - Marques, Delories : 01-06-1915 : Hamakua H-77 p32 : Marriage Records
Texeira, Frank (k) -Rodrigues, Mary :1928-06-20 : K-26 p420 : Marriage Record
Texeira, Joe Souza (k) - Aguiar, Gertrude : 05-03-1919 : No. Kona H-74c p11 : Marriage Records
Texeira, Joe Souza (k) - Mendes, Mary Freitas : 11-06-1913 : Hamakua H-82 p16 : Marriage Records
Texeira, John (k) - Louis, Esther :1922-08-26 : K-27 p69 : Marriage Record
Texeira, John (k) - Martine, Julia :1920-10-21 : K-26 p106 : Marriage Record
Texeira, Manual (k) - Kerr, Mary :1922-05-13 : K-26 p171 : Marriage Record
Texeira, Richard (k) - Gouveia, Mable : 06-30-1925 : So. Kona H-74d p89 : Marriage Records
Texirea, Joseph Gonzales (k) - Henriques, Louisa : 01-22-1915 : No. Kona H-73 p29 : Marriage Records
Theodore, Manuel Medeiros (k) - Castello, Virginia : 05-31-1906 : No. Hilo H-100 p14 : Marriage Records
Theodore, Manuel Medeiros (k) - Pereirra, Caroline : 04-07-1906 : No. Hilo H-100 p12 : Marriage Records
Therra, Joe (k) - Sauza, Mary De : 08-18-1902 : Hilo H-84 p14 : Marriage Records
Thielman, Coney (k) - Kerr, Sylvania :1921-12-10 : K-26 p155 : Marriage Record
Thilipo, Valdemer (k) - Pasilian, Anna : 08-27-1910 : Hamakua H-78 p119 : Marriage Records
Thomas (k) : 05-15-1886 : Kohala, Saau, Ohiva (k) : 06-17-1886 : Kohala, Inoaole (k) : 06-22-1886 : Kohala, Inoaole (k) : 07-02-1886 : Kohala, Kahele, Willie (k) : 10-08-1886 : Kohala, Bright, John (k) : 11-09-1886 : Kohala, Kalani (k) : 11-16-1886 : Kohala, Inoaole (k) : 11-28-1886 : Kohala, Inoaole (w) : 11-15-1886 : Kohala, Ahana (w) : 10-22-1886 : Kohala, Lindsay, Mary (w) : 00-00-1887 : Kohala, Bell, Eliza (w) : 01-04-1887 : Kohala, Lindsay, Paulo (k) : 01-17-1887 : Kohala, Nahiwa, Elizabeth (w) : 06-23-1887 : Kohala, Inoaole (w) : 07-31-1887 : Kohala, David (k) : 08-01-1887 : Kohala, Inoaole (w) : 09-18-1887 : Kohala, Naiheauhau (k) : 11-08-1887 : Kohala, Koki Laulani (w) : 11-13-1887 : Kohala H-6 pp37-39 : Birth Records
Thomas, Alan C. (k) - Calcult, Mina M. : 12-17-1901 : So. Hilo H-96 p2 : Marriage Records
Thomas, Joe (k) - George, Angelina Antone :1914-10-29 : K-28 p103 : Marriage Record
Thomas, Joe Perreira (k) - Veveiros, Isabella : 11-29-1913 : Kau H-60 p4 : Marriage Records
Thomas, John K. (k) - Auua, Nellie Mrs. : 01-02-1928 : Hamakua H-80a p57 : Marriage Records
Thomas, Manuel Roberts (k) - Bishaw, Georgiana Maria :1925-08-05 : K-30 p115 : Marriage Record
Thomas, William (k) - Hussey, Jenne : 06-21-1913 : Hamakua H-78 p31 : Marriage Records
Thomas, William A. (k) - Sylvester, Olivia : 03-13-1929 : Hamakua H-80b p55 : Marriage Records
Thomas, William Alohikea (k) - Hussey, Kini Kahanohano : 06-21-1913 : Hamakua H-78 p30 : Marriage Records
