Browse


Island of Hawaii
Hamakua
Hamakua, Kohala
Hamakua, No. Kohala
Hamakua, So. Kohala
Hilo
Hilo & Honolulu
Hilo, Honokaa, So. Kona
Hilo, Kohala, Puna, Kona
Hilo, Puna
Hilo, Puna and Kona
Hilo, Puna, Waimea
Hilo,Kau
Honokaa
Kau
Kohala
Kohala, Hilo & Kona
Kohala, Honokaa
Kona
N. Kohala
No. & So. Kohala
No. and So. Kona
No. Hilo
No. Kohala
No. Kona
Puna
So. Hilo
So. Kohala
So. Kohala, Hilo, So. Kona
So. Kona
Various
Waimea
Waimea, Kohala, Hamakua & Hilo
... :1837-1879 : H-25 p11 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p60 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p34 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p97 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p49 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p51 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p56 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p17 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p27 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p39 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p26 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p22 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p78 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p53 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p70 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p24 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p44 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p94 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p109 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p119 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p4 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p29 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p113 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p8 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p62 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p82 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p7 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p69 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p5 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p30 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p3 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p93 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p89 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p9 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p105 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p63 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p33 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p67 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p48 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p18 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p35 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p75 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p45 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p38 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p20 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p117 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p80 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p25 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p41 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p23 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p1 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p95 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p2 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p76 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p77 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p42 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p81 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p54 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p107 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p61 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p40 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p99 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p36 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p14 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p15 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p85 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p79 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p19 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p6 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p83 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p32 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p43 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p55 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p58 Marriage Record
Achi (k) - Nawaielua : 08-07-1888 : Hilo H-32a p10 Marriage Record
Achilles, Henry L. (k) - Aldridge, Agnes P. : 02-21-1910 : N. Kohala H-47 p40 Marriage Records
Achuchae (k) - Kauhane : 01-29-1889 : Hilo H-32a p18 Marriage Record
Ah Chung (k) - Maka Liilii : 07-06-1894 : Hilo H-32a p44 Marriage Record
Ah Hip (k) - Akau, Amelia Mrs. : 03-11-1890 : Hilo H-32a p27 Marriage Record
Ah Lee (k) - Nawahine : 02-26-1896 : Hilo H-32a p88 Marriage Record
Ah Lu (k) - Pupuka, Annie : 07-01-1910 : N. Kohala H-47 p46 Marriage Records
Ah Ping (k) - Lum See : 09-26-1891 : Hilo H-32a p35 Marriage Record
Ah Poo (k) - Tong Choi : 11-03-1895 : Hilo H-32a p64 Marriage Record
Ah Qui (k) - Loke : 05-22-1896 : Hilo H-32a p90 Marriage Record
Ah Sam (k) - Kupukaa, Kapoe : 07-12-1907 : N. Kohala H-47 p8 Marriage Records
Ah See (k) - Mililani : 08-05-1896 : Hilo H-32a p103 Marriage Record
Ah Tun (k) - Mililani : 06-18-1907 : N. Kohala H-47 p7 Marriage Records
Ah Wah (k) - Kuakaha, Mele : 10-24-1890 : Hilo H-32a p28 Marriage Record
Ah You (k) - Chin, Fung : 06-19-1910 : N. Kohala H-47 p45 Marriage Records
Ahee (k) - Iokia, Annie : 02-02-1889 : Hilo H-32a p37 Marriage Record
Ahulau (k) - Keanu : 01-20-1853 : Hilo, Apuni (k) - Kealoha : 02-02-1853 : Hilo, Ioane (k) - Keanu : 01-28-1853 : Hilo, Kaanaana (k) - Piilani : 01-13-1853 : Hilo, Kahananui (k) - Nawai : 01-05-1853 : Hilo, Kaonanu (k) - Kahiona : 01-05-1853 : Hilo, Kauohe (k) - Opunui : 01-05-1853 : Hilo, Mahi (k) - Kahualau : 01-20-1853 : Hilo, Makaena (k) - Kuihelani : 01-05-1853 : Hilo, Makaulaula (k) - Kahoomanawanui : 01-28-1853 : Hilo, Nalimanui (k) - Mahulualani : 02-02-1853 : Hilo, Naone (k)-Keaka : 01-28-1853 : Hilo, Paahao (k) - Moeloa : 01-05-1853 : Hilo, Papau (k) - Kaoao : 01-20-1853 : Hilo, Ulii (k) - Kamainawaliwali : 01-05-1853 : Hilo H-14a p13 Marriage Record
Aikanaka (k) - Kahue : 05-08-1896 : Hilo H-32a p89 Marriage Record
Aina (k) - Napua : 03-12-1858 : Hilo , Akamu (k) - Kalanipuu : 02-11-1858 : Hilo , Aleona (k) - Kanealii : 01-23-1858 Hilo , Aluha (k) - Kalimahuluhulu : 02-26-1858 : Hilo , Haalelea, L. (k) - Amoe : 01-19-1858 : Hilo, Heleloa (k) - Kalala : 02-05-1858 : Hilo , Houston, Alex (k) - Kaili : 02-25-1858 : Hilo , Kaawaloa (k) - Kaheana : 03-31-1858 : Hilo, Kahale (k) - Makaku : 02-26-1858 : Hilo, Kahooio(k) - Napeahi : 04-16-1858 : Hilo, Kalama (k) - Keliiamoihe : 03-17-1858 : Hilo, Kalawaia (k) - Kahilipua : 02-27-1858 : Hilo, Kamae (k) - Keahi : 01-23-1858 : Hilo, Kamaka (k) - Nahinaelua : 02-10-1858 : Hilo, Kanehailua - Leimakani : 01-20-1858 : Hilo, Kanuku (k) - Pili : 01-23-1858 : Hilo, Kaukini (k) - Maria : 04-09-1858 : Hilo, Kealoha (k) - Kamililani : 01-19-1858 : Hilo, Keawe (k) - Oiliku (Oileiku) : 01-19-1858 : Hilo, Keoki (k) - Kahilipuaole : 01-29-1858 : Hilo, Kuahau, J.L. (k) - Holokahiki : 03-16-1858 : Hilo, Luaka (k) - Kapule : 03-09-1858 : Hilo, Maalo, J.W. (k) - Kuhele : 04-07-1858 : Hilo , Mahoe (k) - Haka : 02-11-1858 : Hilo , Mailou (k) - Keaka : 01-21-1858 : Hilo , Moehaona (k) - Makuaole : 01-22-1858 : Hilo , Mokukaua (k) - Ahuai : 02-18-1858 : Hilo , Nakahilialua (k) - Keahi : 02-08-1858 : Hilo , Nakookoo, J.E. (k) - Puu : 04-07-1858 : Hilo , Nanaiea (k) - Keamo : 03-12-1858 : Hilo , Paulo (k) - Makaono : 01-01-1858 : Hilo , Richardson, C.E. (k) - Akana : 03-15-1858 : Hilo H-14a p29 Marriage Record
Aina, Victor (k) Makaimoku, Mele : 02-10-1896 : Hilo H-32a p82 Marriage Record
Aiona (k) - Akeao, Miss. : 01-27-1907 : N. Kohala H-47 p2 Marriage Records
Aiona (k) - Kawaha : 02-18-1854 : Hilo, Ioane (k) - Kaimelama : 01-04-1854 : Hilo, Kaainoa (k) - Kahoomaeha : 02-03-1854 : Hilo, Kahaoi (k) - Kaluahinui : 02-20-1854 : Hilo, Kahole (k) - Paakuku : 02-20-1854 : Hilo , Kailaa (k) - Kahanu : 02-20-1854 : Hilo, Kamai (k) - Kaawaloa : 03-17-1854 : Hilo, Kaneholo (k) - Kekahakua : 02-21-1854 : Hilo, Lulana (k) - Namea : 01-18-1854 : Hilo, Maalo (k) - Kaailau : 03-22-1854 : Hilo, Manuhia (k) - Kanealii : 03-15-1854 : Hilo, Moku (k) - Papaloa : 03-21-1854 : Hilo, Nao (k) - Kahuewaiawa : 03-01-1854 : Hilo, Paakaua (k) - Kekuapea : 03-09-1854 : Hilo, Pauaka (k) - Kealoha : 01-04-1854 : Hilo H014a p17 Marriage Record
Akaka, H. F. (k) - Lealoha : 01-02-1890 : Hilo H-32a p25 Marriage Record
Akana (k) - Kailianu : 10-03-1889 : Hilo H-32a p22 Marriage Record
Akang (k) - Kaaihue : 01-19-1889 : Hilo H-32a p11 Marriage Record
Akina (k) - Iapeka, Iolani : 08-12-1910 : N. Kohala H-47 p47 Marriage Records
Akina, John Kai Jr. (k) - Benjamin, Hattie Kaimiola : 11-09-1889 : Hilo H-32a p23 Marriage Record
Alapai (w) : 00-00-1871 : South Kohala, Jack (k) : 00-00-1871 : South Kohala, Kaanaana (k) : 00-00-1871 : South Kohala, Pita (k) : 00-00-1871 : South Kohala, Iaukea (k) : 01-06-1871 : South Kohala, Kulua, W.D. (k) : 02-26-1871 : South Kohala, Koko (k) : 06-08-1871 : South Kohala, Nakai (k) : 06-08-1871 : South Kohala, Kepola (w) : 06-16-1871 : South Kohala, Kamahiai (k) : 09-06-1871 : South Kohala, Makaulaula (k) : 10-03-1871 : South Kohala, Kalawaia (w) : 10-17-1871 : South Kohala, Kekapu (k) : 10-31-1871 : South Kohala, Popoi (w) : 11-19-1871 : South Kohala, Inoaole (k) : 12-05-1871 : South Kohala, Keano (k) : 12-06-1871 : South Kohala, Kiha (k) : 12-15-1871 : South Kohala, Inoaole (k) : 12-29-1871 : South Kohala, Domigo : 01-25-1872 : South Kohala, Kumuliilii : 02-05-1872 : South Kohala, Ioela : 02-18-1872 : South Kohala, Davis, John : 03-05-1872 : South Kohala, Nohoikeanu : 03-10-1872 : South Kohala, Wainanalii : 03-24-1872 : South Kohala H-8 p12 Death Record
Alohikea (k) - Pelekane : 06-29-1895 : Hilo H-32a p81 Marriage Record
An Wung Tai (k) - Kamalau, Louisa : 01-25-1914 : Puna H-53 p4 Marriage Records
Anedelea (k) - Ulakawainau : 10-05-1852 : Waimea :1852 : H-19a p75 Marriage Record
Apiki, Philip (k) - Hauhio, Kaaihue : 10-06-1910 : N. Kohala H-47 p50 Marriage Records
Apua (k) - Hanaialoha : 04-16-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p29 Marriage Record
Arnswaldt, Von (k) - Moku, Keano : 08-29-1909 : N. Kohala H-47 p28 Marriage Records
Auwaalalua (k) - Kanakaole : 11-02-1890 : Hilo H-32a p30 Marriage Record
Bila (k) - Kaluahine : 06-13-1852 : Waimea :1852 : H-19a p47 Marriage Record
Bright, Kakihi Mrs. (w) : 11-02-1890 : So. Kohala, Bright, H. : 11-08-1890 : So. Kohala , Jap. Photographer (K) : 11-14-1890 : So. Kohala , Makalio, Mrs. (w) : 11-30-1890 : So. Kohala , Bell, Ani Mrs. (w) : 12-27-1890 : So. Kohala , Kaholoaa (k) : 08-00-1891 : So. Kohala , Kaohekanu (w) : 09-00-1891 : So. Kohala , Lindsay : 10-00-1890 : So. Kohala , Rebeka Miss (w) : 10-08-1891 : So. Kohala , Kakili Mrs. (w) : 01-08-1891 : So. Kohala , Lyons, S. G. Mrs (w) : 04-27-1892 : So. Kohala , Mokulehua (w) : 06-02-1892 : So. Kohala , Awili (k) : 06-22-1892 : So. Kohala , Pa, Emalia (w) : 08-03-1892 : So. Kohala H-8 p52 Death Record
Burke, Jr., William (k) - Kaipualehu : 12-17-1856 : Hilo , Goess, Samuel (k) - Burke, Mele : 11-03-1856 : Hilo, Hanapukaole (k) - Laukua : 02-11-1856 : Hilo, Iosewa (k) - Haliaka : 09-19-1856 : Hilo , Kahalehau (k) - Paona : 02-18-1856 : Hilo , Mahu (k) - Iniha : 03-01-1856 : Hilo , Paholei (k) - Kipela : 11-18-1856 Hilo , Ulii (k) - Kauhane : 11-29-1856 : Hilo Marriage Record
Cheong Kau (k) - Quimones, Martina : 02-10-1914 : Puna H-53 p6 Marriage Records
