Browse


Alohikea (k) - Ai : 10-18-1853 : Kona
Alohikea (k) - Ai : 10-18-1853 : Kona , Awahua (k) - Limaloa : 10-17-1853 : Kona , Daniela (k) - Kupau : 12-01-1853 : Kona , Hepa (k) - Alapai : 09-22-1853 : Kona , Holoua (k) - Kamaua : 09-23-1853 : Kona , Honuakaha (k) - Maio : 10-21-1853 : Kona , Kaawelua (k) - Manana : 11-4-1853 : Kona , Kahana (k) - Kahookano : 11-3-1853 : Kona , Kahue (k) - Kaheana : 11-5-1853 : Kona , Kahunaaina (k) - Mama : 10-6-1853 : Kona , Kaia (k) - Kumuhaoa : 10-8-1853 : Kona , Kaikaina (k) - Lumilumi : 09-05-1853 : Kona , Kalama (k) - Naaiawa : 10-21-1853 : Kona , Kaoao (k) - Kaaua : 10-08-1853 : Kona , Kapuaa (k) - Moakeawe : 11-19-1853 : Kona , Kauaawa (k) - Kamakaiwa : 10-05-1853 : Kona , Kekahu (k) - Piiwai : 09-20-1853 : Kona , Kekumu (k) - Kauka : 12-31-1853 : Kona , Keoki (k) - Kalioe : 10-06-1853 : Kona , Keoni (k) - Ikoa : 11-23-1853 , Kihilili (k) - Kamaka : 09-23-1853 : Kona , Kuikai(k)-Kealialia : 12-16-1853 : Kona , Kupihe (k) - Kaluhi : 09-16-1853 : Kona , Loka (k) - Kamokulehua : 11-10-1853 : Kona , Lono (k) - Liilii : 11-24-1853 : Kona , Lune (k) - Kaimihanalua : 09-05-1853 : Kona , Naai (k) - Kapo : 11-10-1853 : Kona , Naomo (k) - Kahawalu : 09-26-1853 : Kona , Palaha (k) - Kalua : 11-10-1853 : Kona , Palau (k) - Paea : 09-07-1853 : Kona , Pi(k)-Kuhiiau : 09-19-1853 : Kona , Piho(k)-Keliiluahine : 12-16-1853 : Kona , Puhi (k) - Holo : 12-21-1853 : Kona , Pupuu (k) - Kalua : 11-17-1853 : Kona :1853 : H-14d p18 : Marriage Record
Alohikea (k) - Ai : 10-18-1853 : Kona , Awahua (k) - Limaloa : 10-17-1853 : Kona , Hepa (k) - Alapai : 09-22-1853 : Kona , Holoua (k) - Kamaua : 09-23-1853 : Kona , Honuakaha (k) - Maio : 10-21-1853 : Kona , Kaawelua (k) - Manana : 11-04-1853 : Kona , Kahana (k) - Kahookano : 11-03-1853 : Kona , Kahue (k) - Kaheana : 11-05-1853 : Kona , Kahumaaina (k) - Mama : 10-06-1853 : Kona , Kaia (k) - Kumuhaoa : 10-08-1853 : Kona , Kaikaina (k) - Lumilumi : 09-05-1853 : Kona , Kalama (k) - Naaiawa : 10-21-1853 : Kona , Kanaawa (k) - Kamakaiwa : 10-05-1853 : Kona , Kaoao (k) - Kaaua : 10-08-1853 : Kona , Kekahu (k) - Piiwai : 09-20-1853 : Kona , Keoki (k) - Kalioe : 10-06-1853 : Kona , Kihilili (k) - Kamaka : 09-23-1853 : Kona , Kioula (k) - Keala : 07-21-1853 : Kona , Kualaau (k) - Kihilani : 07-11-1853 : Kona , Kupihe (k) - Kaluhi : 09-16-1853 : Kona , Loka (k) - Kamokulehua : 11-10-1853 : Kona , Luae (k) - Kaimihanalua : 09-05-1853 : Kona , Mahu (k) - Mere : 07-11-1853 : Kona , Mainui (k) - Panui : 07-14-1853 : Kona , Miomioi (k) - Kapupuka : 07-21-1853 : Kona , Moluhi (k) - Beka : 07-04-1853 : Kona , Naai (k) - Kapo : 11-10-1853 : Kona , Naomo (k) - Kahawalu : 09-26-1853 : Kona , Palaha (k) - Kalua : 11-10-1853 : Kona , Palau (k) - Paea : 09-07-1853 : Kona , Pi (k) - Kuhilau : 09-19-1853 : Kona , Pupuu (k) - Kalua : 11-17-1853 : Kona :1853 : H-14d p23 : Marriage Record