Thome, Francisco Pereira (k) - Jose, Maria : 03-05-1913 : So. Hilo H-94 p40 : Marriage Records
Thome, Mariano Pereira (k) - Mello, Floripes Botelho de : 11-07-1912 : So. Hilo H-94 p32 : Marriage Records
Thomson, Andrew Black (k) - Okino, Hesataro : 03-05-1917 : So. Hilo H-89a p29 : Marriage Records
Thomson, W. (k) - Sherman, Mary : 11-30-1863 : Keei :1863-1865 : H-22 p37 : Marriage Record
Thronas, Olaf (k) - Kahea, Irene :1921-09-02 : K-26 p149 : Marriage Record
Ti How Ho (k) - Rice, Helen L. : 04-07-1922 : So. Hilo H-99 p25 : Marriage Records
Tiber, Miguel (k) - Luando, Josephine : 11-14-1928 : N. Kohala H-49 p13 : Marriage Records
Tichida (k) - Taka : 05-14-1900 : Hamakua H-81 p53&53a : Marriage Records
Tieng (k) - Kaulaloha : 10-24-1854 : Hamakua :1854-1855 : H-20 p41 : Marriage Record
Timana (k) - Kanikau, Luukia :02-07-1890 : :02-07-1890 : Mo-9 p88 : Marriage Record
Timario, Timoteo (k) - Texeira, Rose :1922-03-14 : K-27 p48 : Marriage Record
Timbal, Macario D. (k) - Kealoha, Esther : 12-14-1922 : So. Hilo H-99 p133 : Marriage Records
Timura (k) - Tijiso :12-07-1898 : K-19 p35 : Marriage Record
Tin Loy (k) - Kamaunu, Rachel K. : 11-22-1902 : N. Kohala H-43 p23 : Marriage Record
Tinao, Siano (k) - Kamanao, Annie Kaiana
Ting Ling (k) - Kawahine : 03-11-1897 : Hilo H-32 p3 : Marriage Record
Titcomb, Julius (k) - Kaniamanu :04-19-1888 : :04-19-1888 : Mo-9 p70 : Marriage Record
Titcomb, Julius (k) - Kupahu, Saddie :1920-04-24 : K-26 p70 : Marriage Record
Titus, Lewis (k) - Kanehoa :1866-01-24 : K-13(3) p25 : Marriage Record
Toda, Yoshinobu (k) - Fujii, Chidori :1927-03-11 : K-29 p56 : Marriage Record
Todd, Alfred (k) - Wood, Ellen : 06-13-1855 : Hamakua :1854-1855 : H-20 p70 : Marriage Record
Todd, Eddie (k) - Nahakuelua : 08-18-1912 : Hilo H-83 p13 : Marriage Records
Todd, George (k) - Yowel, Ida K. : 04-04-1911 : So. Hilo H-85 p8 : Marriage Records
Todoki, Sunao (k) - Haraga, Midori : 05-28-1928 : N. Kohala H-51p p37&37a : Marriage Records
Togami, Sadahiko (k) - Nishibe, Hatsame Hamachi : 11-14-1928 : No. Kona H-74f p20 : Marriage Records
Togawa, Kioshi (k) - Ito, Shizuka : 03-12-1927 : Hamakua H-80a p27 : Marriage Records
Togawa, Marselo (k) - Baltazar, Prodensiana : 09-12-1923 : N. Kohala H-51k p28 : Marriage Records
Toishigawa, Hatsuichi (k) - Minatoya, Misao :1921-02-11 : K-30 p45,45a : Marriage Record
Tokahata, Yoshio (k) - Yamashita, Moyo : 04-02-1917 : Kau H-66 p3 : Marriage Records
Tokama, Ryoei (k) - Matsudo, Kamado : 03-06-1929 : No. Hilo H-86c p68&68a : Marriage Records
Tokei, Joseph (k) - Oai (widow) : 12-30-1892 : Hilo H-32a p40 : Marriage Record
