Browse


Apua (k) - Hanaialoha : 04-16-1852 : Hamakua
Apua (k) - Hanaialoha : 04-16-1852 : Hamakua , Coffin, George M. (k) - Pipinui : 02-18-1852 : Waimea , Huzzy, Alex (k) - Emelie : 03-02-1852 : Hamakua , Kahuloa (k) - Kaohumu : 03-01-1852 : S. Kohala , Kamaiki (k) - Kanoena : 04-22-1852 : Waipio , Kanehaku (k) - Kaane : 03-27-1852 : Hamakua , Kaumai (k) - Kiowai : 03-31-1852 : Waimea , Kaunakeu (k) - Hulihewa : 04-13-1852 : Hamakua , Keliioloua (k) - Keliiokamoku : 02-25-1852 : Waimea , Kimo (k) - Nawahie : 04-15-1852 : Waimea , Kumaalae (k) - Kawelu : 03-31-1852 : Hamakua , Malo (k) - Halauwai : 03-15-1852 : Waimea , Naholowaa (k) - Kauilani : 02-27-1852 : Hamakua , Naulu (k) - Kapuwai : 02-27-1852 : Kohala , Palaai (k) - Kalamau : 03-04-1852 : Kohala :1852 : H-17 p33 : Marriage Record
Apua (k) - Hanaialoha : 04-16-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p29 : Marriage Record