Chong, Yake (k) - Lai : 01-21-1889 : Hilo H-32a p17 Marriage Record
Coffin, George M. (k) - Pipinui : 02-18-1852 : Waimea :1852 : H-19a p16 Marriage Record
Desuka (k) - Chune : 11-14-1910 : N. Kohala H-47 p51 Marriage Records
Donskoy, Enokenty (k) - Krasuk, Agafya : 03-03-1914 : Puna H-53 p7 Marriage Records
Duncan, George (k) - Holland, Oma Little : 03-29-1914 : Puna H-53 p8 Marriage Records
Eaton, Floyd C. (k) - Akui, Mary : 08-03-1895 : Hilo H-32a p49 Marriage Record
Enoka (k) - Kala : 07-27-1858 : Hilo , Haaheo (k) - Kekua : 09-11-1858 : Hilo , Haleole (k) - Hoopii : 05-20-1858 Hilo , Heano (k) - Kepouhiwa : 05-04-1858 : Hilo , Iosepa (k) - Keaka : 06-16-1858 : Hilo, Kaaloa (k) - Koleamoku : 06-16-1858 : Hilo , Kaawa (k) - Kaanaana : 05-07-1858 : Hilo , Kahawai (k) - Pahau : 08-13-1858 : Hilo , Kahuli (k) - Hoopii : 04-23-1858 : Hilo , Kamahiailehua (k) - Kahula : 09-18-1858 : Hilo , Kamanohaka (k) - Kamaka : 08-30-1858 : Hilo , Kanuku (k) - Maulili : 05-18-1858 : Hilo , Kauluamohai (k) - Puu : 08-24-1858 : Hilo , Kealoha (k) - Kenui : 04-27-1858 Hilo , Kealohanui (k) - Moehaona : 06-11-1858 : Hilo , Kekuamanaole (k) - Kaipo : 06-22-1858 : Hilo , Kekuhana (k) - Keliiakahekili : 05-06-1858 : Hilo , Keliihue (k) - Kanaoe : 06-07-1858 : Hilo , Kemaka (k) - Kalawa : 06-17-1858 : Hilo , Kenoi (k) - Nakaikuaana : 06-16-1858 Hilo , Keohuhu (k) - Kalua : 09-20-1858 : Hilo , Kuamanuwa - Kamehaiku : 06-19-1858 : Hilo , Kuaokala (k) - Keahi : 09-13-1858 : Hilo , Kupoe (k) - Kaluahine : 04-19-1858 : Hilo , Laioha (k) - Liheole : 08-25-1858 : Hilo , Lehuloa (k) - Kauhi : 05-08-1858 Hilo , Naale (k) - Hinalea : 08-14-1858 : Hilo , Naluahi (k) - Kaoiwi : 05-07-1858 : Hilo , Pulehu (k) - Kalua : 06-17-1858 : Hilo , Waihoe (k) - Napua : 06-15-1858 : Hilo H-14a p31 Marriage Record
Equehi, Yoshitami (k) - Furusho, Tosie : 04-25-1914 : Puna H-53 p9&9a Marriage Records
Freitas, Manuel Francisco de (k) - Madeira : 09-01-1909 : N. Kohala H-47 p30 Marriage Records
Fukuda, Sakijiro (k) - Hama : 08-08-1896 : Hilo H-32a p104 Marriage Record
Haalilio (k) - Koa : 05-19-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p39 Marriage Record
Hahale (k) - Makanui : 07-03-1852 : Waimea :1852 : H-19a p54 Marriage Record
Haileolani (k) - Palauolelo : 12-09-1852 : Waimea :1852 : H-19a p89 Marriage Record
Haina (k) - Kaele : 07-07-1852 : Kohala :1852 : H-19a p55 Marriage Record
Hale (k) - Kanamu : 06-11-1855, Kaahiokalani (k) - Kamakana : 04-10-1855, Kaipukuha (k) - Kapela : 03-30-1855, Kalolohi (k) - Kaiwi : 05-15-1855, Kamilo (k) - Opunui : 05-11-1855, Kananui (k) - Manahaaipo : 05-11-1855, Kukahi(k)-Kahookahi : 04-02-1855, Malelou (k) - Kaihe : 05-05-1855, Naeliili (k) - Hina : 04-16-1855 , Pania (k) - Kalawaia : 04-19-1855, Shields, R. (k) - Po : 06-25-1855 H-14a p25 Marriage Record
Halekulu (w) : 11-16-1875 : So. Kohala, Keaka (w) : 11-19-1875 : So. Kohala , Wawae (k) : 10-20-1875 : So. Kohala, Waiaula (w) : 11-10-1875 : So. Kohala , Unknown (k) : 10-20-1875 : So. Kohala , Kanehailua (k) : 12-06-1875 : So. Kohala , Kapu (w) : 12-00-1875 : So. Kohala , Neau (k) : 12-15-1875 : So. Kohala , Kenikeoke (k) : 10-05-1875 : So. Kohala , Kahauwenu (w) : 11-21-1875 : So. Kohala , Keliinaluole (k) : 12-16-1875 : So. Kohala , Kaohia (k) : 10-24-1875 : So. Kohala , Kealoha, B. (k) : 01-11-1876 : So. Kohala , Lindsey, Geo. (k) : 01-31-1876 : So. Kohala , Kahaohalahala (k) : 01-01-1876 : So. Kohala , Kanoena (w) : 01-03-1876 : So. Kohala , Namua (w) : 01-09-1876 : So. Kohala , Bright, Daniel (k) : 02-07-1876 : So. Kohala , Batimea Kai (k) : 02-15-1876 : So. Kohala , Puhiki (w) : 12-11-1876 : So. Kohala , Kaiahaehae (k) : 03-09-1876 : So. Kohala , Kaniho (k) : 03-20-1876 : So. Kohala , Kaliula (w) : 03-31-1876 : So. Kohala , Kuena (w) : 03-27-1876 : So. Kohala , Mary (w) : 04-02-1876 : So. Kohala H-8 p24 Death Record
Hamada, Mitsujiro (k) - Koizumi, Sumi : 11-24-1895 : Hilo H-32a p53 Marriage Record
Hamagawa (k) - Siger : 09-18-1909 : N. Kohala H-47 p32 Marriage Records
Hamoisi (k) - Dori : 10-10-1907 : N. Kohala H-47 p11 Marriage Records
Hanaoka (k) - Takata, Tachuno : 09-18-1909 : N. Kohala H-47 p33 Marriage Records
Haruta (k) - Hikigi : 08-31-1909 : N. Kohala H-47 p29 Marriage Records
Hatamaka, Magataro (k) - Kitahara, Osuye : 11-29-1895 : Hilo , Magataro, Hatamaka (k) - Osuye, Kitahara : 11-29-1895 : Hilo H-32a p58 Marriage Record
Hauhio, Palulu (k) - Kamaewa Liilii : 08-01-1909 : N. Kohala H-47 p23 Marriage Records
Hayashida, Suyamachu (k) - Akiyama, Nachu : 04-19-1910 : N. Kohala H-47 p44 Marriage Records
Hehena (k) - Kunewa : 04-09-1861 : Hilo , Kaawa (k) - Maria : 05-20-1861 : Hilo , Kaehu (k) - Kaahiki : 01-12-1861 : Hilo , Kahana (k) - Piiiwi : 03-22-1861 : Hilo , Kaheiki (k) - Kuwale : 05-01-1861 : Hilo , Kahuaina (k) - Aikahalelo : 03-22-1861 : Hilo , Kahue (k) - Makou : 04-24-1861 : Hilo , Kalawaianui (k) - Nakooka : 01-03-1861 : Hilo , Kaleba, J. (k) - Puleole : 01-12-1861 : Hilo , Kanahele (k) - Wahinehou : 05-20-1861 : Hilo , Kaoiwi (k) - Lunaole : 03-15-1861 : Hilo , Kapae (k) - Lahela : 01-30-1861 : Hilo , Kapu (k) - Kahoohuli : 01-12-1861 : Hilo , Kealina (k) - Kalua : 01-25-1861 : Hilo , Keawe (k) - Kalehuna : 02-09-1861 : Hilo , Kepano (k) - Keohokane : 02-18-1861 : Hilo , Kuapanio (k) - Keaka : 01-02-1861 : Hilo , Mahi (k) - Keaaloa : 04-03-1861 : Hilo , Mahiai (k) - Keanapuni : 02-25-1861 : Hilo , Makahi (k) - Paiaina : 04-22-1861 : Hilo , Maluo (k) - Kuwale : 05-15-1861 : Hilo , Nakanaka (k) - Kaanaana : 02-21-1861 : Hilo , Nalimaahi (k) - Kahaku : 02-12-1861 : Hilo , Nalimalawelawe (k) - Kahau : 03-21-1861 : Hilo , Nalimu (k) - Kekula : 02-05-1861 : Hilo , Namauu (k) - Pahukoa : 03-04-1861 : Hilo , Neisor, George (k) - Kalua : 04-13-1861 : Hilo , Ohule (k) - Kahalekai : 02-08-1861 : Hilo , Pakaalana (k) - Keaholoa : 03-25-1861 : Hilo , Piiwaa (k) - Keaho : 02-05-1861 : Hilo , Porter, John J. (k) - Kukona : 01-19-1861 : Hilo, Scoth, John (k) - Kahilo : 04-06-1861 : Hilo :1861 : H-14a p41 Marriage Record
Higaki (k) - Masu : 08-19-1895 : Hilo H-32a p50 Marriage Record
Hupo, Lono (k) - Haupu : 11-21-1908 : N. Kohala H-47 p16 Marriage Records
Hussey, Albert (k) - Puaoi, Marble : 06-03-1909 : N. Kohala H-47 p20 Marriage Records
Ili, L. (k) - Kaanaana : 04-05-1862 : Puna :1837-1879 : H-25 p86 Marriage Record
Inoaole : 06-16-1853 : Kona, Makapaa : 06-24-1853 : Kona, Kawelo : 06-27-1853 : Kona, Ilianu : 07-04-1853 : Kona, Emalike : 07-06-1853 : Kona, Nawaahaole : 07-06-1853 : Kona, Kahinawe : 07-08-1853 : Kona, Puulau : 07-08-1853 : Kona, Kaheana : 07-11-1853 : Kona, Kualauhala : 07-11-1853 : Kona, Kalua : 07-13-1853 : Kona, Keohopukai : 07-14-1853 : Kona, Kaaikaola : 07-15-1853 : Kona, Kahale : 07-15-1853 : Kona, Mahiole : 07-18-1853 : Kona, Waiki : 07-18-1853 : Kona, Kumaaiku : 07-19-1853 : Kona, Lio : 07-20-1853 : Kona, Kuaia : 07-22-1853 : Kona, Makaluhi : 07-22-1853 : Kona, Mokuhalii : 07-22-1853 : Kona, Kahula : 07-24-1853 : Kona, Keliihanaholua : 07-26-1853 : Kona, Wahamana : 07-26-1853 : Kona, Moewaa : 07-28-1853 : Kona, Keanahalau : 07-29-1853 : Kona, Kapela : 07-31-1853 : Kona, Popilikia : 07-31-1853 : Kona, Kiaaina : 08-03-1853 : Kona, Kawae : 08-05-1853 : Kona, Kaiwahine : 08-06-1853 : Kona, Kapawai : 08-06-1853 : Kona, Punahele : 08-09-1853 : Kona, Kahooleinamoku : 08-10-1853 : Kona, Kapala : 08-11-1853 : Kona, Naniho : 08-11-1853 : Kona, Kahookiekie : 08-14-1853 , Kamau : 08-14-1853 : Kona, Kekuhaupio : 08-15-1853 : Kona, Kanekahuna : 08-16-1853 : Kona, Keliinuku : 08-16-1853 : Kona, Namaewa : 08-16-1853 : Kona, Kahele : 08-17-1853 : Kona, Haole : 08-17-1853 : Kona, Hii : 08-21-1853 : Kona, Waeleku : 08-22-1853 : Kona, Kanakaole : 08-25-1853 : Kona, Keohomu : 08-28-1853 : Kona, Kaulia : 08-29-1853 : Kona, Kauhi : 08-31-1853 : Kona, Maiapuni : 09-01-1853 : Kona, Naea : 09-01-1853 : Kona, Kanaeholo : 09-07-1853 : Kona, Kauo : 09-07-1853 : Kona, Hoopailua : 09-09-1853 : Kona, Inoaole : 09-17-1853 : Kona, Inoaole : 09-28-1853 : Kona, Kahimoku : 09-29-1853 : Kona, Kaholoikapu : 09-30-1853 : Kona, Keawe : 10-10-1853 : Kona, Nakulakula : 10-10-1853 : Kona, Kanekake : 10-15-1853 : Kona H-7 p63 Death Record
Inuwai (k) : 03-27-1879 : So. Kohala , Daniela (k) : 03-08-1879 : So. Kohala , Kelina (w) : 04-26-1879 : So. Kohala , Hezekea (k) : 03-28-1879 : So. Kohala , Kaleione (k) : 04-05-1879 : So. Kohala , Kokiliilu (k) : 05-01-1879 : So. Kohala , Gag (k) : 05-23-1879 : So. Kohala , Haekala (k) : 05-03-1879 : So. Kohala , Kaheanopio (k) : 05-16-1879 : So. Kohala , Kahuamoa (w) : 05-24-1879 : So. Kohala , Welch, John (k) : 05-24-1879 : So. Kohala , Kahaalahi (k) : 05-17-1879 : So. Kohala , Kahili (k) : 05-27-1879 : So. Kohala , Samuela (k) : 07-05-1879 : So. Kohala , Keahonui (k) : 07-09-1879 : So. Kohala , Basleson, Chas. (k) : 09-09-1879 : So. Kohala , Kali (w) : 07-27-1879 : So. Kohala , Kekuaole (w) : 10-18-1879 : So. Kohala , Kawai (w) : 09-22-1879 : So. Kohala , Kehaawe (w) : 09-26-1879 : So. Kohala , Wahineaukai (k) : 10-07-1879 : So. Kohala , Opio (k) : 10-11-1879 : So. Kohala , Naeole (k) : 10-07-1879 : So. Kohala , Wahineino (w) : 10-28-1879 : So. Kohala H-8 p32 Death Record
Iokepa (k) - Kahue : 05-28-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p42 Marriage Record
Iosia (k) : 09-12-1860 : Puna, Kala (w) : 09-13-1860 : Puna, Paipai (w) : 09-14-1860 : Puna, Naheanaokau (k) : 09-30-1860 : Puna, Opunui (w) : 10-01-1860 : Puna, Pooino (w) : 10-01-1860 : Puna, Moehonua (k) : 10-25-1860 : Puna, Kahoomana (w) : 10-30-1860 : Puna, Menehune (k) : 11-02-1860 : Puna, Kaneihalau (k) : 11-03-1860 : Puna, Koea (k) : 11-23-1860 : Puna, Kahunawaiwai (k) : 11-24-1860 : Puna, Kanae (k) : 12-05-1860 : Puna, Wahinenui (w) : 12-08-1860 : Puna, Kaluahine (k) : 12-11-1860 : Puna H-7 p43 Death Record
Joaquin, Silom (k) - Waiahao, Haliaka : 12-03-1907 : N. Kohala H-47 p13 Marriage Records
Kaaekai (k) : 11-02-1879 : So. Kohala , Pakele (w) : 11-07-1879 : So. Kohala , Kealakai (k) : 11-27-1879 : So. Kohala , Palenui (k) : 12-04-1879 : So. Kohala , Wahineoukai (w) : 10-08-1879 : So. Kohala , Kaanaana (k) : 12-15-1879 : So. Kohala , Koalii (w) : 02-09-1879 : So. Kohala , Baker, Angeling L. (k) : 02-21-1879 : So. Kohala , Kahooinea (k) : 03-29-1879 : So. Kohala , Ioane (k) : 03-22-1879 : So. Kohala , Kealoha (k) : 05-20-1879 : So. Kohala , Kalama (w) : 07-18-1879 : So. Kohala , Kapahukoki (k) : 07-08-1879 : So. Kohala , Kalaehoa (k) : 07-03-1879 : So. Kohala , Kahaikupuna (w) : 05-00-1879 : So. Kohala , Bright, Iane Maukaa (k) : 09-25-1879 : So. Kohala , Kaiama (w) : 10-25-1879 : So. Kohala , Kaipukaoha (k) : 10-23-1879 : So. Kohala , Komoehau (w) : 10-24-1879 : So. Kohala , Kauhuki (w) : 11-24-1879 : So. Kohala , Kalaniwela (w) : 12-06-1879 : So. Kohala , Kuiloulu : 01-23-1881 : So. Kohala H-8 p34 Death Record
Kaai (k) - Ua : 04-26-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p32 Marriage Record
Kaaihue (k) - Kahiwahiwa : 06-15-1896 : Hilo H-32a p94 Marriage Record
Kaaikaula, Nahaku (k) - Honolii, Poai : 07-30-1907 : N. Kohala H-47 p10 Marriage Records
... :1837-1879 : H-25 p50 Marriage Record
Kaaipohuehue (w) : 01-01-1852 : Kona, Samesona (k) : 01-01-1852 : Kona, Luukia (w) : 01-16-1852 : Kona, Kawaipuhia (w) : 01-25-1852 : Kona, Kamaka (k) : 01-29-1852 : Kona, Kaimiaina (k) : 02-09-1852 : Kona, Mahiole (w) : 02-14-1852 : Kona, Paahao (w) : 02-17-1852 : Kona, Rebeta (w) : 02-17-1852 : Kona, Kahoole (w) : 02-18-1852 : Kona, Kaumakaokea (w) : 02-23-1852 : Kona, Pahapaha : 02-25-1852 : Kona, Panui (w) : 02-25-1852 : Kona, Pupuka : 03-03-1852 : Kona, Kalaau : 03-05-1852 : Kona, Pahuokaa : 03-09-1852 : Kona, Kahalelaau : 03-31-1852 : Kona H-7 p57 Death Record
Kaalulo (k) - Kalua : 01-13-1860 : Hilo , Keaho (k) - Lani : 07-30-1860 : Kalalau, Piihonua :1837-1879 : H-25 p84 Marriage Record
Kaalulo (k) - Kalua : 01-13-1860 : Laupahoehoe :1837-1879 : H-25 p111 Marriage Record
Kaaukai (k) - Maiau : 04-30-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p34 Marriage Record