Tokishi, Imanishi (k) - Omura, Shino : 04-21-1914 : No. Kona H-73 p12 : Marriage Records
Toko, John (k) - Akana, Ah Kong Keo : 04-19-1911 : Hamakua H-78 p6 : Marriage Records
Tokoshiro, Fugata (k) - Sato, Nobu : 09-15-1910 : So. Hilo H-96 p117 : Marriage Records
Tokumine, Eikichi (k) - Sawa, Hatusko :1924-04-29 : K-22 p30 : Marriage Record
Tokunaga Mitsuo (k) - Kobayashi Toku : 12-08-1904 : S. Hilo H-37 p392 : Marriage Record
Tokunaga, Hiroki (k) - Iwamoto, Hatsue :1923-04-03 : K-26 p203 : Marriage Record
Tokunaga, J. (k) - Fukushima, H. : 12-06-1928 : Hilo H-105 p191 : Marriage Records
Tokunaga, Shigetoshi (k) - Fukushima, Harue : 12-06-1928 : So. Hilo H-99 p972 : Marriage Records
Tokuyama, Shintaru (k) - Akinaga, Hatsue : 08-29-1928 : So. Hilo H-99 p947&947a : Marriage Records
Tolentino, Agapito (k) - Jesus, Silbastra :1924-03-03 : K-26 p252 : Marriage Record
Tolentino, Simon (k) - Castro, Macaria : 06-16-1928 : So. Hilo H-89e p35 : Marriage Records
Tom Tin (k) - Moses, Julia : 03-28-1923 : So. Hilo H-99 p161 : Marriage Records
Tom, Kim Chong (k) - Hee,Tung Ngee :1924-11-04 : K-26 p278 : Marriage Record
Tom, W.C. (k) - Kaina, Helen : 07-26-1912 : So. Hilo H-85 p35 : Marriage Records
Toma, Genjiro (k) - Ishii, Haru :1922-03-02 : K-26 p165 : Marriage Record
Toma, Jenpei (k) - Iwasaki, Aiko : 03-12-1925 : So. Hilo H-89d p16 : Marriage Records
Tomas, Pausto (k) - Guillirmo, Maria : 05-08-1922 : No. Hilo H-86b p7 : Marriage Records
Tomehachi, Yanae (k) - Matsui, Sumi : 11-10-1913 : No. Kona H-71 p1 : Marriage Records
Tomekichi, Takeguchi (k) - Yamamura, Tomi : 07-09-1906 : Hilo H-83m p1&1a : Marriage Records
Tometano, Yamashita (k) - Watanabe,Takei : 06-02-1904 : Hilo H-84 p43 : Marriage Records
Tometaro, Kalayama (k) - Tsumayo : 08-24-1900 : Hamakua H-81 p56&56a : Marriage Records
Tomey, I. T. (k) - Matsu : 03-21-1888 : Hilo H-32a p4 : Marriage Record
Tomibe, Gisaburo (k) - Shirai, Katsu : 02-14-1925 : So. Hilo H-99 p493&493a : Marriage Records
Tomimachu (k) - Mio : 03-18-1908 : No. Kona H-72 p47 : Marriage Records
Tomimatsu (k) - Kobashi, Sue : 05-18-1903 : No. Kona H-72 p17 : Marriage Records
Tomimoto, Mokichi (k) - Iwata, Miney : 02-20-1900 : S. Hilo H-35 p131 : Marriage Record
Tomimoto, Mokichi (k) - Iwata, Miney : 02-20-1900 : So. Hilo H-32b p131a : Marriage Record
Tominaga, Kamezuchi (k) - Wakumoto, Ume :1916-09-23 : K-23 p10 : Marriage Record
Tominaga, Kurahachi (k) - Yamamoto, Naka : 11-24-1895 : Hilo H-32a p55 : Marriage Record
Tominaga, Suetaro (k) - Tashiro, Shika : 11-14-1927 : So. Hilo H-89e p19 : Marriage Records
Tomita, Hirozo (k) - Otake, Masayo :1926-04-18 : K-27 p278 : Marriage Record
