Browse


Alae (k) - Kauwahi : 04-23-1849 : Waimea
Alae (k) - Kauwahi : 04-23-1849 : Waimea H-27d p23 : Marriage Record
Alae (k) - Kauwahi : 04-23-1849 : Waimea , Kahiona (k) - Keliikipi : 03-20-1849 : Waimea , Kaiwi (k) - Makapualani : 03-21-1849 : Waimea , Kalawaia (k) - Keliihaleole : 04-23-1849 : Waimea , Kaluli (k) - Kapalei : 04-05-1849 : Waimea , Kolohili (k) - Kekauilani : 04-23-1849 : Waimea , Kookooku (k) - Kauhiki : 04-18-1849 : Waimea , Kupele (k) - Opunui : 04-23-1849 : Waimea , Moano (k) - Kealoha : 03-15-1849 : Waimea , Napali (k) - Kaiwinui : 04-20-1849 : Waimea , Nika (k) - Kahoopahee : 04-23-1849 : Waimea , Papolo (k) - Kaheana : 04-18-1849 : Hamakua , Pehu (k) - Kalama : 03-28-1849 : Waimea , Piho (k) - Wahineala : 03-17-1849 : Hamakua :1849 : H-17 p18 : Marriage Record