Kaauwai, Kaalokai (k) - Solomona, Ane : 04-14-1888 : Hilo H-32a p5 Marriage Record
Kadokawa (k) - Konoi : 12-14-1895 : Hilo H-32a p78 Marriage Record
Kaeha, John (k) - Pookela, Mele : 04-25-1889 : Hilo H-32a p19 Marriage Record
Kaena (k) - Kainoa, Akeneki : 10-05-1910 : N. Kohala H-47 p49 Marriage Records
Kahaleahu (k) - Kamaaukai : 11-27-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p87 Marriage Record
Kahalehoe (k) - Kawelo : 02-25-1851 : Waiakea :1837-1879 : H-25 p57 Marriage Record
Kahalekai (k) : 12-02-1869 : Kohala, Kamoehau (k) : 12-02-1869 : Kohala, Kanakapaahao (k) : 12-16-1869 : Kohala, Kahiko (w) : 01-02-1870 : Kohala, Inoaole (w) : 01-11-1870 : Kohala, Kapahu (w) : 01-12-1870 : Kohala, Kaiehu (k) : 01-13-1870 : Kohala, Kailioha (k) : 01-22-1870 : Kohala, Kanohokuaaina (w) : 01-28-1870 : Kohala, Kaemoole (k) : 01-30-1870 : Kohala, Inoaole (w) : 02-14-1870 : Kohala, Kukahiko (w) : 02-24-1870 : Kohala, Kalua (k) : 03-30-1870 : Kohala, Mauae (k) : 04-02-1870 : Kohala, Ana (w) : 04-03-1870 : Kohala, Kou : 05-25-1870 : Kohala, Laakapu (k) : 05-30-1870 : Kohala H-8 p8 Death Record
Kahaloa (k) - Kaohumu : 03-01-1852 : Kohala :1852 : H-19a p20 Marriage Record
Kahaulelio (k) - Kanoho : 08-05-1896 : Hilo H-32a p102 Marriage Record
Kaheana (w) : 01-02-1869 , Kaanaana (w) : 01-20-1869 , Pakukohana (k) : 01-28-1869 , Olepau - 2 (k) : 02-06-1869 , Solomona (k) : 02-09-1869 , Kulanui, Mose (k) : 02-20-1869 , Keliinohoanu (k) : 02-22-1869 , Ululani (w) : 03-13-1869 , Ikiiki (k) : 03-28-1869 , Kuamuamu (w) : 03-28-1869 , Lono Keiki 2 (k) : 04-10-1869 , Lindsey, Mere (w) : 05-10-1869 , Makahi (k) : 05-25-1869 , Naia (k) : 06-01-1869 , Vitoria (w) : 06-27-1869 , Hinawale (w) : 07-25-1869 , Pilahi (w) : 07-25-1869 , Geopuhipaka, Mele (w) : 08-04-1869 , Burke, Mere (w) : 08-19-1869 , Mahina (k) : 08-25-1869 , Kaaha (k) : 08-27-1869 H-8 p4 Death Record
Kaheanapio (k) - Kalaulaolao : 11-05-1852 : Waimea :1852 : H-19a p81 Marriage Record
Kahepuu, John (k) - Nielson, Matilda Andrew : 09-24-1914 : Puna H-53 p16 Marriage Records
Kahoano (k) - Makeai : 02-10-1896 : Hilo H-32a p85 Marriage Record
Kaholoaa (k) - Hanalei : 09-06-1852 : Waimea :1852 : H-19a p68 Marriage Record
Kaholokahiki (k) - Kaai : 11-08-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p83 Marriage Record
Kahoohanohano (k) - Kahikina : 06-13-1852 : Waimea :1852 : H-19a p46 Marriage Record
Kahue (k) - Kahaawinui : 05-17-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p37 Marriage Record
Kahukiku (k) - Puuhulili : 04-29-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p33 Marriage Record
Kahuna (k) - Kauwa : 08-26-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p65 Marriage Record
Kaiakua (k) - Kaohu : 07-22-1891 : Hilo H-32a p33 Marriage Record
Kaianui (k) - Kahuaku : 05-18-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p38 Marriage Record
Kailianu (k) - Po, Mary : 11-20-1909 : N. Kohala H-47 p39 Marriage Records
Kailimai : 04-02-1853 : Kona, Hana : 04-12-1853 : Kona, Pahio : 04-12-1853 : Kona, Isaaca : 04-16-1853 : Kona, Kahialii : 04-17-1853 : Kona, Holo : 04-18-1853 : Kona, Lilia : 05-01-1853 : Kona, Nui : 05-05-1853 : Kona, Kuhio : 05-08-1853 : Kona, Kuikauwai : 05-10-1853 : Kona, Inoaole : 05-18-1853 : Kona, Alapai : 05-22-1853 : Kona, Kapapoko : 05-28-1853 : Kona, Tito : 06-01-1853 : Kona, Kailuna : 06-02-1853 : Kona, Komola : 06-06-1853 : Kona, Keawe : 06-07-1853 : Kona, Keonipoe : 06-12-1853 : Kona, Lepeta : 06-17-1853 : Kona, Kapiimoku : 06-25-1853 : Kona, Kawelo : 06-28-1853 : Kona H-7 p61 Death Record
Kaimiaina (k) - Kalua : 10-08-1852 : Waimea :1852 : H-19a p76 Marriage Record
Kaimihanapuoku (k) - Pookee : 07-22-1862 : Kamane, Puna :1837-1879 : H-25 p87 Marriage Record
Kainaka (k) : 04-30-1888 : So. Kohala , Makaaha (k) : 05-22-1888 : So. Kohala , Awala, Mrs (w) : 06-09-1888 : So. Kohala , Kealoha : 06-14-1888 : So. Kohala , Lindsey, Keiki Lucy (w) : 07-19-1888 : So. Kohala , Lindsay, Thomas Jr. (k) : 10-28-1888 : So. Kohala , Papaiki : 05-16-1888 : So. Kohala , Hillebrand, John (k) : 01-08-1889 : So. Kohala , Kaopua : 05-14-1889 : So. Kohala , Ahina, Louisa Mrs. (w) : 02-17-1889 : So. Kohala , Kiki : 05-22-1889 : So. Kohala , Mahoe, Mrs. (w) : 05-28-1889 : So. Kohala , Keawe : 06-21-1889 : So. Kohala , Palapala, William (k) : 06-03-1889 : So. Kohala , Kiki, J. : 06-08-1889 : So. Kohala , Jarrett, Hooleia Mrs. (w) : 08-15-1889 : So. Kohala , Koki, Moses (k) : 07-17-1889 : So. Kohala , Burke : 09-24-1889 : So. Kohala H-8 p48 Death Record
Kakili (k) - Kainoa : 11-12-1890 : Hilo H-32a p31 Marriage Record
Kakugawa (k) - Tomokami, Sumi : 12-03-1895 : Hilo H-32a p75 Marriage Record
Kalapoouka, Moses (k) - Kahalewai : 07-21-1907 : N. Kohala H-47 p9 Marriage Records
Kalauoni (w) : 10-14-1863 : Puna, Kapaka (k) : 10-14-1863 : Puna, Kealawaa (k) : 10-15-1863 : Puna, Kaelemakule (k) : 10-21-1863 : Puna, Eaea (w) : 10-24-1863 : Puna, Wahinekauwa (w) : 11-05-1863 : Puna, Lu (k) : 11-09-1863 : Puna, Neula (k) : 11-13-1863 : Puna, Oleloa (w) : 11-15-1863 : Puna, Kuloikahiki (k) : 11-17-1863 : Puna, Kalamau (w) : 11-20-1863 : Puna, Kawahinekuekaa (w) : 12-04-1863 : Puna, Kamaka (k) : 12-14-1863 : Puna, Kanele (w) : 12-17-1863 : Puna, Kapunahele (w) : 12-18-1863 : Puna, Kaainalepo (k) : 12-25-1863 : Puna H-7 p79 Death Record
Kalei (k) : 01-06-1873 : South Kohala, Kukae (w) : 01-11-1873 : South Kohala, Ulumeheihei (k) : 01-14-1873 : South Kohala, Kapihe (w) : 01-18-1873 : South Kohala, Naomi (w) : 01-25-1873 : South Kohala, Namale (w) : 02-01-1873 : South Kohala, Keawakea (w) : 02-02-1873 : South Kohala, Pauhala (k) : 02-12-1873 : South Kohala, Ai, Keoni (w) : 02-28-1873 : South Kohala, Keikiole 2 (w) : 03-05-1873 : South Kohala, Kaiwi (w) : 03-13-1873 : South Kohala, Koahikane : 03-29-1873 : South Kohala, Lunaole (w) : 04-15-1873 : South Kohala, Kahulialo (w) : 04-25-1873 : South Kohala, Puhi (k) : 04-26-1873 : South Kohala, Keawe (k) : 06-19-1873 : South Kohala, Keohohiwa (w) : 06-20-1873 : South Kohala, Pule (w) : 06-23-1873 : South Kohala, Kahapaokamoku (k) : 06-30-1873 : South Kohala, Kaeha (w) : 07-16-1873 : South Kohala, Nui-Luahine (w) : 07-19-1873 : South Kohala, Joe, Luce (?) (w) : 07-29-1873 : South Kohala, Wiltes, W.C. (k) : 08-30-1873 : South Kohala, Lindsey, George (k) : 09-02-1873 : South Kohala, Matia (k) : 09-20-1873 : South Kohala, Kapule (k) : 09-26-1873 : South Kohala H-8 p16 Death Record
Kaleianaole (k) : 06-13-1863 : Kona, Aikahalelo (w) : 06-15-1863 : Kona, Kaikilani (w) : 06-17-1863 : Kona, Kahele (w) : 06-18-1863 : Kona, Kawai (k) : 06-20-1863 : Kona, Mokulehua (k) : 06-20-1863 : Kona, Haau (k) : 06-22-1863 : Kona, Apua (k) : 06-23-1863 : Kona, Kaheleanu (k) : 06-26-1863 : Kona, Kapule (k) : 06-30-1863 : Kona, Aukukina (k) : 07-04-1863 : Kona, Aiapule (w) : 07-12-1863 : Kona, Kalawaialii (k) : 07-23-1863 : Kona, Kala (k) : 07-30-1863 : Kona, Kamahiai (k) : 07-31-1863 : Kona, Kaualua (w) : 08-05-1863 : Kona, Lililehua (w) : 08-06-1863 : Kona, Nalimanui (w) : 08-09-1863 : Kona, Kaoihana (k) : 08-17-1863 : Kona, Kaiwilauulu (w) : 08-19-1863 : Kona, Kaluaokahaku (w) : 08-20-1863 : Kona, Huia (k) : 08-23-1863 : Kona, Pailani (k) : 08-23-1863 : Kona, Hakao (k) : 08-24-1863 : Kona, Kahaa (w) : 08-26-1863 : Kona, Kahauoeno (k) : 08-27-1863 : Kona, Kahililalahau (w) : 08-27-1863 : Kona, Kanikau (w) : 08-27-1863 : Kona, Kalai (w) : 08-29-1863 : Kona, Lualai (w) : 09-02-1863 : Kona, Kahananui (k) : 09-04-1863 : Kona, Kamalii (w) : 09-04-1863 : Kona, Kaili (k) : 09-05-1863 : Kona, Moeanu (w) : 09-06-1863 : Kona, Kaheakekane (k) : 09-10-1863 : Kona, Kaanaana (w) : 09-12-1863 : Kona, Kamaka (w) : 09-15-1863 : Kona, Naauao (k) : 09-15-1863 : Kona, Kalio (w) : 09-17-1863 : Kona, Manuela (k) : 09-18-1863 : Kona, Emalia (w) : 09-21-1863 : Kona, Kahiehie (w) : 09-22-1863 : Kona, Nahaku (k) : 09-26-1863 : Kona, Opualualu (w) : 09-28-1863 : Kona, Mele (w) : 10-01-1863 : Kona, Keliiloheole (k) : 10-02-1863 : Kona, Heleua (k) : 10-04-1863 : Kona, Makeokeo (w) : 10-15-1863 : Kona, Persander (k) : 10-16-1863 : Kona, Kaaihue ((k) : 10-19-1863 : Kona, Kupele (w) : 10-19-1863 : Kona, Piipii : 10-19-1863 : Kona, Kahao (w) : 10-20-1863 : Kona, Kaiewe (w) : 10-20-1863 : Kona, Kaomealani (k) : 10-28-1863 : Kona, Barenaba, Jr. : 11-01-1863 : Kona, Ely, Daniela (k) : 11-02-1863 : Kona, Daniela (k) : 11-02-1863 : Kona, Malaea (w) : 11-03-1863 : Kona, Piheka (k) : 11-03-1863 : Kona, Mele (w) : 11-04-1863 : Kona, Hoopii (w) : 11-05-1863 : Kona H-7 p74 Death Record
Kaleomana (k) - Keliimahiai : 06-15-1852 : Waimea :1852 : H-19a p49 Marriage Record
Kalepo (k) - Kaui : 10-18-1887 : Hilo H-32a p1 Marriage Record
Kaliwa (k) : 08-03-1873 : So. Kohala, Kamakahiki (w) : 10-10-1873 : So. Kohala, Kawahapaa (k) : 10-22-1873 : So. Kohala, Poopuu (w) : 11-25-1873 : So. Kohala, Kailianu (w) : 04-07-1873 : So. Kohala, Lapper, John (k) : 10-26-1873 : So. Kohala, Moelua (w) : 11-25-1873 : So. Kohala, Kahooano (w) : 08-16-1873 : So. Kohala , Kakahea (w) : 05-03-1873 : So. Kohala, Pahia (k) : 09-25-1873 : So. Kohala H-8 p18 Death Record
Kalona : 08-07-1854 : Kona, Kauhuki : 08-09-1854 : Kona, Uilama : 08-10-1854 : Kona, Maakua : 08-12-1854 : Kona, Kuhaupio : 08-14-1854 : Kona, Malaihi : 08-20-1854 : Kona, Inoaole : 09-15-1854 : Kona, Makuahine : 09-15-1854 : Kona, Bereihe : 10-01-1854 : Kona, Samuela : 10-02-1854 : Kona, Ioane : 10-13-1854 : Kona, Kaaihue : 10-22-1854 : Kona, Naonoaina : 11-08-1854 : Kona, Kaaumaiewa : 11-10-1854 : Kona, Kahimakapuu : 11-10-1854 : Kona, Kama : 11-11-1854 : Kona, Kaohana : 11-22-1854 : Kona, Apikaila : 11-29-1854 : Kona, Beniamina : 11-30-1854 : Kona, Inoaole : 12-03-1854 : Kona, Kalamau : 12-10-1854 : Kona, Hoeo : 12-20-1854 : Kona, Hana : 12-25-1854 : Kona H-7 p69 Death Record
Kalua (k) - Keliipaakaua : 11-14-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p84 Marriage Record
Kalua (k) - Naniele : 12-04-1861 : Hilo , Keliikanakaole (k) - Wao : 12-25-1861 : Hilo , Pahele (k) - Apuni : 12-16-1861 : Hilo :1861 : H-14a p44 Marriage Record
Kalua : 10-30-1857 : Hilo, Kamahine : 10-30-1857 : Hilo, Kiliona : 10-30-1857 : Hilo, Kuhaupio : 10-30-1857 : Hilo, Kapapa : 10-31-1857 : Hilo, Kahau : 11-01-1857 : Hilo, Laeula : 11-06-1857 : Hilo, Palekini : 11-08-1857 : Hilo, Poiokia : 11-11-1857 : Hilo, Keaweluaole : 11-12-1857 : Hilo, Mokunui : 11-12-1857 : Hilo, Kahuhu : 11-16-1857 : Hilo, Kanowelo : 11-21-1857 : Hilo, Kamaka : 11-22-1857 : Hilo, Mahaoi : 11-24-1857 : Hilo, Mahia : 11-24-1857 : Hilo, Kalawaiawa : 11-29-1857 : Hilo, Koo : 11-30-1857 : Hilo, Wilama : 11-30-1857 : Hilo, Kamoku : 12-04-1857 : Hilo, Kahananaau : 12-05-1857 : Hilo, Kaapa : 12-15-1857 : Hilo, Lihue : 12-16-1857 : Hilo, Kalamau : 12-20-1857 : Hilo, Huki : 12-21-1857 : Hilo, Kahua : 12-21-1857 : Hilo, Wilama : 12-21-1857 : Hilo, Aea : 12-23-1857 : Hilo, Keaniho : 12-23-1857 : Hilo, Kanaeholo : 12-26-1857 : Hilo, Kaie : 12-27-1857 : Hilo, Kuaole : 12-27-1857 : Hilo, Kapela : 12-28-1857 : Hilo, Kaiewe : 12-29-1857 : Hilo H-7 p5 Death Record
Kaluna (k) - Lani, Maria : 12-10-1895 : Hilo H-32a p76 Marriage Record
Kaluna, Sam (k) - Puniwai, Kalei : 08-24-1909 : N. Kohala H-47 p25 Marriage Records
Kamai (k) : 11-06-1863 , Kaipupoiole (w) : 11-07-1863 , Kaaie (k) : 11-08-1863 , Kuaana (k) : 11-08-1863 , Waioahukini (w) : 11-08-1863 , Namokuelua (w) : 11-09-1863 , Nawaa (k) : 11-09-1863 , Kaanana (w) : 11-11-1863 , Mahinu (k) : 11-12-1863 , Heleloa (w) : 11-22-1863 , Kamakahema (k) : 11-23-1863 , Wailuku (w) : 11-24-1863 , Makuakane (w) : 11-28-1863 , Kohuole (w) : 11-30-1863 , Kuoi (w) : 12-01-1863 , Pilahi (w) : 12-01-1863 , Keano (w) : 12-03-1863 , Mila, Kale (k) : 12-04-1863 , Kalai (w) : 12-11-1863 , Makuahine (w) : 12-11-1863 , Haka (k) : 12-13-1863 , Hio : 12-13-1863 , Pae (w) : 12-14-1863 , Kahapuewai (k) : 12-15-1863 , Keliilawaia (w) : 12-15-1863 , Laeula (k) : 12-16-1863 , Kawai (w) : 12-17-1863 , Kuaaka (k) : 12-17-1863 , Kaalaneo (k) : 12-19-1863 , Kalauao (k) : 12-19-1863 , Hapai (w) : 12-21-1863 , Kahiwalani : 12-21-1863 : , Akui : 12-23-1863 H-7 p75 Death Record