Tomita, Masahige (k) - Sato, Asako :1928-11-09 : K-29 p114 : Marriage Record
Tomita, Sakado (k) - Usui, Mura : 12-11-1895 : Hilo H-32a p77 : Marriage Record
Tomita, Shoichi (k) - Hart, Maud :11-23-1925 : :11-23-1925 : Mo-18 p20, Mo-18 p20a : Marriage Record
Tomoguchi, Rikio (k) - Seraphic, Virginia :1924-07-08 : K-26 p267 : Marriage Record
Tomoyasu, Seichi (k) - Okazaki, Mitsu K-30 p100,100a : Marriage Record
Tonaji, Yano (k) - Hatori, Ito : 02-19-1914 : Hilo H-83 p39 : Marriage Records
Tong Lin (k) - Chock Shee : 08-29-1925 : Kau H-58a p18 : Marriage Records
Tong Yem (k) - Holokahiki : 03-28-1899 : Hilo H-32 p74 : Marriage Record
Tong, Charles (k) - Miyake, Hatsu Sakai Mrs. : 06-10-1925 : N. Kohala H-51m p41 : Marriage Records
Tong, Chun Fat (k) - Ing, Bertha Nyuk Tsin : 07-14-1926 : So. Hilo H-99 p685 : Marriage Records
Tongpalan, Catalino (k) - Maltizo, Satornina : 12-27-1923 : So. Hilo H-99 p282 : Marriage Records
Tonio, George (k) - Macele, Maria : 01-03-1922 : N. Kohala H-51i p1 : Marriage Records
Torackey, Kano (k) - Katsueno, Yashimoto : 12-08-1904 : Hilo H-84 p49 : Marriage Records
Torajiro, Inowe (k) - Tara, Hekotomi : 09-07-1906 : Hilo H-84 p73 : Marriage Records
Torena, Lazaro (k) - Goya, Cekada : 11-10-1924 : Kau H-57g p12 : Marriage Records
Tores, Marciel (k) - Montarbo, Carmen Maria : 07-12-1924 : So. Hilo H-99 p391 : Marriage Records
Torez, Henry (k) - Perez, Olivia : 07-14-1922 : N. Kohala H-51i p26&26a : Marriage Records
Toriai, Ichitaro (k) - Higashi, Takayo : 06-01-1921 : Hamakua , Toriai, Ichitaro (k) - Higashi, Takayo : 06-02-1921 : Hamakua H-79 p12&12a : Marriage Records
Toriano, Lucio (k) - Yoshida, Sakaye : 04-18-1927 : Kau, Toriano, Lucio (k) - Yoshida, Sakaye : 10-19-1927 : Kau H-58b p20&20a : Marriage Records
Torigoe, Masaru (k) - Umeyo, Kawanishi : 03-16-1913 : So. Hilo H-90 p33&33a : Marriage Records
Torino, Zacarias (k) - Taperla, Felizidad : 01-31-1925 : N. Kohala
Toro, Antonio del (k) - Fernandez, Maria : 03-19-1927 : So. Hilo H-99 p760 : Marriage Records
Toro, Domingo (k) - Kaldere, Flora : 08-02-1913 : N. Kohala H-47 p63 : Marriage Records
Toro, Jose (k) - Feliciano, Santo : 11-12-1908 : N. Kohala H-43 p98 : Marriage Record
Torre, Eusebio La (k) - Sason, Pilar : 06-18-1929 : Hamakua H-80b p73 : Marriage Records
Torres, Albert Mones (k) - Torres, Emma :1929-06-29 : K-27 p411 : Marriage Record
Torres, Arcilio (k) - Sibeiro, Juana : 06-24-1925 : N. Kohala H-51m p44 : Marriage Records
Torres, Benito (k) - Faisca, Clotilde : 09-07-1928 : N. Kohala H-49 p6 : Marriage Records
Torres, Francisco (k) - Gabiana, Benigna :1925-01-16 : K-27 p205 : Marriage Record