... :1837-1879 : H-25 p12 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p103 Marriage Record
Kamaka (k) - Kalua : 07-13-1852 : Waimea :1852 : H-19a p56 Marriage Record
Kamaka, Akama (k) - Kahula, Annie : 11-14-1908 : N. Kohala H-47 p15 Marriage Records
Kamakakawehi (w) : 08-03-1892 : So. Kohala , Moiku (w) : 09-19-1892 : So. Kohala , Palau (k) : 09-14-1892 : So. Kohala , Inoaole Awili : 11-25-1892 : So. Kohala , Kapukai, Fay (w) : 11-29-1892 : So. Kohala , Muhi (k) : 11-00-1892 : So. Kohala , Akahi, John (k) : 12-21-1892 : So. Kohala , Kawaihae, Mary (w) : 12-26-1892 : So. Kohala , Kaipolehua, (k) : 12-27-1892 : So. Kohala , Kaupena (w) : 01-11-1893 : So. Kohala , Pilipo Paniani (k) : 09-07-1893 : So. Kohala , Kaniau (w) : 02-00-1894 : So. Kohala , Lindsay, Emmie Fay (w) : 06-27-1894 : So. Kohala H-8 p54 Death Record
Kamakamanoanoa : 01-06-1853 : Kona, Ulu : 01-07-1853 : Kona, Hapuku : 01-13-1853 : Kona, Kahulialani : 01-15-1853 : Kona, Kini : 01-15-1853 : Kona, Keoki : 01-23-1853 : Kona, Luahapuu : 01-24-1853 : Kona, Isaia : 01-26-1853 : Kona, Palake : 01-28-1853 : Kona, Opukahaia : 02-02-1853 : Kona, Kaolulo : 02-03-1853 : Kona, Ahu : 02-04-1853 : Kona, Makaele : 02-06-1853 : Kona, Mahelona : 02-08-1853 : Kona, Davida : 02-09-1853 : Kona, Makaiole : 02-10-1853 : Kona, Keaumaumalani : 02-12-1853 : Kona, Hinawale : 02-17-1853 : Kona, Kanealai : 03-06-1853 : Kona, Kauli : 03-12-1853 : Kona, Keamu : 03-13-1853 : Kona, Keaweopu : 03-14-1853 : Kona, Kaialiilii : 03-23-1853 : Kona H-7 p59 Death Record
Kamauu (k) - Paikeke : 11-01-1852 : Waimea :1852 : H-19a p80 Marriage Record
Kamehaiku (k) - Keaka : 08-26-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p66 Marriage Record
Kamoeau : 01-03-1857 : Hilo, Kila : 01-08-1857 : Hilo, Akuku : 01-13-1857 : Hilo, Pili : 01-14-1857 : Hilo, Pahupu : 01-15-1857 : Hilo, Kamalama : 01-22-1857 : Hilo, Nahaku : 01-27-1857 : Hilo, Kahooulu : 01-31-1857 : Hilo, Pua : 02-08-1857 : Hilo, Keaweaheulu : 02-09-1857 : Hilo, Keawekolohe : 02-12-1857 : Hilo, Paakaula : 02-15-1857 : Hilo, Kala : 02-17-1857 : Hilo, Kanakaokai : 02-17-1857 : Hilo, Manuwai : 02-19-1857 : Hilo, Kekai : 02-20-1857 : Hilo, Kalua : 02-21-1857 : Hilo, Dawika : 02-24-1857 : Hilo, Keanuenue : 02-27-1857 : Hilo, Alenuihaha : 03-01-1857 : Hilo, Hoopii : 03-04-1857 : Hilo, Inoaole : 03-04-1857 : Hilo, Puaa : 03-04-1857 : Hilo, Io : 03-09-1857 : Hilo, Kaluka : 03-09-1857 : Hilo, Pelehu : 03-09-1857 : Hilo, Mua : 03-10-1857 : Hilo, Kauhane : 03-14-1857 : Hilo, Kamehaiku : 03-21-1857 : Hilo, Kalua : 03-23-1857 : Hilo, Kuhaipule : 03-23-1857 : Hilo, Nakiowai : 03-23-1857 : Hilo, Hiiaka : 03-25-1857 : Hilo, Kanakaole : 03-27-1857 : Hilo, Luhiamauna : 03-29-1857 : Hilo, Kana : 04-04-1857 : Hilo, Nawahineelua : 04-12-1857 : Hilo, Kauahoa : 04-20-1857 : Hilo, Mahiole : 04-23-1857 : Hilo, Mahoe : 04-25-1857 : Hilo, Kalili : 05-01-1857 : Hilo, Hauna : 05-04-1857 : Hilo, Kahuna : 05-04-1857 : Hilo, Kealakae : 05-04-1857 : Hilo, Opunui : 05-08-1857 : Hilo, Puloku : 05-14-1857 : Hilo, Pulahaikanoa : 05-15-1857 : Hilo, Papaloa : 05-18-1857 : Hilo, Nakaikuaana : 05-21-1857 : Hilo, Kaanapu : 05-22-1857 : Hilo, Kina 1 : 05-22-1857 : Hilo, Kuaana : 05-22-1857 : Hilo, Kina 2 : 05-24-1857 : Hilo, Kuhea : 05-26-1857 : Hilo, Keliikoa : 05-27-1857 : Hilo, Iia : 05-31-1857 : Hilo, Maunahina : 06-02-1857 : Hilo, Nauele : 06-11-1857 : Hilo, Haakulou : 06-12-1857 : Hilo, Haaheo : 06-15-1857 : Hilo, Kaaloleo : 06-18-1857 : Hilo, Hoonani : 06-23-1857 : Hilo, Kaeha : 07-05-1857 : Hilo, Kaehumakaono : 07-06-1857 : Hilo, Ahu : 07-11-1857 : Hilo, Hana : 07-11-1857 : Hilo, Kaianui : 07-15-1857 : Hilo, Kamaha : 07-16-1857 : Hilo H-7 p1 Death Record
Kamoku : 06-04-1860 : Hilo, Bila : 06-08-1860 : Hilo, Pio opio : 06-16-1860 : Hilo, Aulia : 06-20-1860 : Hilo, Kealohilani : 06-22-1860 : Hilo, Kailieleele : 06-25-1860 : Hilo, Alapai : 06-30-1860 : Hilo, Nahea : 07-01-1860 : Hilo, Kahahana : 07-02-1860 : Hilo, Naluai : 07-02-1860 : Hilo, Ahoi : 07-07-1860 : Hilo, Kamahina : 07-09-1860 : Hilo, Kamaliikapu : 07-11-1860 : Hilo, Palau : 07-11-1860 : Hilo, Kawelo : 07-14-1860 : Hilo, Puoani : 07-14-1860 : Hilo, Laahiwa : 07-17-1860 : Hilo, Nemo : 07-17-1860 : Hilo, Hale : 07-18-1860 : Hilo, Kenui : 07-22-1860 : Hilo, Punahoa : 07-23-1860 : Hilo, Kaupe : 07-28-1860 : Hilo, Kualii : 07-28-1860 : Hilo, Mahoe : 07-30-1860 : Hilo, Kauhane : 07-30-1860 : Hilo, Kala : 08-03-1860 : Hilo, Waea : 08-05-1860 : Hilo, Kianui : 08-15-1860 : Hilo, Ulunui : 08-16-1860 : Hilo, Kamakaono : 08-22-1860 : Hilo, Kauwekane : 08-26-1860 : Hilo, Luka : 08-26-1860 : Hilo, Kalehua : 08-28-1860 : Hilo, Koko : 09-01-1860 : Hilo, Kumanahulu : 09-01-1860 : Hilo, Ioane : 09-06-1860 : Hilo, Kaaeae : 09-06-1860 : Hilo, Kepa : 09-07-1860 : Hilo, Kakahi : 09-09-1860 : Hilo, Wale : 09-09-1860 : Hilo, Kaanaana : 09-14-1860 : Hilo, Kaia : 09-14-1860 : Hilo, Maele : 09-14-1860 : Hilo, Waiau : 09-15-1860 : Hilo, Kaiewe 6 : 09-17-1860 : Hilo, Kamahina : 09-18-1860 : Hilo, Pakaku : 09-18-1860 : Hilo, Kalauae : 09-19-1860 : Hilo, Nuole : 09-19-1860 : Hilo, Lopa : 09-20-1860 : Hilo, Mahi : 09-20-1860 : Hilo, Iaea : 09-22-1860 : Hilo, Piiwaa, Mele : 09-22-1860 : Hilo, Kaipumano : 09-25-1860 : Hilo, Puali : 09-29-1860 : Hilo, Rozres, Charles : 10-05-1860 : Hilo, Makuaikai : 10-10-1860 : Hilo, Naupuni : 10-10-1860 : Hilo, Haalou : 10-16-1860 : Hilo, Simmons : 10-19-1860 : Hilo, Kaaikaula : 10-28-1860 : Hilo, Lukaho : 10-28-1860 : Hilo, Kepio : 10-31-1860 : Hilo, Meheuole : 11-03-1860 : Hilo, Kaapolau : 11-04-1860 : Hilo, Keawekane : 11-05-1860 : Hilo, Mahoe : 11-08-1860 : Hilo, Kawaa, Sela : 11-09-1860 : Hilo H-7 p13 Death Record
Kamuela (k) : 01-01-1863 : Kona, Kaneakini (k) : 01-02-1863 : Kona, Pupuka (k) : 01-04-1863 : Kona, Aluha (k) : 01-05-1863 : Kona, Kekua (k) : 01-09-1863 : Kona, Kaukali (w) : 01-14-1863 : Kona, Manaole (w) : 01-14-1863 : Kona, Kanoe (w) : 01-16-1863 : Kona, Kieipu (k) : 01-21-1863 : Kona, Kamiki (w) : 01-24-1863 : Kona, Wahinekauwa (w) : 01-30-1863 : Kona, Kaheana (w) : 02-03-1863 : Kona, Lolo (k) : 02-09-1863 : Kona, Hoopii (w) : 02-13-1863 : Kona, Kaili (k) : 02-19-1863 : Kona, Kaaeae (w) : 02-20-1863 : Kona, Wahinekalohe (k) : 02-20-1863 : Kona, Keaka (w) : 02-21-1863 : Kona, Kiki (w) : 02-21-1863 : Kona, Kilona (k) : 02-21-1863 : Kona, Nakoolani (w) : 02-27-1863 : Kona, Manuhoa (k) : 03-01-1863 : Kona, Kaleo (k) : 03-04-1863 : Kona, Mailehaiwale (k) : 03-07-1863 : Kona, Kealoha (w) : 03-12-1863 : Kona, Puaakuni (k) : 03-12-1863 : Kona, Kealoha (w) : 03-13-1863 : Kona, Miimii (w) : 03-13-1863 : Kona, Inoaole (w) : 03-13-1863 : Kona, Naleilehua (k) : 03-14-1863 : Kona, Mahiole : 03-15-1863 : Kona, Naumuelua : 03-17-1863 : Kona, Pahee (k) : 03-21-1863 : Kona, Kaehuaku (k) : 03-22-1863 : Kona, Hanae (w) : 03-23-1863 : Kona, Kamomoku (k) : 03-23-1863 : Kona, Kalauao (w) : 03-28-1863 : Kona, Kaauwai (w) : 04-03-1863 : Kona, Kaehuaku (k) : 04-03-1863 : Kona, Kaohumu (k) : 04-04-1863 : Kona, Kaainoni (w) : 04-06-1863 : Kona, Lahela (w) : 04-06-1863 : Kona, Kanaeholo (k) : 04-07-1863 : Kona, Aeakalani (k) : 04-13-1863 : Kona, Kauliokamoa (w) : 04-17-1863 : Kona, Kaaukai (k) : 04-24-1863 : Kona, Puhili (k) : 04-26-1863 : Kona, Kekaula (w) : 04-27-1863 : Kona, Kupoe (k) : 04-27-1863 : Kona, Halai (w) : 04-29-1863 : Kona, Kaahui (w) : 04-30-1863 : Kona, Inoaole (k) : 04-30-1863 : Kona, Aleakamanu (w) : 05-07-1863 : Kona, Namanele (w) : 05-09-1863 : Kona, Nahuewai (k) : 05-16-1863 : Kona, Kea (k) : 05-19-1863 : Kona, Kaleokaha (k) : 05-25-1863 : Kona, Kakai (k) : 05-27-1863 : Kona, Pilipali (w) : 05-27-1863 : Kona, Keliinuku (w) : 06-02-1863 : Kona, Kanealii (k) : 06-03-1863 : Kona, Makanui (w) : 06-05-1863 : Kona, Kaanaana : 06-11-1863 : Kona H-7 p73 Death Record
Kamule (w) : 04-08-1863 , Kukue (k) : 06-17-1863 , Kalawaia (w) : 06-20-1863 , Palapala (k) : 07-08-1863 , Wahamana (k) : 07-09-1863 , Pilahi (w) : 07-31-1863 , Kaheana (w) : 08-01-1863 , Opukaula (k) : 08-08-1863 , Limaloa (k) : 08-14-1863 , Naea (w) : 08-15-1863 , Ohiwauli (w) : 08-16-1863 , Kamaua (k) : 08-19-1863 , Keikiumi (k) : 08-27-1863 , Moa (k) : 08-27-1863 , Hapaku (w) : 08-28-1863 , Koea (k) : 09-13-1863 , La (k) : 09-15-1863 , Kalawaiamoku (k) : 09-16-1863 , Wahanuku (w) : 09-19-1863 H-7 p77 Death Record
Kanae (k) - Ino : 11-08-1852 : Kohala :1852 : H-19a p82 Marriage Record
Kanakawaiwaiole (k) - Kaehuaka : 01-27-1852 : Waipio :1852, 1852 : H-19a p12 Marriage Record
Kanda (k) - Mika : 12-02-1895 : Hilo H-32a p66 Marriage Record
Kanehailua (k) - Kahue : 06-23-1852 : Kohala - :1852 : H-19a p51 Marriage Record
Kanehailua, E.K. (k) - Mana, Mileka : 11-19-1907 : N. Kohala H-47 p12 Marriage Records
Kanehaku (k) - Kaane : 03-27-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p24 Marriage Record
Kanehiwa (k) - Lahapa, Kaluna : 09-21-1909 : N. Kohala H-47 p37 Marriage Records
Kaneiniki (k) - Kia : 05-01-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p35 Marriage Record
Kanekoa (k) - Kupehe : 09-24-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p69 Marriage Record
Kaniania, Mikaela I. (k) - Hoopii, Vitoria : 01-31-1907 : N. Kohala H-47 p3 Marriage Records
Kanui (k) : 06-30-1861 : Puna, Inoaole (k) : 07-10-1861 : Puna, Hookaea (k) : 07-12-1861 : Puna, Nalima (k) : 07-12-1861 : Puna, Kaaanui (k) : 07-22-1861 : Puna, Kaikaheana (w) : 07-23-1861 : Puna, Kamakahi (w) : 07-24-1861 : Puna, Keau (k) : 08-12-1861 : Puna, Kahaia (w) : 08-15-1861 , Kai (w) : 08-15-1861 , Kaaama (k) : 08-24-1861 : Puna, Kaopupaa (k) : 08-27-1861 : Puna, Ohumukini (w) : 08-29-1861 : Puna, Kahalauliko (w) : 09-02-1861 : Puna, Kapela (k) : 09-07-1861 : Puna, Keaka (w) : 09-13-1861 : Puna, Keola (k) : 09-14-1861 : Puna, Kaahu (k) : 09-17-1861 : Puna, Paele (k) : 09-17-1861 : Puna, Kailikakio (k) : 09-19-1861 : Puna, Moeala (k) : 09-19-1861 : Puna, Wainee (w) : 09-19-1861 : Puna, Kaluakala (k) : 09-28-1861 : Puna H-7 p45 Death Record
Kaoeno, Mr. (K) : 10-23-1889 : So. Kohala , Harbottle, Becky Mrs. (W) : 10-31-1889 : So. Kohala , Kahulanui (K) : 11-29-1889 : So. Kohala , Pilikahoku (k) : 10-09-1889 : So. Kohala , Reid, Kahula (w) : 11-16-1889 : So. Kohala , Hoopii (k) : 01-22-1890 : So. Kohala , Nakea, Mrs. (w) : 01-16-1890 : So. Kohala , Kupele Hakauila (k) : 03-00-1890 : So. Kohala , Keonikuhi (K) : 03-00-1890 : So. Kohala , Meleana (w) : 03-16-1890 : So. Kohala , Bebe Kalani (w) : 04-11-1890 : So. Kohala , Mahiai (k) : 06-00-1890 : So. Kohala , Reed, Timothy (K) : 07-07-1890 : So. Kohala , Kalua, E.D. (k) : 07-01-1890 : So. Kohala , Kukahi : 09-26-1890 : So. Kohala , Wile, Lucy (w) : 10-25-1890 : So. Kohala , Bright, Kakihi Mrs. (w) : 11-02-1890 : So. Kohala H-8 p50 Death Record
Kaohimaunu (k) - Kalua : 05-22-1896 : Hilo H-32a p92 Marriage Record
Kaoiwi (k) - Paku : 09-01-1855 : Ahalanui , Kuaana (k) - Nahulilewa : 09-15-1855 : Waiakea :1837-1879 : H-25 p72 Marriage Record
Kaomea (k) : 12-07-1854 : Kona, Kauluwehiwehi (w) : 12-24-1854 : Kona, Pae (w) : 12-26-1854 : Kona, Naapelakapu (w) : 01-01-1855 : Kona, Canapake (k) : 01-04-1855 : Kona, Keoni (k) : 01-05-1855 : Kona, Haoleiuaaio (k) : 01-07-1855 : Kona, Waiaha (w) : 01-16-1855 : Kona, Kekaune (w) : 01-18-1855 : Kona, Haao (w) : 01-23-1855 : Kona, Iana (w) : 01-23-1855 : Kona, Kailieleele (k) : 01-28-1855 : Kona, Kapeta (w) : 01-28-1855 : Kona, Kaolehekai (w) : 01-29-1855 : Kona, Kalaihopu (k) : 01-30-1855 : Kona, Ianaopio (w) : 02-06-1855 : Kona, Imakakoloa (k) : 02-12-1855 : Kona, Pahupu (w) : 02-12-1855 : Kona, Kahulamahaoi (w) : 02-16-1855 : Kona, Noeo (w) : 02-18-1855 : Kona, Kauiokamoku (k) : 02-21-1855 : Kona, Kualaikia (k) : 02-21-1855 : Kona, Mulehu (w) : 02-24-1855 : Kona, Kailieha (w) : 02-25-1855 : Kona, Kailieleele (k) : 02-28-1855 , Keaka (k) : 02-28-1855 : Kona, Honolulu (w) : 03-01-1855 : Kona, Puhi (k) : 03-03-1855 : Kona, Kaaihue (w) : 03-04-1855 : Kona, Kaueleele (k) : 03-08-1855 : Kona, Makahuhu (w) : 03-16-1855 : Kona, Mulihele (w) : 03-19-1855 : Kona, Kapalauhulu (k) : 03-27-1855 : Kona, Kaaihue (k) : 04-01-1855 : Kona, A (w) : 04-08-1855 : Kona, Waiu (w) : 04-08-1855 : Kona, Kahonu (k) : 04-10-1855 : Kona, Kaopuiki (k) : 04-16-1855 : Kona, Ooia (k) : 04-16-1855 : Kona, Kahana (w) : 04-29-1855 : Kona, Laka (k) : 05-06-1855 : Kona, Kahoopii (k) : 05-20-1855 : Kona, Kalauli (k) : 05-21-1855 : Kona, Piianaia (k) : 05-22-1855 : Kona, Kekipi (k) : 05-28-1855 : Kona, Kualaneo (w) : 05-29-1855 : Kona, Kuakini (k) : 06-03-1855 : Kona, Hali (w) : 06-05-1855 : Kona, Kaulua (k) : 06-14-1855 : Kona, Kakio (k) : 06-22-1855 : Kona, Mele (w) : 07-09-1855 : Kona, Inoaole (w) : 07-10-1855 : Kona, Mele (w) : 07-11-1855 : Kona, Inoaole (k) : 07-21-1855 : Kona, Kealakookoo (k) : 07-22-1855 : Kona, Keano (w) : 07-23-1855 : Kona, Kuene (w) : 08-02-1855 : Kona, Poo (w) : 08-04-1855 : Kona, Inoaole (k) : 08-05-1855 : Kona, Inoaole (k) : 08-10-1855 : Kona, Inoaole (k) : 08-15-1855 : Kona H-7 p71 Death Record
Kaopa, Henry Kini (k) - Kamahele, Makalika : 02-24-1915 : Puna H-53 p20 Marriage Records
Kapa (k) - Kikieloa : 08-05-1855 : Keaau , Keamo (k) - Kaulu : 11-07-1855 : Pohoiki :1837-1879 : H-25 p73 Marriage Record
Kapahukoa (k) : 07-28-1869 : S. Kohala, Kahaaoao (w) : 08-04-1869 : S. Kohala, Kauwe (k) : 08-11-1869 : S. Kohala, Maria (w) : 08-29-1869 : S. Kohala, Kapohaku (w) : 09-06-1869 : S. Kohala, Manuwa (k) : 09-06-1869 : S. Kohala, Kuwahahee (k) : 09-07-1869 : S. Kohala, Kamalo (k) : 09-16-1869 : S. Kohala, Paohao (k) : 09-19-1869 : S. Kohala, Wahinehookaa (w) : 09-21-1869 : S. Kohala, Edman, Sale (w) : 10-07-1869 : S. Kohala, Keaweopala (k) : 10-13-1869 : S. Kohala, Kaluhia (w) : 10-19-1869 : S. Kohala, Nohomuli (k) : 10-30-1869 : S. Kohala, Kamaka 2 (k) : 11-03-1869 : S. Kohala, Conway, William (k) : 11-04-1869 : S. Kohala, Maunakea (k) : 11-16-1869 : S. Kohala, Kahalekai (k) : 12-02-1869 : S. Kohala, Keoni (k) : 12-10-1869 : S. Kohala, Kauwohau (k) : 12-15-1869 : S. Kohala H-8 p6 Death Record
Kapakii (k) - Hiilei : 10-27-1852 : Waimea :1852 : H-19a p78 Marriage Record
Kapule - Maria : 08-14-1852 : Waimea :1852 : H-19a p64 Marriage Record
Kaukali (k) - Kaeha : 05-30-1892 : Hilo H-32a p38 Marriage Record
Kaulukou, Kualii (k) - Pahuanui : 01-21-1889 : Hilo H-32a p16 Marriage Record
Kauweloa (k) - Kaiwi : 12-09-1852 : Waimea :1852 : H-19a p88 Marriage Record
Kawabara, Getaro (k) - Tomi : 09-03-1895 : Hilo , Getaro, Kawabara (k) - 09-03-1895 : Hilo H-32a p51 Marriage Record
Kawaha (k) - Kamalu : 02-10-1896 : Hilo H-32a p80 Marriage Record
Kawaha (k) - Napoe : 04-24-1352 : Waipio :1852 : H-19a p31 Marriage Record
Kawai : 04-04-1898 : So. Kohala , Kekula : 01-00-1989 : So. Kohala H-8 p58 Death Record
Kawamoto (k) - Siyo Kita : 09-18-1909 : N. Kohala H-47 p34 Marriage Records
Kawasaki (k) - Raku : 12-03-1895 : Hilo H-32a p73 Marriage Record
Kawelo (k) - Mokihana : 02-10-1896 : Hilo H-32a p86 Marriage Record
Kawelo (w) : 10-03-1863 : Puna, Opea (w) : 01-01-1864 : Puna, Makawalu (k) : 01-04-1864 : Puna, Kealoha (k) : 01-06-1864 : Puna, Kaiwi (k) : 01-08-1864 : Puna, Kapa (w) : 01-15-1864 : Puna, Nakai (w) : 01-22-1864 : Puna, Amosa (k) : 01-31-1864 : Puna, Makuahine (w) : 02-02-1864 : Puna, Kamai (w) : 02-07-1864 : Puna, Kealoha (k) : 02-07-1864 : Puna, Kaaukai (w) : 02-11-1864 : Puna, Kaihenui (k) : 02-13-1864 : Puna, Mahoe (k) : 02-18-1864 : Puna, Kaleopupule (w) : 03-01-1864 : Puna, Moa (k) : 03-09-1864 : Puna, Piipii (w) : 03-11-1864 : Puna, Kaehukalohe (k) : 03-12-1864 : Puna H-7 p81 Death Record
Keala (k) - Poahi : 07-02-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p52 Marriage Record
Kealakona (k) - Wela : 08-25-1891 : Hilo H-32a p34 Marriage Record
Kealoha, Bonaventura (k) - Kahookaulana, Makala : 11-13-1926 : Puna H-53 p28 Marriage Records
Kealohanui (k) - Kapohiwa : 01-06-1852 : Waimea :1852 : H-19a p5 Marriage Record
Keaulana (k) - Kia : 01-02-1852 : Waimea :1852 : H-19a p2 Marriage Record
Kekoi (k) - Keaweahawaii : 08-02-1852 : S. Kohala :1852 : H-19a p60 Marriage Record
Kekua (k) - Nakoko : 06-03-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p44 Marriage Record
Keleikuoo (k) - Kalehua : 09-29-1852 : Waimea :1852 : H-19a p70 Marriage Record
Keliihaleole (k) - Kaui : 08-04-1896 : Hilo H-32a p99 Marriage Record
Keliikanuola (k) - Kahoonoanoa : 10-08-1852 : Waimea :1852 : H-19a p77 Marriage Record
Keliinaliona (k) - Kamaha : 10-05-1853 : Kahana :1837-1879 : H-25 p65 Marriage Record
Keliipaakaua : 07-19-1861 : Hilo, Maemae (k) : 07-19-1861 : Hilo, Nakupee (k) : 07-19-1861 : Hilo, Kahalaunui : 07-21-1861 : Hilo, Nahalelaau : 07-23-1861 : Hilo, Hookano : 07-24-1861 : Hilo, Paukamakani : 07-24-1861 : Hilo, Kapoala : 08-01-1861 : Hilo, Kaupena : 08-01-1861 : Hilo, Kahaukolonahe : 08-02-1861 : Hilo, Kauhane (k) : 08-02-1861 : Hilo, Kauwale (k) : 08-02-1861 : Hilo, Kamaka (w) : 08-08-1861 : Hilo, Mahoe (k) : 08-13-1861 : Hilo, Piimoku (w) : 08-14-1861 : Hilo, Kaaihue : 08-16-1861 : Hilo, Pula (k) : 08-23-1861 : Hilo, Palau (k) : 08-26-1861 : Hilo, Keoni (k) : 08-27-1861 : Hilo, Oili : 08-28-1861 : Hilo, Umi (w) : 08-29-1861 : Hilo, Kini (k) : 09-01-1861 : Hilo, Kui (w) : 09-03-1861 : Hilo, Kalama : 09-04-1861 : Hilo, Kepaa (w) : 09-05-1861 : Hilo, Kalau (w) : 09-12-1861 : Hilo, Lupua (w) : 09-13-1861 : Hilo, Moi (k) : 09-15-1861 : Hilo, Waialeale (w) : 09-17-1861 : Hilo, Kalawa (w) : 09-19-1861 : Hilo, Kuilaau (w) : 09-19-1861 : Hilo, Paahao (k) : 09-19-1861 : Hilo, Kaumoali (k) : 09-20-1861 : Hilo, Keawehalau : 09-20-1861 : Hilo, Hanehane (k) : 09-21-1861 : Hilo, Kapule (w) : 09-27-1861 : Hilo, Kalawaiaholona : 10-08-1861 : Hilo, Kaaua (w) : 10-12-1861 : Hilo, Kalua (w) : 10-13-1861 : Hilo, Molina (k) : 10-14-1861 : Hilo, Kahula : 10-17-1861 : Hilo, Kekailoa : 10-23-1861 : Hilo, Lono (k) : 10-25-1861 : Hilo, Pilahi : 10-30-1861 : Hilo, Kaahai (w) : 11-03-1861 : Hilo, Keawe : 11-06-1861 : Hilo, Kanehailua (k) : 11-07-1861 : Hilo, Kaaihili (k) : 11-08-1861 : Hilo, Keomaka (k) : 11-14-1861 : Hilo, Manoa (w) : 11-14-1861 : Hilo, Paia (w) : 11-14-1861 : Hilo, Po (w) : 11-15-1861 : Hilo, Kaimihanakoa : 11-19-1861 : Hilo, Piho : 11-19-1861 : Hilo, Kalaulu (w) : 11-28-1861 : Hilo, Kekau (w) : 11-28-1861 : Hilo, Papapa (k) : 12-08-1861 : Hilo, Kaaianae : 12-09-1861 : Hilo, Ely, John (k) : 12-14-1861 : Hilo, Ely, Naipu (w) : 12-14-1861 : Hilo, Keakaloa (w) : 12-14-1861 : Hilo, Uhaiohe (k) : 12-14-1861 : Hilo H-7 p17 Death Record
Kelli (k) - Kamaui, Manu : 06-30-1909 : N. Kohala H-47 p22 Marriage Records
Keokimaine (k) - Kailianu : 06-20-1894 : Hilo H-32a p45 Marriage Record
Kim Loy Chai (k) - Kamalau, Emma Apana : 04-28-1914 : Puna H-53 p12 Marriage Records
Kimo (K) - Nawahie : 04-15-1852 : Waimea :1852 : H-19a p28 Marriage Record
Kimura, Katsutoshi (k) - Sonoda, Kimiko Miss : 04-16-1928 : Puna H-53 p42 Marriage Records
Kipikaio (k) - Kalua : 06-30-1889 : Hilo H-32a p21 Marriage Record
Kiyozama, Kentaro (k) - Fujimoto, Fuji : 11-29-1895 : Hilo H-32a p59 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p46 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p37 Marriage Record
Inoaole : 12-02-1853 : Puna, Dalama : 12-20-1853 : Puna H-7 p31 Death Record
Kohe, Moi (k) - Aulike : 01-21-1852 : Kohala :1852 : H-19a p8 Marriage Record
Konia : 07-17-1857 : Hilo, Kalaauala : 07-19-1857 : Hilo, Piilani : 07-20-1857 : Hilo, Kaikilani : 07-23-1857 : Hilo, Kaainaloha : 07-28-1857 : Hilo, Keauawa : 07-29-1857 : Hilo, Kaoleikahi : 07-31-1857 : Hilo, Haalou : 08-04-1857 : Hilo, Makainikia : 08-04-1857 : Hilo, Hoopa : 08-08-1857 : Hilo, Kaluahine : 08-08-1857 : Hilo, Kailiuli : 08-11-1857 : Hilo, Moewai : 08-12-1857 : Hilo, Ohulenui : 08-13-1857 : Hilo, Kaleohanohano : 08-15-1857 : Hilo, Kekapa : 08-15-1857 : Hilo, Kulaahilo : 08-15-1857 : Hilo, Luhe : 08-15-1857 : Hilo, Niheu : 08-15-1857 : Hilo, Pohaku : 08-15-1857 : Hilo, Mahi : 08-16-1857 : Hilo, Kaiakaumaka : 08-18-1857 : Hilo, Kaikoo : 08-18-1857 : Hilo, Noihao : 08-19-1857 : Hilo, Poonui : 08-19-1857 : Hilo, Wahinekolohe : 08-19-1857 : Hilo, Makuahine : 08-20-1857 : Hilo, Solomona : 08-20-1857 : Hilo, Alohikeao : 08-21-1857 : Hilo, Kahauwila : 08-21-1857 : Hilo, Kaukahi : 08-21-1857 : Hilo, Kalimahea : 08-21-1857 : Hilo, Naaho : 08-21-1857 : Hilo, Kahulanui : 08-21-1857 : Hilo, Opukahaia : 08-21-1857 : Hilo, Wainui : 08-22-1857 : Hilo, Heleloa : 08-26-1857 : Hilo, Kalehuna : 08-26-1857 : Hilo, Oili : 08-26-1857 : Hilo, Anapoe : 08-31-1857 : Hilo, Palau : 09-01-1857 : Hilo, Wahinehookohu : 09-03-1857 : Hilo, Akuku : 09-05-1857 : Hilo, Kaaekai : 09-05-1857 : Hilo, Papau : 09-07-1857 : Hilo, Kamokuai : 09-08-1857 : Hilo, Kukaeauli : 09-10-1857 : Hilo, Kanakakahiko : 09-13-1857 : Hilo, Pule : 09-13-1857 : Hilo, Waiu : 09-18-1857 : Hilo, Kaluahine : 09-19-1857 : Hilo, Kanoholuni : 09-19-1857 : Hilo, Keliihoohaunaele : 09-20-1857 : Hilo, Opuhemo : 09-22-1857 : Hilo, Kanoelo : 09-24-1857 : Hilo, Laanui : 09-24-1857 : Hilo, Naholoke : 09-24-1857 : Hilo, Kaulana : 09-25-1857 : Hilo, Kenahu : 09-25-1857 : Hilo, Kaluluhimoku : 09-26-1857 : Hilo, Kaaea : 09-27-1857 : Hilo, Paumane : 09-29-1857 : Hilo, Kumanui : 09-31-1857 : Hilo, Malo : 10-05-1857 : Hilo, Keliopunui : 10-08-1857 : Hilo, Hoaa : 10-10-1857 : Hilo, Lipeka : 10-15-1857 : Hilo, Pelaio : 10-29-1857 : Hilo H-7 p3 Death Record
Koo (k) - Kalaukahili : 01-01-1852 : Waimea :1852, 1852 : H-19a p1 Marriage Record
Kookoo (k) : 12-06-1858 : Puna, Kaihu (w) : 12-12-1858 : Puna, Wahapaele (k) : 12-27-1858 : Puna, Malualani (k) : 12-29-1858 : Puna H-7 p36 Death Record
Kosora, Sakae (k) - Fujinaka, Hatsuko : 05-13-1928 : Puna H-53 p43 Marriage Records
Kuaana (k) - Kuoe : 01-02-1852 : Waimea :1852 : H-19a p4 Marriage Record
Kuaole (k) - Kapuna : 01-27-1852 : Kohala :1852, 1852 : H-19a p13 Marriage Record
Kuapuu (k) - Puuloa : 05-06-1852 : Kohala :1852 : H-19a p36 Marriage Record
Kukane (w) : 12-26-1882 : So. Kohala , Bebe (w) : 12-12-1882 : So. Kohala , Lono (k) : 12-26-1882 : So. Kohala , Kamaka (w) : 12-30-1882 : So. Kohala , Palea (k) : 02-11-1883 : So. Kohala , Kekoanui (k) : 01-00-1883 : So. Kohala , Hueu (k) : 03-12-1883 : So. Kohala , Palaualelo (k) : 02-02-1883 : So. Kohala , Kuamika (k) : 03-31-1883 : So. Kohala , Kahimoku (k) : 04-24-1883 : So. Kohala , Kawaihae (k) : 04-27-1883 : So. Kohala , Keluino (w) : 05-07-1883 : So. Kohala , Hana (w) : 06-14-1883 : So. Kohala , Hapuku (w) : 09-04-1883 : So. Kohala , Kuakini (k) : 09-20-1883 : So. Kohala , Nakane (w) : 09-26-1883 : So. Kohala , Napoliana (k) : 10-01-1883 : So. Kohala , Kaumoalii (w) : 10-04-1883 : So. Kohala , Unknown (k) : 11-07-1883 : So. Kohala , Papoki (w) : 11-07-1883 : So. Kohala , Keawehawaii (w) : 01-06-1884 : So. Kohala , Kuahau (w) : 01-11-1883 : So. Kohala H-8 p38 Death Record
Kukekaa (k) - Ahukinialaa : 01-20-1889 : Hilo H-32a p13 Marriage Record
Kumaalae (k) - Kawelu : 03-31-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p25 Marriage Record
Kunane (k) - Kekua : 11-21-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p86 Marriage Record