Torres, Guarda Lupe (k) - Cruz, Oliva :07-05-1907 : :07-05-1907 : K-31 p36 : Marriage Record
Torres, John Santiago (k) - Carvalho, Juanita Eugenia [void] :1926-02-05 : K-29 p23 : Marriage Record
Torres, Juan (k) - Torrecer, Antonia :1925-02-16 : K-27 p212 : Marriage Record
Torres, Monsy (k) - Belles, Margaret : 06-25-1928 : No. Kona H-74e p47 : Marriage Records
Torrevillas, Ventura (k) - Enifirio, Barcilisa :1922-08-30 : K-27 p70 : Marriage Record
Torro, Domingos (k) - Cardero, Flora : 08-02-1913 : N. Kohala :1913 : H-46 p10 : Marriage Records
Torro, Kahili (k) - Waipuilani : 04-20-1913 : N. Kohala H-50 p14 : Marriage Records
Tortho, Ferreise (k) - Rodrigues, Gloria : 11-03-1908 : Hamakua H-78 p55 : Marriage Records
Toshigawa, Masaichi (k) - Yamanaka, Hatsuko : 01-29-1927 : N. Kohala
Touchi, Satoshi (k) - Hamamoto, Masuyo : 04-03-1925 : Kau H-58a p10 : Marriage Records
Townsend, Geo. Jr. (k) - Pololu, Mary :10-08-1904 : :10-08-1904 : Mo-19 p14 : Marriage Record
Toyama, Sonso (k) - Higa, Shizuko :1929-06-29 : K-27 p412 : Marriage Record
Toyofuku, Masayuki (k) - Ishii, Fujiko :1925-12-28 : K-22 p82 : Marriage Record
Toyohara, Kenojio (k) - Matsubara Kokimi : 08-27-1903 : S. Hilo H-37 p344 : Marriage Record
Toyohara, Kenojio (k) - Matsubara, Kokimi : 08-27-1903 : Hilo H-33 p344a : Marriage Record
Toyohara, Sosuke (k) - [Toyama] Sai : 05-06-1913 : So. Kona H-69 p55 : Marriage Records
Toyokichi, Hirata (k) - Naka, Ota : 10-18-1906 : Hilo H-83c p4 : Marriage Records
Toyoshiba, Kado (k) - Kinoshita, Tora : 02-12-1898 : Hilo H-32 p14 : Marriage Record
Toyoshima, Ishiro (k) - Shinafuji, Osono : 01-05-1917 : So. Hilo H-89a p24 : Marriage Records
Toyota, Ginsiro (k) - Sekimoto, Tokiko : 02-12-1927 : Kau H-58b p16&16a : Marriage Records
Toyota, Zenichi (k) - Nomura, Chika : 02-13-1920 : So. Hilo H-89b p33 : Marriage Records
Tozer, Edward Shaw (k) - Richardson, Mary : 10-17-1924 : So. Hilo H-99 p438 : Marriage Records
Travis, Gilbert (k) - Kauahipaulo, Mary P. : 12-03-1927 : Hamakua H-80a p53 : Marriage Records
Travis, John (k) - Burke, Mereana (Mary Ann) : 09-08-1884 : Waimea :1878-1898 : H-31 p87 : Marriage Record
Treest, Joseph A. (k) - Donovan, Lizzie A. : 08-07-1900 : Kau H-61 p48 : Marriage Records
Trepp, Tonerius (k) - Kamiki : 06-23-1902 : Hamakua H-75d p13&13a : Marriage Records
Trinaka, G. (k) - Sumi, Shiota : 09-22-1916 : Hilo H-83 p48&48a : Marriage Records
Trinidad, Feliciano (k) - Idzlovin, Sencara : 07-30-1913 : N. Kohala :1913 : H-46 p5 : Marriage Records
Trinidad, Francisco (k) - Mukai, Shigeko : 12-30-1927 : So. Hilo H-99 p856 : Marriage Records
Trinidad, Monico (k) - Antonio, Rose :1928-12-29 : K-26 p451 : Marriage Record