Kupa : 01-01-1860 : Hilo, Naai 1 : 01-01-1860 : Hilo, Iwaapuka : 01-08-1860 : Hilo, Kaelemakule : 01-09-1860 : Hilo, Kaioipahia : 01-10-1860 : Hilo, Naai 2 : 01-12-1860 : Hilo, Kenoi : 01-16-1860 : Hilo, Kaahui 1 : 01-17-1860 : Hilo, Keliikaamoku : 01-21-1860 : Hilo, Kaahui 2 : 01-22-1860 : Hilo, Kaanaana : 01-23-1860 : Hilo, Kekoi : 01-23-1860 : Hilo, Kaoiwikani : 01-26-1860 : Hilo, Ainana : 01-27-1860 : Hilo, Pali : 01-28-1860 : Hilo, Nakuaana : 02-06-1860 : Hilo, Kaiewe 1 : 02-10-1860 : Hilo, Kaholokahiki : 02-13-1860 : Hilo, Pahuehue : 02-14-1860 : Hilo, Akama : 02-16-1860 : Hilo, Kuku : 02-16-1860 : Hilo, Kaoi : 02-20-1860 : Hilo, Holohua : 02-26-1860 : Hilo, Kaiewe 2 : 02-28-1860 : Hilo, Kaluaoku 1 : 02-28-1860 : Hilo, Keaka : 02-28-1860 : Hilo, Naholowaa : 03-06-1860 : Hilo, Mahiai : 03-09-1860 : Hilo, Pilikini : 03-09-1860 : Hilo, Ikeole : 03-10-1860 : Hilo, Hai : 03-11-1860 : Hilo, Kaluahine : 03-13-1860 : Hilo, Kuhaaheo : 03-14-1860 : Hilo, Kepekaio : 03-15-1860 : Hilo, Kahialaku : 03-17-1860 : Hilo, Kaluaoku 2 : 03-17-1860 : Hilo, Adamu : 03-18-1860 : Hilo, Kamaka : 03-20-1860 : Hilo, Kaloheilani : 03-23-1860 : Hilo, Kekapa : 03-26-1860 : Hilo, Lelehopu : 04-01-1860 : Hilo, Mahoe : 04-01-1860 : Hilo, Kahanaoi : 04-02-1860 : Hilo, Li : 04-02-1860 : Hilo, Kaiewe 3 : 04-06-1860 : Hilo, Naholowaa 2 : 04-08-1860 : Hilo, Kiaha : 04-15-1860 : Hilo, Makuaole : 04-19-1860 : Hilo, Kapupo : 04-20-1860 : Hilo, Kuakaha : 04-22-1860 : Hilo, Kealoha : 04-23-1860 : Hilo, Ai : 04-28-1860 : Hilo, Hoe : 04-29-1860 : Hilo, Aheakalani : 05-02-1860 : Hilo, Keoniholo : 05-04-1860 : Hilo, Keala : 05-07-1860 : Hilo, Makala : 05-09-1860 : Hilo, Palea : 05-11-1860 : Hilo, Haona : 05-15-1860 : Hilo, Kaiewe 4 : 05-16-1860 : Hilo, Kanua : 05-19-1860 : Hilo, Namakaeha : 05-19-1860 : Hilo, Ula : 05-20-1860 : Hilo, Pooloku : 05-25-1860 : Hilo, Keau : 05-26-1860 : Hilo, Leimakani : 05-26-1860 : Hilo, Maalo : 05-26-1860 : Hilo, Nahea : 05-26-1860 : Hilo, Kaiewe 5 : 05-31-1860 : Hilo, Kekipi : 06-03-1860 : Hilo H-7 p11 Death Record
... :1837-1879 : H-25 p21 Marriage Record
Ah Tai (k) -Papu, Luisa : 02-23-1910 : N. Kohala H-47 p41 Marriage Records
... :1837-1879 : H-25 p91 Marriage Record
Kitanawa (k) - Fuji : 11-17-1892 : Hilo H-32a p39 Marriage Record
Kupanihi (k) - Punalua : 03-11-1889 : Hilo H-32a p26 Marriage Record
Kupele (k) : 05-16-1870 : S. Kohala, Kupau (w) : 06-19-1870 : S. Kohala, Kapihenui (w) : 06-23-1870 : S. Kohala, Hookuanui (k) : 07-17-1870 : S. Kohala, Kaakua (w) : 07-21-1870 : S. Kohala, Ann Magareta (w) : 07-22-1870 : S. Kohala, Keiki (w) : 07-22-1870 : S. Kohala, Hana (w) : 08-18-1870 : S. Kohala, Inoaole (w) : 08-19-1870 : S. Kohala, Kaehupuniilio (w) : 09-23-1870 : S. Kohala, Napahi (w) : 10-28-1870 : S. Kohala, Keliinohola 2 (w) : 11-11-1870 : S. Kohala, Kahoaka (k) : 11-15-1870 : S. Kohala, Kuaole (w) : 12-24-1870 : S. Kohala, Naiwi (k) : 01-15-1871 : S. Kohala, Kawaa (k) : 03-02-1871 : S. Kohala, Molokini (w) : 04-05-1871 : S. Kohala, Kama opio (k) : 04-16-1871 : S. Kohala, Kahula (w) : 05-16-1871 : S. Kohala, Keao (w) : 08-06-1871 : S. Kohala, Kulanui (k) : 09-08-1871 : S. Kohala, Pinehasa : 09-29-1871 : S. Kohala H-8 p10 Death Record
Kupukaa, James Kulolia (k) - Solomon, Koa Miss. : 03-19-1907 : N. Kohala H-47 p6 Marriage Records
Kupukaa, Kaaihue (k) - Kaia, Rose : 12-22-1906 : N. Kohala H-47 p1 Marriage Records
Lahela (w) : 12-20-1861 : Hilo, Kanakui (w) : 12-22-1861 : Hilo, Aii. Pake (k) : 12-26-1861 : Hilo, Kaholoholo (w) : 12-31-1861 : Hilo H-7 p19 Death Record
Lancaster, Alexander (k) - Makaweo : 10-27-1890 : Hilo H-32a p29 Marriage Record
Lee (k) - Mary : 08-28-1909 : N. Kohala H-47 p27 Marriage Records
Leong Pu (k) - Achoi : 10-23-1891 : Hilo H-32a p36 Marriage Record
Lepeka (w) : 06-14-1864 : Puna, Hikii (k) : 06-21-1864 : Puna, Pahee (w) : 09-19-1864 : Puna, Palea (k) : 09-24-1864 : Puna, Malaihi (k) : 09-26-1864 : Puna, Kauwa(w) : 10-03-1864 : Puna, Keai (w) : 10-04-1864 : Puna, Pahukoa (k) : 10-11-1864 : Puna, Kilua (k) : 10-12-1864 : Puna, Kamihi (k) : 10-17-1864 : Puna, Kapahukoke (k) : 10-17-1864 : Puna, Kaahakaulike (w) : 10-23-1864 : Puna, Kuaana (k) : 10-23-1864 : Puna, Kaawa (k) : 10-29-1864 : Puna, Ikeole (w) : 10-31-1864 : Puna, Pulekuhewa (k) : 12-09-1864 : Puna H-7 p55 Death Record
Lindsey, Kawailiula (w) : 03-26-1894 : So. Kohala , Kaaue Kaholoaa (w) : 03-28-1894 : So. Kohala , Mauna : 06-07-1894 : So. Kohala , Kekula (w) : 06-22-1894 : So. Kohala , Coffin, Geo. C. (k) : 06-30-1894 : So. Kohala , Fitzsimmons : 07-31-1894 : So. Kohala , Kahanu, John B. (k) : 07-31-1894 : So. Kohala , Fay : 08-07-1894 : So. Kohala , Kaonohilani Kahua : 08-11-1894 : So. Kohala , Paniani, Mikaela : 01-13-1896 : So. Kohala , Kahinu : 06-11-1896 : So. Kohala , Kawai : 06-00-1896 : So. Kohala , Austin, S. L. : 10-02-1896 : So. Kohala , Aman : 11-03-1896 : So. Kohala , Paunikala, Jack (k) : 03-27-1897 : So. Kohala , Kahale : 03-28-1897 : So. Kohala , Nuuanu : 04-27-1897 : So. Kohala , Spencer, Francis : 05-19-1897 : So. Kohala H-8 p56 Death Record
Lipai, Aikake (k) - Kanuha, Lahela : 12-01-1914 : Puna H-53 p17 Marriage Records
Loa (k) - Keawe, Lilia : 12-15-1887 : Hilo H-32a p3 Marriage Record
Lono (k) - Kaolulo : 11-16-1852 : Waimea :1852 : H-19a p85 Marriage Record
Lonoakeawe (k) - Unukahi : 05-26-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p41 Marriage Record
Luhi (k) - Kaluhi : 04-27-1888 : Hilo H-32a p6 Marriage Record
Luhia (k) - Kalua : 10-29-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p79 Marriage Record
Lum Cheong (k) - Kawai Kini Pouli : 08-14-1910 : N. Kohala H-47 p48 Marriage Records
Lyman, Henry J. (k) - Mito, Ichi : 04-12-1929 : Puna H-53 p46 Marriage Records
Lyons, L. Rev. (k) : 10-06-1886 : So. Kohala , Ke Kaula (w) : 11-16-1886 : So. Kohala , Kauwe (k) : 11-23-1886 : So. Kohala , Bright (k) : 12-21-1886 : So. Kohala , Inoaole (k) : 11-30-1886 : So. Kohala , Napuupuu (w) : 01-04-1887 : So. Kohala , Kahikina (w) : 03-28-1887 : So. Kohala , Kahele (k) : 02-16-1887 : So. Kohala , Kauwe, Luika (w) : 04-04-1887 : So. Kohala , Honu (w) : 04-21-1887 : So. Kohala , Papaiki (k) : 05-16-1887 : So. Kohala , Kawaa (k) : 06-01-1887 : So. Kohala , Paahana, Samuel (k) : 06-16-1887 : So. Kohala , Kahoohanohano opio : 06-23-1887 : So. Kohala , Kauhua : 06-27-1887 : So. Kohala H-8 p44 Death Record
Mai, Keoki (k) - Kaoki, Emily Mrs. : 09-19-1895 : Hilo H-32a p52 Marriage Record
Maihui, Antone (k) : 01-01-1885 : So. Kohala , Kaleleku (k) : 01-21-1885 : So. Kohala , Kahelemaana (w) : 02-02-1885 : So. Kohala , Rebeka (w) : 02-28-1885 : So. Kohala , Kukepu (w) : 05-20-1885 : So. Kohala , Luika (k) : 01-14-1885 : So. Kohala , Wahea (k) : 07-05-1885 : So. Kohala , Kapu (k) : 05-20-1885 : So. Kohala , Kalani, W. (w) : 09-25-1885 : So. Kohala , Lindsy, Kaupena Paau (k) : 11-08-1885 : So. Kohala , Puaole (k) : 10-13-1885 : So. Kohala , Kanuewahine, B. (k) : 09-22-1885 : So. Kohala , Kawaihine (w) : 12-27-1885 : So. Kohala , Keliiaihue (k) : 01-12-1886 : So. Kohala , Lindsy, Mary Mrs (w) : 01-30-1886 : So. Kohala , Kalaniwahine, Wm. (k) : 02-08-1886 : So. Kohala , Ikaia Kehau (k) : 03-16-1886 : So. Kohala , Purdy, Harry (k) : 06-22-1886 : So. Kohala , Lindsey Baby : 05-00-1886 : So. Kohala , Kaaihue Puaehu (k) : 06-06-1886 : So. Kohala , Kaiewe, Hana (w) : 08-13-1886 : So. Kohala , Pailala (w) : 09-19-1886 : So. Kohala H-8 p42 Death Record
Makaea (k) : 06-28-1860 : Puna , Aulani (w) : 06-29-1860 : Puna, Kalamaku (w) : 07-01-1860 : Puna, Kaiahua (w) : 07-11-1860 : Puna, Kawaimaka (k) : 07-14-1860 : Puna, Kauahi (k) : 07-21-1860 : Puna, Kapule (k) : 07-24-1860 : Puna, Kaiama (k) : 07-29-1860 : Puna, Naeole, Rivi (k) : 08-13-1860 : Puna, Hoomano (w) : 08-24-1860 : Puna, Nakupuna (w) : 09-04-1860 : Puna, Kapeau (k) : 09-24-1860 : Puna Death Record
Makaeha, S.K. (k) - Kalani, Walanika Kealoha : 01-23-1909 : N. Kohala H-47 p18 Marriage Records
Makaimoku, J.K. (k) - Josiah, Kahaunani : 11-08-1894 : Hilo H-32a p46 Marriage Record
Makaohaloa (k) : 06-14-1864 : Puna, Palake (w) : 06-19-1864 : Puna, Kaialiilii (w) : 06-21-1864 : Puna, Kealoha (w) : 07-03-1864 : Puna, Kalakualaau (k) : 07-10-1864 : Puna, Kapihe (w) : 07-18-1864 : Puna, Kawaa (w) : 07-18-1864 : Puna, Kaumu (w) : 07-20-1864 : Puna, Kumaikiekie (w) : 07-22-1864 : Puna, Kaoena (k) : 07-24-1864 : Puna, Nakanaka (k) : 07-24-1864 : Puna, Kanoena (k) : 07-25-1864 : Puna, Puukie (w) : 07-27-1864 : Puna, Kalaiku (w) : 07-28-1864 : Puna, Makeo (k) : 07-29-1864 : Puna, Limalua (k) : 07-31-1864 : Puna, Napoo (w) : 08-11-1864 : Puna, Hookupa (w) : 08-29-1864 : Puna, Papaloa (w) : 09-03-1864 : Puna H-7 p51 Death Record
Malo (k) - Elena Kuhia : 12-21-1887 : Hilo H-32a p2 Marriage Record
Malo (k) - Halauwai : 03-15-1852 : Waimea :1852 : H-19a p23 Marriage Record
Malohia (k) - Kealakai : 01-21-1852 : Waimea :1852 : H-19a p9 Marriage Record
Manaekalaoa (k) : 02-22-1878 : So. Kohala , Unknown (k) : 04-00-1878 : So. Kohala , Lono (k) : 05-27-1878 : So. Kohala , Manuela (w) : 04-23-1878 : So. Kohala , Kahauli (k) : 05-24-1878 : So. Kohala , Papuka (w) : 07-07-1878 : So. Kohala , Kealia (w) : 07-00-1878 : So. Kohala , Nakapahewe (w) : 07-31-1878 : So. Kohala , Palau (k) : 08-19-1878 : So. Kohala , Kaaeopio (k) : 07-29-1878 : So. Kohala , Dabida (k) : 08-14-1878 : So. Kohala , Kaiamakiui (w) : 11-24-1878 : So. Kohala , Awana : 12-10-1878 : So. Kohala , Keoniulii (w) : 12-27-1878 : So. Kohala , Waiola, Elizehela (w) : 01-05-1879 : So. Kohala , Keliikanakeole (w) : 01-13-1878 : So. Kohala , Misiana (k) : 01-26-1878 : So. Kohala , Peters (w) : 02-03-1879 : So. Kohala , Emma (w) : 02-10-1878 : So. Kohala , Unknown (w) : 01-23-1879 : So. Kohala , Anegeline (w) : 02-01-1879 : So. Kohala , Papa : 02-26-1879 : So. Kohala H-8 p30 Death Record
Manena (k) - Namealii : 08-11-1852 : Waimea :1852 : H-19a p63 Marriage Record
Manuel, Francisco (k) - Viera, Maria : 06-24-1896 : Hilo H-32a p97 Marriage Record
Maria : 01-02-1855(?) : Puna, Lupu : 01-16-1855(?) : Puna, Paa : 01-29-1855(?) : Puna, Kaaiohelo : 02-14-1855(?) : Puna, Kuma : 02-19-1855(?) : Puna, Kawaa : 02-29-1855(?) : Puna, Keliipapohaku : 03-01-1855(?) : Puna, Kanekoa : 03-07-1855(?) : Puna, Kalua : 03-14-1855(?) : Puna, Mareka : 03-14-1855(?) : Puna, Keiki : 04-03-1855(?) : Puna, Hawaii : 04-18-1855(?) : Puna, Piikoi : 05-02-1855(?) : Puna, Kahana : 05-13-1855(?) : Puna, Kaahanui : 05-24-1855(?) : Puna, Inoaole 1 : 06-02-1855(?) : Puna, Inoaole 2 : 06-02-1855(?) : Puna, Kaanaana : 06-04-1855(?) : Puna, Inoaole 3 : 06-09-1855(?) : Puna, Kulou : 06-17-1855(?) : Puna, Pueo : 06-30-1855(?) : Puna, Kahula : 07-10-1855(?) : Puna, Mokuohai : 07-11-1855(?) : Puna, Wi : 08-03-1855(?) : Puna, Kaanaana : 08-16-1855(?) : Puna, Kumakua : 08-18-1855(?) : Puna, Malo : 09-02-1855(?) : Puna, Kaliko : 09-06-1855(?) : Puna, Paipulewa : 09-15-1855(?) : Puna, Kumalana : 09-27-1855(?) : Puna, Kaui (w) : 09-28-1855(?) : Puna, Holi : 10-30-1855(?) : Puna, Inoaole : 10-31-1855(?) : Puna, Kaihe : 11-15-1855(?) : Puna, Kaele : 11-17-1855(?) : Puna, Inoaole : 11-20-1855(?) : Puna, Lilia : 11-24-1855(?) : Puna, Kahalawalua : 11-28-1855(?) : Puna, Manuia : 12-10-1855(?) : Puna, Paa : 12-28-1855(?) : Puna H-7 p27 Death Record
Maroku, Sadajiro (k) - Oyuki : 11-30-1895 : Hilo H-32a p61 Marriage Record
Matsumoto (k) - Asetsu : 12-02-1895 : Hilo H-32a p68 Marriage Record
Matsumoto (k) - Mou : 12-12-1892 : Hilo H-32a p41 Marriage Record
Matsumoto (k) - Shiki : 06-20-1896 : Hilo H-32a p95 Marriage Record
Matsumoto, Masaru (k) - Nobukuni, Masae : 11-05-1927 : Puna H-53 p37 Marriage Records
Matterre, Ernest Gustave (k) - Silva, Mary Cozy De : 04-27-1914 : Puna H-53 p11 Marriage Records
Maui (k) : 01-01-1875 : So. Kohala , Kapohiwa (w) : 02-17-1875 : So. Kohala , Mary (w) : 02-18-1875 : So. Kohala , Kalua (w) : 93-16-1875 : So. Kohala , Emelia, Mary (w) : 03-22-1875 : So. Kohala , Nakoekele (k) : 03-03-1875 : So. Kohala , Kaikuwahine (k) : 03-16-1875 : So. Kohala , Nahukaelua (k) : 04-20-1875 : So. Kohala , Opunui (k) : 05-06-1875 : So. Kohala , Kahueai (k) : 06-01-1875 : So. Kohala , Lono (k) : 05-07-1875 : So. Kohala , Unknown (k) : 06-00-1875 : So. Kohala , Kahananui (k) : 07-13-1875 : So. Kohala , Unknown (w) : 07-20-1875 : So. Kohala , Unknown (w) : 08-12-1875 : So. Kohala , Kamaikuewa (k) : 08-16-1875 : So. Kohala , Paku (k) : 08-28-1875 : So. Kohala , Waiki (w) : 09-28-1875 : So. Kohala , Kaaipuupau (k) : 07-06-1875 : So. Kohala , Kekai (w) : 07-06-1875 : So. Kohala , Kealoha, Mary Keikiole (w) : 10-29-1875 : So. Kohala , Hakauete, Debora Mahoe (w) : 11-02-1875 : So. Kohala H-8 p22 Death Record
Medeiros, John (k) - Gomes, Louisa : 06-03-1915 : Puna H-53 p24 Marriage Records
Miamoto, Hezaboro (k) - Ume : 06-04-1896 : Hilo H-32a p93 Marriage Record
Miha : 03-29-1854 : Puna, Pau : 04-07-1854 : Puna, Pu : 04-21-1854 : Puna, Hilama : 05-04-1854 : Puna, Inoaole : 06-11-1854 : Puna, Inoaole : 06-12-1854 : Puna, Kamanao : 06-12-1854 : Puna, Napauli : 06-12-1854 : Puna, Inoaole : 06-17-1854 : Puna, Kahui : 06-20-1854 : Puna, Inoaole : 07-04-1854 : Puna, Kahu : 07-14-1854 : Puna, Kaia : 07-15-1854 , Nalima : 07-15-1854 : Puna, Keahi : 07-17-1854 , Inoaole : 07-21-1854 , Naholowaa : 07-22-1854 , Ua : 07-24-1854 , Inoaole : 07-27-1854 , Makeokeo : 08-14-1854 , Kanaina : 08-23-1854 , Inoaole : 09-06-1854 , Kaikainaole : 09-07-1854 , Wailehua : 09-17-1854 , Inoaole : 09-25-1854 : Puna, Kulai : 09-26-1854 : Puna, Kaneoopa : 10-13-1854 : Puna, Puaua : 10-20-1854 : Puna, Wahaole : 10-24-1854 : Puna, Noenoe : 10-26-1854 : Puna, Inoaole : 10-30-1854 : Puna, Makaino : 11-03-1854 : Puna, Palakae : 11-05-1854 : Puna, Kaihuolua : 11-06-1854 : Puna, Waimanalo : 11-16-1854 : Puna, Kekaikuilehua : 11-17-1854 : Puna, Kepookamoku : 11-22-1854 : Puna H-7 p33 Death Record
Milikaa (k) - Kaali : 06-11-1895 : Hilo H-32a p48 Marriage Record
Miura, Genpei (k) - Ota, Tsuyuko : 09-15-1926 : Puna H-53 p33 Marriage Records
Miyamoto (k) - Hide : 12-02-1895 : Hilo H-32a p69 Marriage Record
Moa, Jackson Kawehi (k) - Santos, Mary : 07-03-1915 : Puna H-53 p27 Marriage Records
Moehau (k) - Kali : 07-02-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p53 Marriage Record
Mokala, Keoni (k) - Kukila, Mele : 01-20-1889 : Hilo H-32a p8 Marriage Record
Moke (k) - Kaalaula : 08-04-1896 : Hilo H-32a p100 Marriage Record
Molale, Sammy (k) - Makekau, Mary K. : 06-26-1909 : N. Kohala H-47 p21 Marriage Records
Moriwaki, Kunjo (k) - Tsumura, Miyoko : 11-12-1927 : Puna H-53 p38 Marriage Records
Murakami, T. (k) - Sima : 04-13-1895 : Hilo H-32a p47 Marriage Record
Nagamura, Chikado (k) - Kimura, Kiku : 11-24-1895 : Hilo H-32a H-32a p54 Marriage Record
Nahoalua (k) : 03-09-1881 : So. Kohala , Keliileonua (k) : 04-01-1881 : So. Kohala , Kalaehoa (k) : 04-06-1881 : So. Kohala , Molao (k) : 05-09-1881 : So. Kohala , Unknown (k) : 06-16-1881 : So. Kohala , Leleopua (k) : 06-19-1881 : So. Kohala , Keluea (w) : 07-06-1881 : So. Kohala , Kamakaaeae (w) : 08-06-1881 : So. Kohala , Kamalanikapu (w) : 10-22-1881 : So. Kohala , Aua (w) : 11-00-1881 : So. Kohala , Kaianui (k) : 11-30-1881 : So. Kohala , Kalaukoa (k) : 12-09-1881 : So. Kohala , Amanaliilii (k) : 12-10-1881 : So. Kohala , Umi (w) : 12-20-1881 : So. Kohala , Kahoohuli, J. B. (k) : 01-13-1882 : So. Kohala , Makalike (k) : 01-24-1882 : So. Kohala , Elia (k) : 12-19-1882 : So. Kohala , Kapapa (k) : 12-30-1881 : So. Kohala , Iniu (w) : 01-19-1882 : So. Kohala , Kainoa kupuna (w) : 01-24-1882 : So. Kohala , Puali (k) : 11-31-1882 : So. Kohala , Iulia papa (w) : 05-12-1882 : So. Kohala , Kamakea (k) : 05-22-1882 : So. Kohala H-8 p36 Death Record
Naholowaa (k) - Kauilani : 02-27-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p18 Marriage Record
Naholowaa (k) : 04-01-1860 : Puna, Samuela (w) : 04-11-1860 : Puna, Kamehealani (k) : 04-12-1860 : Puna, Naholowaa (k) : 04-17-1860 : Puna, Pea 1 (k) : 04-25-1860 : Puna, Kuapuu (w) : 04-28-1860 : Puna, Kaehukupaa (w) : 04-30-1860 : Puna, Waiwaiole (w) : 05-11-1860 : Puna, Kahapuku (w) : 05-13-1860 : Puna, I (w) : 05-14-1860 : Puna, Pauekolu (w) : 05-19-1860 : Puna, Kauleikekai (w) : 05-23-1860 : Puna, Peleua (k) : 05-29-1860 : Puna, Kamohoalii (k) : 06-03-1860 : Puna, Kailio (w) : 06-04-1860 : Puna, Kapunahele (w) : 06-06-1860 : Puna, Puni (k) : 06-06-1860 : Puna, Kauihili (k) : 06-09-1860 : Puna, Pea 2 (k) : 06-10-1860 : Puna, Aulani (w) : 06-16-1860 : Puna, Kaluahine (w) : 06-22-1860 : Puna H-7 p39 Death Record
Nakafuji, Ernest K. (k) - Tabata, Okiyo : 06-12-1926 : Puna H-53 p32 Marriage Records
Nakahama (k) - Masau : 11-02-1893 : Hilo H-32a p41a Marriage Record
Nakamula (k) - Koe : 05-30-1889 : Hilo H-32a p20 Marriage Record
Nakamura (k) - Nicola, Margaret : 05-12-1891 : Hilo H-32a p32 Marriage Record
Nakasone, Ushikichi (k) - Toma, Miya : 10-20-1928 : Puna H-53 p45 Marriage Records
Nakata, Buichi (k) - Akiyama, Miso : 09-06-1910 : Puna H-53 p1 Marriage Records
Nakoji, Gilbert Hideo (k) - Haraga, Yoshiko Miss : 06-27-1929 : Puna H-53 p47 Marriage Records
Nakoko (k) - Kaiahili : 06-13-1852 : Waimea :1852 : H-19a p48 Marriage Record
Namaihehe (k) - Kaluna : 01-23-1852 : Hamakua :1852, 1852 : H-19a p10 Marriage Record
Naone (k) - Kekai : 01-02-1852 : Waimea :1852 : H-19a p3 Marriage Record
Napapale (k) - Hulimai : 10-01-1852 : Kohala :1852 : H-19a p74 Marriage Record
Napela (k) - Hannah : 09-14-1878 : Hilo :1837-1879 : H-25 p121 Marriage Record
Naulu (k) - Kapuwai : 02-28-1867 : Kohala :1852 : H-19a p19 Marriage Record
Nauweiki (k) - Maniho : 01-14-1852 : Waimea :1852 : H-19a p6 Marriage Record
Newcomb, Geo.(k) - Liana, Lucy : 02-05-1907 : N. Kohala H-47 p4 Marriage Records
Nishi, Masumi (k) - Toyosaki, Shizuko : 12-27-1927 : Puna H-53 p39 Marriage Records
Nishimura, Tasaburo (k) - Ichimasa, Nami : 01-22-1915 : Puna H-53 p18 Marriage Records
Nomura, T. (k) - Fujinaka, Maatsu : 01-29-1915 : Puna H-53 p19 Marriage Records
Nunes, John (k) - Ferrias, Amelia : 04-10-1915 : Puna H-53 p21 Marriage Records
Ogata (k) - Hana : 12-02-1895 : Hilo H-32a p65 Marriage Record
Ogawa (k) - Some : 11-30-1895 : Hilo H-32a p62 Marriage Record
Okano (k) - Sami : 12-02-1895 : Hilo H-32a p70 Marriage Record
Okubo (k) - Hoshideim, Hisako : 04-18-1910 : N. Kohala H-47 p43 Marriage Records
On Fook (k) - Heleloa, Mele : 01-20-1889 : Hilo H-32a p12 Marriage Record
Paao (k) : 10-05-1861 : Puna, Umi (w) : 10-05-1861 : Puna, Hakapuleo (k) : 10-08-1861 : Puna, Keamalu (w) : 10-20-1861 : Puna, Haule (k) : 10-25-1861 : Puna, Kahapalii (k) : 11-04-1861 : Puna, Keakapaakai (w) : 11-06-1861 : Puna, Kaleoiki (k) : 11-07-1861 : Puna, Kahiliokalani (w) : 11-08-1861 : Puna, Molao (w) : 11-10-1861 : Puna, Keanaai (w) : 11-24-1861 : Puna, Kukona (w) : 11-26-1861 : Puna, Moolau (k) : 11-27-1861 : Puna, Olalau (w) : 11-28-1861 : Puna H-7 p47 Death Record
Paele (k) - Kulua : 09-30-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p71 Marriage Record
Pakaukau (k) - Kuaole : 07-30-1852 : Waimea :1852 : H-19a p59 Marriage Record
Paku (k) : 03-18-1861 : Hilo, Iawa (k) : 03-19-1861 : Hilo, Moku (k) : 03-19-1861 : Hilo, Akeahi (k) : 03-20-1861 : Hilo, Kailioha (k) : 03-20-1861 : Hilo, Puaaneane (k) : 03-21-1861 : Hilo, Nakai (k) : 03-23-1861 : Hilo, Keanu (w) : 03-25-1861 : Hilo, Komola : 03-26-1861 : Hilo, Hakaulu : 03-27-1861 : Hilo, Kauhi (w) : 03-27-1861 : Hilo, Paakaua : 03-27-1861 : Hilo, Nahuaai (w) : 04-08-1861 : Hilo, Keahi : 04-10-1861 : Hilo, Ekela : 04-11-1861 : Hilo, Naahaelua (w) : 04-11-1861 : Hilo, Kaukini (w) : 04-14-1861 : Hilo, Makahi : 04-18-1861 : Hilo, Namakahiki : 04-19-1861 : Hilo, Kamauli (w) : 04-23-1861 : Hilo, Kaaukai (w) : 04-25-1861 : Hilo, Kahopu (k) : 04-26-1861 : Hilo, Paopao (w) : 04-27-1861 : Hilo, Kahuakai (2) : 04-28-1861 : Hilo, Kealoha (w) : 04-28-1861 : Hilo, Nawaa : 04-29-1861 : Hilo, Keahialani : 04-30-1861 : Hilo, Palaualelo (w) : 05-02-1861 : Hilo, Nakapa (k) : 05-04-1861 : Hilo, Hinawale (k) : 05-05-1861 : Hilo, Makahanunu : 05-05-1861 : Hilo, Mioi : 05-05-1861 : Hilo, Ulikaa (k) : 05-07-1861 , Hueu : 05-09-1861 : Hilo, Kahula : 05-09-1861 : Hilo, Unialilo (w) : 05-09-1861 : Hilo, Kalawaianui : 05-11-1861 : Hilo, Moeikeanu : 05-15-1861 : Hilo, Keoni : 05-23-1861 : Hilo, Aa (w) : 05-27-1861 : Hilo, Kalakauaehu : 05-27-1861 : Hilo, Kamai (w) : 05-27-1861 : Hilo, Kiki (k) : 05-31-1861 : Hilo, Iakineiko : 06-02-1861 : Hilo, Pahukoa : 06-04-1861 : Hilo, Kaui (w) : 06-05-1861 : Hilo, Kau (w) : 06-06-1861 : Hilo, Kapulani : 06-09-1861 : Hilo, Makole (k) : 06-09-1861 : Hilo, Awo (k) : 06-12-1861 : Hilo, Napele (w) : 06-13-1861 : Hilo, Kaomeo : 06-20-1861 : Hilo, Nakila (w) : 06-25-1861 : Hilo, Wiliauhee : 06-25-1861 : Hilo, Kaiwiholea : 06-26-1861 : Hilo, Pahukula : 06-27-1861 : Hilo, Wahineaea (w) : 07-02-1861 : Hilo, Kepoo (w) : 07-12-1861 : Hilo, Kawao (k) : 07-13-1861 : Hilo, Nakahawai : 07-15-1861 : Hilo, Poaimoku : 07-16-1861 : Hilo, Haalou : 07-17-1861 : Hilo H-7 p23 Death Record
Palaai (k) - Kalamau : 03-04-1852 : Kohala :1852 : H-19a p22 Marriage Record
Paloa : 01-10-1853 : Puna, Inoaole : 01-16-1853 : Puna, Ilihia : 01-27-1853 : Puna, Luamaohelani : 02-07-1853 : Puna, Kaainiu : 02-20-1853 : Puna, Pau : 02-27-1853 : Puna, Keawe : 03-10-1853 : Puna, Makaliohua : 04-02-1853 : Puna, Nahua : 04-16-1853 : Puna, Kaniniu : 04-17-1853 : Puna, Kahalehau : 04-18-1853 : Puna, Kahana : 04-30-1853 : Puna, Keo : 05-11-1853 : Puna, Inoaole : 05-28-1853 : Puna, Inoaole : 06-05-1853 : Puna, Umiumi : 06-14-1853 : Puna, Kalawemaunu : 06-16-1853 : Puna, Namihana : 06-19-1853 : Puna, Kailaa : 06-22-1853 : Puna, Kahalepulu : 06-29-1853 : Puna, Kahalahooiliwale : 07-07-1853 : Puna, Keokeo : 07-07-1853 : Puna, Naia : 07-08-1853 : Puna, Ohelo : 07-09-1853 : Puna, Paiki : 07-13-1853 : Puna, Kealaiki 1 : 07-14-1853 : Puna, Puaa : 07-19-1853 : Puna, Keliikaawe : 07-22-1853 : Puna, Kealaiki 2 : 07-25-1853 : Puna, Keaukukui : 07-25-1853 : Puna, Meleana : 07-25-1853 : Puna, Kaawaloa : 07-26-1853 : Puna, Keaweamahi : 07-26-1853 : Puna, Kaniniu : 07-29-1853 : Puna, Puuloa : 08-03-1853 : Puna, Kela : 08-20-1853 : Puna, Makaino : 09-01-1853 : Puna, Uaua : 09-05-1853 : Puna, Inoaole 1 : 09-10-1853 : Puna, Inoaole 2 : 09-12-1853 : Puna, Hoolapa : 09-15-1853 : Puna, Kaaua (w) : 09-17-1853 : Puna, Kaiewe : 09-17-1853 : Puna, Kahilialau : 09-22-1853 : Puna, Keoki : 09-28-1853 : Puna, Waikoolihilihi : 10-05-1853 : Puna, Kaumu : 10-09-1853 : Puna, Kaaihuelala : 10-14-1853 : Puna, Inoaole 1 : 10-15-1853 : Puna, inoaole 2 : 10-18-1853 : Puna, Kainea : 10-19-1853 : Puna, Kani : 10-23-1853 : Puna, Kaole : 10-30-1853 : Puna, Ikaukalele : 11-02-1853 : Puna, Inoaole : 11-04-1853 : Puna, Kekuewa : 11-05-1853 : Puna, Maka : 11-06-1853 : Puna, Inoaole : 11-09-1853 : Puna, Kalawaiaoua : 11-21-1853 : Puna, Nae : 11-23-1853 : Puna, Pupuka : 11-24-1853 : Puna, Kapapa : 11-27-1853 : Puna, Kawaikea : 11-28-1853 : Puna, Mana : 11-29-1853 : Puna H-7 p29 Death Record
Palua (w) : 01-23-1872 : South Kohala, Nawahine (w) : 03-09-1872 : South Kohala, Opupele (k) : 04-05-1872 : South Kohala, Lono (k) : 04-18-1872 : South Kohala, Kaina (w) : 05-04-1872 : South Kohala, Wahinemaikai (w) : 05-04-1872 : South Kohala, Purdy, Fane (w) : 06-05-1872 : South Kohala, Kauokalihi (k) : 07-25-1872 : South Kohala, Lindsey, George K. (k) : 07-31-1872 : South Kohala, Kamana (k) : 08-07-1872 : South Kohala, Kaooahi (w) : 08-10-1872 : South Kohala, Abi ( w) : 09-12-1872 : South Kohala, Kahula (w) : 09-20-1872 : South Kohala, Palaha (w) : 09-23-1872 : South Kohala, Kuhaulua (k) : 10-12-1872 : South Kohala, Aulike, Jane (w) : 10-13-1872 : South Kohala, Kaulei (k) : 10-15-1872 : South Kohala, Haupu (k) : 10-20-1872 : South Kohala, Laioha (w) : 10-23-1872 : South Kohala, Spencer, Frince (k) : 10-24-1872 : South Kohala, Haole-pi (k) : 11-03-1872 : South Kohala, Ku (k) : 12-19-1872 : South Kohala, Nuhi (k) : 12-20-1872 : South Kohala, Kaaihue (k) : 12-22-1872 : South Kohala, Kaholo (k) : 12-24-1872 : South Kohala H-8 p14 Death Record
Papa (k) - Lukia : 10-01-1852 : Waimea :1852 : H-19a p72 Marriage Record
Peterson, Wm K. L. (k) - Kauai, Mary : 06-06-1915 : Puna H-53 p26 Marriage Records
Piimoku (w) : 12-19-1859 : Puna, Kaawa (k) : 12-20-1859 : Puna, Kapaina (k) : 12-22-1859 : Puna, Kamaipunahele (w) : 12-29-18 : Puna, Manoa (w) : 12-29-1859 : Puna, Kaleopaa (k) : 12-31-1859 : Puna, Inoaole (k) : 12-31-1859 : Puna, Keawehiku (k) : 01-09-1860 : Puna, Kahalekulu (k) : 01-17-1860 : Puna, Kanohoahu (k) : 01-21-1860 : Puna, Nakaikuaana (k) : 01-25-1860 : Puna, Kaenaokalani (w) : 02-01-1860 : Puna, Kaale (w) : 02-05-1860 : Puna, Konanui (k) : 02-05-1860 : Puna, Pekapeka (k) : 02-09-1860 : Puna, Keola (w) : 02-15-1860 : Puna, Pahuiki (w) : 02-17-1860 : Puna, Kahoomana (k) : 02-19-1860 : Puna, Keahi (w) : 02-21-1860 : Puna, Koea (k) : 02-26-1860 : Puna, Kauluhua (w) : 03-01-1860 : Puna, Kauiokekoa (w) : 03-06-1860 : Puna, Kaapa (k) : 03-08-1860 : Puna, Inoaole (w) : 03-09-1860 : Puna, Keawe (k) : 03-10-1860 : Puna, Aumai (k) : 03-13-1860 : Puna H-7 p37 Death Record