Tripp, Robert (k) - Kahele, Alice K. : 06-06-1925 : No. Hilo H-86b p108 : Marriage Records
Triti, Benito (k) - Piscadero, Silvestra :1928-01-12 : K-26 p413 : Marriage Record
Trochi, Valentin (k) - Rodrigues, Maria : 09-21-1901 : Kau H-61 p55 : Marriage Records
Troxe, Estevan (k) - Perry, Juana : 08-01/02-1913 : N. Kohala H-42l p6,6a : Marriage Record
Truscott, Harold Sage (k) - Hodge, Charlotte Myrtel Cowles :1910-04-08 : K-24 p68 : Marriage Record
Trusdell, John Lee (k) - Mitchell, Olivia Kamalunani :08-29-1928 : :08-29-1928 : Mo-14 p1 : Marriage Record
Tseu, Yuk En (k) - Kau, Shoo Tsin :1925-08-14 : K-30 p116 : Marriage Record
Tsn Loy Kun (k) - Al Yuen Ah Kau : 04-15-1916 : N. Kohala H-51c p18 : Marriage Records
Tsubaki, Hatsuo (k) - Inouye, Akiko :1929-03-12 : K-26 p461 : Marriage Record
Tsubaki, Satoshi (k) - Hisashima, Haruko : 06-25-1926 : Hilo H-105 p97 : Marriage Records
Tsubaki, Satoshi (k) - Hisashima, Sueji : 06-23-1926 : So. Hilo H-99 p674 : Marriage Records
Tsubote, Sadaji (k) - Nakai, Yone : 03-20-1917 : So. Hilo H-89a p33 : Marriage Records
Tsuchiya, Akira (k) - Iwai, Kayo :1924-01-05 : K-26 p239 : Marriage Record
Tsuchiyama, Kichitaro (k) - Ogasawara, Tsugiye : 02-09-1924 : So. Hilo H-99 p307 : Marriage Records
Tsuda, Charles Kuniichi (k) - Muraoka, Dorothy Chiyoe :1929-01-26 : K-29 p126 : Marriage Record
Tsuda, Kenichi (k) - Hoashi, Sakaye :1925-03-07 : K-30 p102,102a : Marriage Record
Tsuda, Masao (k) - Mato, Haruyo :1921-01-12 : K-26 p112 : Marriage Record
Tsuji (k) - Shio : 12-02-1895 : Hilo H-32a p71 : Marriage Record
Tsuji, Tsunekichi (k) - Sueda, Masayo : 03-03-1913 : So. Hilo H-90 p29&29a : Marriage Records
Tsujimoto, Hanzo (k) - Muto, Hatsuyo : 07-05-1913 : So. Hilo H-91 p43 : Marriage Records
Tsujita, Kenzo (k) - Hieda, Matsuyo : 05-09-1912 : So. Hilo H-88 p50 : Marriage Records
Tsujuichi, Kamezo (k) - Oshima, Odai : 10-30-1915 : Hilo H-83 p28 : Marriage Records
Tsukamoto, Hachiro (k) - Watanabe, Hume : 06-29-1925 : Kau H-58a p15 : Marriage Records
Tsukenjo, Seijen (k) - Shimabuku, Shizuko : 12-05-1928 : So. Hilo H-89e p42 : Marriage Records
Tsumura, Isakichi (k) - Nishimoto, Saku : 09-09-1911 : So. Hilo H-90 p1 : Marriage Records
Tsunehiro, Mamoru (k) - Tokushima, Kazumi :1920-05-04 : K-26 p74 : Marriage Record
Tsunekichi, Takehara (k) - Jue, Yamaguma : 03-07-1912 : So. Hilo H-88 p45 : Marriage Records
Tsunoda, A. (k) - Kimura, O. : 02-16-1929 : Hilo H-105 p200 : Marriage Records
Tsunoda, Asaji (k) - Kimura, Otome : 02-16-1929 : So. Hilo H-99 p992 : Marriage Records
Tsunoda, Asaji (k) - Sato, Oito : 07-10-1926 : Hilo H-105 p102 : Marriage Records
Tsuru, Seichi (k) - Kuriyama, Hatsuyo : 02-06-1917 : Kona
Tsuru, Seichi (k) - Kuriyama, Hatsuyo : 02-06-1917 : So. Kona H-74b p22 : Marriage Records
Tsurukiche, Inouye (k) - Kitsu, Kimura : 12-14-1896 : Hilo , Inouye, Tsurukiche (k) - Kitsu, Kimura : 12-14-1896 : Hilo H-32 p93 : Marriage Record
Tsurumatsu, Amioka (k) - Sidio : 06-17-1899 : Hilo , Amioka, Tsurumatsu (k) - Sidio : 06-17-1899 : Hilo H-32 p86 : Marriage Record
Tsuruya, Yoshio (k) - Fujita, Masayo :1927-10-05 : K-22 p142 : Marriage Record
Tsusumi, Jungo (k) - Okada, Kameyo : 02-16-1922 : So. Hilo H-89c p60 : Marriage Records
Tsutsui, Fukusui (k) - Okimoto, Takeno : 07-10-1928 : Hilo H-105 p173 : Marriage Records
Tsutsui, Yasumi (k) - Yoshiwa, Yoshiko : 06-30-1925 : So. Hilo H-89d p27 : Marriage Records
Tsutsumi, Buhachi (k) - Hiroke, Chiju : 10-21-1918 : No. Kona H-74b p96 : Marriage Records
Tsuyuguchi, Seijuro (k) - Fujimoto, Suteno : 11-08-1912 : So. Hilo H-91 p17 : Marriage Records
Tsuzaki, Kiyoshi (k) - Takahata, Misao : 04-14-1929 : Hilo H-105 p211 : Marriage Records
Tuarum, Mariano (k) - Amandorun, Premitiba :1922-01-07 : K-26 p159 : Marriage Record
Tuchera, Joe (k) - Kinyon, Francesca Rodrigues : 01-19-1906 : S. Hilo H-40 p430a : Marriage Record
Tuchera, Joe (k) - Kinyon, Francesca Rodrigues : 01-22-1906 : S. Hilo H-38 p430 : Marriage Record
Tucker, George (k) - Fagerroose, Laura : 10-20-1924 : So. Hilo , Tucker, George (k) - Fagerroose, Laura : 11-04-0924 : So. Hilo H-99 p442,442a&442b : Marriage Records
Tuiasosopo, Kaiva (k) - Ewaliko, Lilian : 07-18-1924 : So. Hilo H-89d p9 : Marriage Records
Tumingbang, Bonifacio (k) - Delpuerto, Feliza : 03-08-1920 : N. Kohala H-51g p13 : Marriage Records
Tumingbang, Bonificio (k) - Delpuerto, Feliza : 03-08-1920 : N. Kohala H-51j p3&3a : Marriage Records
Tung Lung, Eddie (k) - Hamauku, Lucia :1924-05-30 : K-27 p155 : Marriage Record
Tunianola, Jose (k) - Nieves, Ealugea de los :1911-01-17 : K-28 p17 : Marriage Record
Tunitaro, Tanaka (k) - Tanabe, Hatsuyo : 05-29-1912 : So. Hilo H-95 p12 : Marriage Records
Turner, F. J. M. (k) - Livingston, Winifred : 11-14-1915 : S. Kohala H-45 p18 : Marriage Records
Turoichi, Imoto (k) - Hagiwara, Hatsume : 09-29-1913 : So. Hilo H-94 p50 : Marriage Records
Turuato, Frankilino (k) - Aguilar, Ticla :1927-10-29 : K-29 p82 : Marriage Record
Turuda, M. (k) - Kawasaki, Hutsuyo : 07-17-1920 : N. Kohala H-51g p25 : Marriage Records
Turuya, Tomikichi (k) - Kobayashiki, Mito : 07-15-1902 : Hilo H-33 p278a : Marriage Record
Tutol, Alipio (k) - Agcamili, Sererina : 11-16-1925 : So. Hilo H-89d p37 : Marriage Records
Tutuma, Owen (k) - Laakila :07-27-1888 : :07-27-1888 : Mo-9 p73 : Marriage Record