Piiwai (w) : 04-06-1864 : Hilo, Kahula (w) : 04-30-1864 : Hilo, Keliikanakaole (k) : 04-30-1864 : Hilo, Hei (w) : 05-29-1864 : Hilo, Nakookoo (k) : 05-29-1864 : Hilo, Kaluahi (k) : 06-11-1864 : Hilo, Kahaunaele (k) : 06-13-1864 : Hilo H-7 p83 Death Record
Ping You (k) - Pupuka, Ahihi Miss : 04-22-1908 : N. Kohala H-47 p14 Marriage Records
Pipi (k) : 01-01-1861 : Hilo, Kaianui (k) : 01-04-1861 : Hilo, Kamakaehukai (w) : 01-06-1861 : Hilo, Kauluhinano (k) : 01-11-1861 : Hilo, Nalei (k) : 01-11-1861 : Hilo, Pelekane (k) : 01-11-1861 : Hilo, Kaapa (w) : 01-12-1861 : Hilo, Kapuuheana (k) : 01-12-1861 : Hilo, Kawelo (w) : 01-13-1861 : Hilo, Hema (k) : 01-14-1861 : Hilo, Kahookae (w) : 01-14-1861 : Hilo, Ii (k) : 01-15-1861 : Hilo, Kawaa (w) : 01-15-1861 : Hilo, Hakau (w) : 01-16-1861 : Hilo, Lahela (w) : 01-17-1861 : Hilo, Pioliilii : 01-17-1861 : Hilo, Hoonani (w) : 01-18-1861 : Hilo, Kaiewe (k) : 01-19-1861 : Hilo, Kailianu (w) : 01-19-1861 : Hilo, Keliiholonahele : 01-21-1861 : Hilo, Kahaluu (k) : 01-22-1861 : Hilo, Kaiwi (k) : 01-22-1861 : Hilo, Heleloa (k) : 01-26-1861 : Hilo, Puniawa (w) : 01-26-1861 : Hilo, Hoopii (w) : 01-28-1861 : Hilo, Kumaiku (w) : 01-28-1861 : Hilo, Aiko, Petero (k) : 01-29-1861 : Hilo, Kahooieie (k) : 01-30-1861 : Hilo, Kalepo (k) : 01-30-1861 : Hilo, Kaumaka (w) : 02-01-1861 : Hilo, Kahookaha (k) : 02-02-1861 : Hilo, Lauhiwa : 02-06-1861 : Hilo, Kalua (w) : 02-07-1861 : Hilo, Kaiewe (k) : 02-08-1861 : Hilo, Kahookolo (w) : 02-10-1861 : Hilo, Kaua (w) : 02-10-1861 : Hilo, Mareta (w) : 02-10-1861 : Hilo, Puulani (w) : 02-10-1861 : Hilo, Kanikahoe (k) : 02-12-1861 : Hilo, Mahoe (k) : 02-12-1861 : Hilo, Kapela (w) : 02-16-1861 : Hilo, Kaeha (k) : 02-19-1861 : Hilo, Kaipaahi (w) : 02-20-1861 : Hilo, Kahaina (k) : 02-21-1861 : Hilo, Kaupe (w) : 02-21-1861 : Hilo, Peke (w) : 02-21-1861 : Hilo, Akana (k) : 02-22-1861 : Hilo, Nako, Sila (k) : 02-23-1861 : Hilo, Kahelehookahi (k) : 02-24-1861 : Hilo, Kupouli (k) : 02-25-1861 : Hilo, Kapaole (w) : 02-27-1861 : Hilo, Kauaohanalei (w) : 02-28-1861 : Hilo, Kalilia (w) : 03-01-1861 : Hilo, Monikela (k) : 03-01-1861 : Hilo, Mahiai (k) : 03-07-1861 : Hilo, Kalawaia : 03-08-1861 : Hilo, Samuela : 03-10-1861 : Hilo, Mahoe 2 (k) : 03-11-1861 : Hilo, Alohikea (k) : 03-13-1861 : Hilo, Kaukuni (w) : 03-14-1861 : Hilo, Kahawalu (k) : 03-15-1861 : Hilo, Kalena (k) : 03-15-1861 : Hilo H-7 p21 Death Record
Poloka, John (k) - Helena : 02-10-1896 : Hilo H-32a p84 Marriage Record
Pololu (k) - Keaka : 05-19-1852 : Waimanu :1852 : H-19a p40 Marriage Record
Puali (k) - Kawaa : 08-02-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p61 Marriage Record
Reynolds (k) - Kamahea : 02-09-1907 : N. Kohala H-47 p5 Marriage Records
Rokaitonyou, F. D (k) - Lauae : 01-19-1889 : Hilo H-32a p14 Marriage Record
Sakamoto (k) - Fuki : 09-13-1909 : N. Kohala H-47 p31 Marriage Records
Sawada, Shinsaku (k) - Watanabe, Kaku : 04-25-1914 : Puna H-53 p13&13a Marriage Records
Shelabai, Gavriel (k) - Pacheco, Mary : 02-03-1914 : Puna H-53 p5 Marriage Records
Shimoda, Sadao (k) - Nishimura, Tsuyako : 10-23-1925 : Puna H-53 p30 Marriage Records
Silva, Joaquin (k) - Maunakea, Lily : 12-23-1913 : Puna H-53 p2 Marriage Records
Sisui, Ah Lum (k) - Ahu, Maleka : 08-24-1909 : N. Kohala H-47 p24 Marriage Records
Smith, Wayne Prescott (k) - Girvin, Ivy Josephine : 05-26-1909 : N. Kohala H-47 p19 Marriage Records
... :1837-1879 : H-25 p16 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p28 Marriage Record
Ezaki, J. Mr. (k) - Muira, Saku Miss : 05-17-1915 : Puna H-53 p23 Marriage Records
Kauhaiulei (k) - Kahea : 07-20-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p58 Marriage Record
Kaumai (k) - Kiowai : 03-31-1852 : Waimea :1852 : H-19a p26 Marriage Record
Manuola (k) - Kaluahine : 06-02-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p43 Marriage Record
Mareka : 10-16-1853 : Kona, Mahiwahine : 10-17-1853 : Kona, Keohouliuli : 10-21-1853 : Kona, Wahapai : 10-22-1853 : Kona, Mikaela : 10-27-1853 : Kona, Alapai : 11-01-1853 : Kona, Kalua : 11-01-1853 : Kona, Muki : 11-08-1853 : Kona, Nakoo : 11-11-1853 : Kona, Kuluhau : 11-12-1853 : Kona, Punilei : 11-13-1853 : Kona, Kaili : 11-21-1853 : Kona, Kaohana : 11-28-1853 : Kona, Ulau : 11-28-1853 : Kona, Kahoomu : 11-30-1853 : Kona, Kalua : 12-04-1853 : Kona, Kawahine : 12-06-1853 : Kona, Kaokuu : 12-08-1853 : Kona, Inoaole : 12-10-1853 : Kona, Kaaipohuehue : 12-29-1853 : Kona, Niau : 12-29-1853 : Kona, Opunui : 12-30-1853 : Kona, Kawahapaka : 12-31-1853 : Kona H-7 p64 Death Record
Oshimo (k) - Yamashita, Karu : 04-05-1910 : N. Kohala H-47 p42 Marriage Records
Souza, Frank De (k) - Botelho, Rosarie Morris : 04-25-1914 : Puna H-53 p10 Marriage Records
Souza, Sylvester (k) - Salema, Flora Souza : 04-10-1915 : Puna H-53 p22 Marriage Records
Tamada (k) - Haru : 05-08-1894 : Hilo H-32a p43 Marriage Record
Tominaga, Kurahachi (k) - Yamamoto, Naka : 11-24-1895 : Hilo H-32a p55 Marriage Record
Tomita, Sakado (k) - Usui, Mura : 12-11-1895 : Hilo H-32a p77 Marriage Record
Tsuji (k) - Shio : 12-02-1895 : Hilo H-32a p71 Marriage Record
Umi : 06-01-1858 : Hilo, Kahananui : 06-02-1858 : Hilo, Meleana : 06-02-1858 : Hilo, Keliihoohaunaele : 06-13-1858 : Hilo, Kalauaea : 06-16-1858 : Hilo, Kauaheahe : 06-16-1858 : Hilo, Kaawaloa : 06-20-1858 : Hilo, Naale : 06-26-1858 : Hilo, Kaluna : 06-27-1858 : Hilo, Kauanaaualii : 06-28-1858 : Hilo, Uwia : 06-28-1858 : Hilo, Kaleiomanu : 06-30-1858 : Hilo, Kamoku : 07-03-1858 : Hilo, Kahula : 07-04-1858 : Hilo, Amana : 07-06-1858 : Hilo, Kapena : 07-08-1858 : Hilo, Nakaahiki : 07-09-1858 : Hilo, Kahele : 07-15-1858 : Hilo, Pio : 07-25-1858 : Hilo, Kanukupuu : 08-10-1858 : Hilo, Ihauae : 08-11-1858 : Hilo, Kekipi : 08-14-1858 : Hilo, Mulehu : 08-22-1858 : Hilo, Kaui : 08-23-1858 : Hilo, Kapo : 08-24-1858 : Hilo, Moeala : 08-27-1858 : Hilo, Kauloloha : 08-31-1858 : Hilo, Kahananui : 09-09-1858 , Makuaole 1 : 09-14-1858 , Kalelemauli : 09-17-1858 , Uilama : 09-17-1858 : Hilo, Kupai : 09-19-1858 : Hilo, Makuaole 2 : 09-19-1858 : Hilo, Kauumaumu : 09-22-1858 : Hilo, Hookano : 10-01-1858 : Hilo, Wahineomao : 10-01-1858 : Hilo, Kakai : 10-02-1858 : Hilo, Heiaunui : 10-03-1858 : Hilo, Kahunaloa : 10-07-1858 : Hilo, Kaao : 10-08-1858 : Hilo, Kahue : 10-08-1858 : Hilo, Kaoaohema : 10-08-1858 : Hilo, Ipaapuka : 10-09-1858 : Hilo, Huaa : 10-10-1858 : Hilo, Kaoanaku : 10-10-1858 : Hilo, Kalua : 10-11-1858 : Hilo, Wanapa : 10-11-1858 : Hilo, Pohukaina : 10-16-1858 : Hilo, Mikalina : 10-18-1858 : Hilo, Pauono : 10-18-1858 : Hilo, Mahoeliilii : 10-19-1858 : Hilo, Kawela : 10-25-1858 : Hilo, Meka : 10-27-1858 : Hilo, Wahineaea : 11-04-1858 : Hilo, Kukane : 11-09-1858 : Hilo, Pihenui : 11-15-1858 : Hilo, Keliiokamoku : 11-16-1858 : Hilo, Kaiahua : 11-17-1858 : Hilo, Keohokahala : 11-25-1858 : Hilo, Kawaihau : 11-29-1858 : Hilo, Mau : 12-02-1858 : Hilo, Maikunu : 12-03-1858 : Hilo, Puukohala : 12-07-1858 : Hilo, Puuloa : 12-07-1858 : Hilo H-7 p9 Death Record
Ushijima, Nobaki (k) - Morita, Myono : 10-26-1925 : Puna H-53 p31 Marriage Records
Utaro, Hiyeda (k) - Osumi : 12-09-1895 : Hilo H-32a p75 Marriage Record
Uwelea (k) - Kealoha : 10-01-1852 : Kohala :1852 : H-19a p73 Marriage Record
Vierra, Louis (k) - Camara, Amelia de : 06-23-1896 : Hilo H-32a p96 Marriage Record
Waiiula (k) : 07-17-1887 : So. Kohala , Kaalauea (w) : 07-18-1887 : So. Kohala , Namele (k) : 07-22-1887 : So. Kohala , Lindsay, Eliz. (w) : 07-31-1887 : So. Kohala , Kauwe, Kimi (w) : 08-01-1887 : So. Kohala , Unknown (k) : 08-01-1887 : So. Kohala , Hakanila, David (k) : 09-16-1887 : So. Kohala , Makela Kuka (k) : 00-00-1888 : So. Kohala , Kuli (k) : 01-01-1888 : So. Kohala , Olohana, John (k) : 01-04-1888 : So. Kohala , Kehau (k) : 01-20-1888 : So. Kohala , Wahinenui (k) : 01-04-1888 : So. Kohala , Kahoinea, Isaia (k) : 03-02-1888 : So. Kohala , Carson, Joe (k) : 03-14-1888 : So. Kohala , Luiki, Eliza Parker (w) : 03-27-1888 : So. Kohala , Kalepa (k) : 04-00-1888 : So. Kohala H-8 p46 Death Record
Watada, C. (k) - Konishi, Katsu : 09-18-1909 : N. Kohala H-47 p35 Marriage Records
Watt, Allister James (k) - Tapager, Martha Margaret : 03-10-1928 : Puna H-53 p41 Marriage Records
Yoneoka (k) - Shige : 02-24-1896 : Hilo H-32a p87 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p52 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p47 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p101 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p64 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p31 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p115 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p13 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p71 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p59 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p92 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p66 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p10 Marriage Record
Achong (k) - Kuamoo : 01-21-1889 : Hilo H-32a p15 Marriage Record
Ah Lum (k) - Denis, Louisa : 06-21-1896 : Hilo H-32a p79 Marriage Record
Ah Wah (k) - Kamoe, Mele : 12-28-1913 : Puna H-53 p3 Marriage Records
Akana, Lai (k) -Caldeira, Ema : 10-12-1909 : N. Kohala H-47 p38 Marriage Records
Davis, George (k) : 01-01-1874 : So. Kohala, Akina (k) : 01-03-1874 : So. Kohala, Kahue (w) : 01-05-1874 : So. Kohala , Paukeaho (k) : 01-31-1874 : So. Kohala, Kalala, Josepa (k) : 01-29-1874 : So. Kohala , Kiainiu (k) : 01-00-1874 : So. Kohala , Kalaawkahiki : 01-00-1874 : So. Kohala , Alai (k) : 02-02-1874 : So. Kohala , Silver, Joseph (k) : 03-19-1874 : So. Kohala , Moke (k) : 03-22-1874 : So. Kohala , Kaopua, Awiohi : 02-00-1874 : So. Kohala , Inoaole (w) : 03-27-1874 : So. Kohala , Iakopo Kamuhonua Auwae (k) : 05-22-1874 : So. Kohala , Sui (k) : 06-05-1874 : So. Kohala , Beniamina (k) : 06-26-1874 : So. Kohala , Kaluhi (k) : 07-14-1874 : So. Kohala , Kawaha (k) : 06-29-1874 : So. Kohala , Kapuahelani (k) : 08-18-1874 : So. Kohala , Kaumai (k) : 11-27-1874 : So. Kohala , Kaheleonalani (w) : 11-29-1874 : So. Kohala H-8 p20 Death Record
Fukada (k) - Ito : 12-02-1895 : Hilo H-32a p67 Marriage Record
Gomes, John (k) - Nunes, Maria Julia : 06-03-1915 : Puna H-53 p25 Marriage Records
Hafner, Philipp Jacob (k) : 03-28-1863 , Kane (w) : 04-06-1863 , Maluo (k) : 04-08-1863 , Ahia (k) : 04-10-1863 , Kalili (w) : 04-17-1863 , Kamalama (w) : 04-28-1863 , Kanekapolei : 04-28-1863 , Kahookano (k) : 05-02-1863 , Naholowaa (k) : 05-04-1863 , Waanui (k) : 05-04-1863 , Kaluaokahaku (w) : 05-05-1863 , Aua (k) : 05-06-1863 , Kauna (w) : 05-14-1863 , Kahao (k) : 05-15-1863 , Kahele (w) : 05-15-1863 , Keaka (k) : 05-15-1863 , Opunui (w) : 05-15-1863 , Kaole (k) : 05-18-1863 , Laieikawai (w) : 05-20-1863 , Kawohiokalani (w) : 05-23-1863 , Bekepeke (w) : 05-28-1863 , Kilioe (w) : 05-28-1863 , Kekeleiaiku (k) : 06-08-1863 , Wahineaea (w) : 06-18-1863 , Keoni (w) : 06-21-1863 , Keliihoopale (k) : 06-21-1863 H-7 p76 Death Record
Haraga, Yoshio (k) - Kawaguchi, Kikue : 02-11-1928 : Puna H-53 p40 Marriage Records
Hashimoto, Katsuji (k) - Tachino, Sakuyo : 11-29-1895 : Hilo , Katsuji, Hashimoto (k) - Sakuyo, Tachino : 11-29-1895 : Hilo H-32a p57 Marriage Record
Hulu (k) - Keliikuewa : 07-20-1852 : Waimea :1852 : H-19a p57 Marriage Record
Hussey, Alexander P. (k) - Emelia : 03-02-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p21 Marriage Record
Ihori, Mamoru (k) - Kuwahara, Hatsuyo : 08-08-1925 : Puna H-53 p29 Marriage Records
Kaaialii (k) - Kahanuola : 01-14-1852 : Waimea :1852 : H-19a p7 Marriage Record
Kaaoaoloa : 11-10-1860 : Hilo, Johnson, John : 11-12-1860 : Hilo, Kamaka : 11-12-1860 , Kuokoa : 11-13-1860 , Kalawela : 11-16-1860 , Kaianui : 11-17-1860 , Mele Kipi : 11-19-1860 , Waiamau : 11-20-1860 , Mapela : 11-25-1860 : Hilo, Kaehuaea : 11-27-1860 : Hilo, Kale : 11-28-1860 : Hilo, Mainui : 11-30-1860 : Hilo, Kaopua : 12-03-1860 : Hilo, Owili : 12-06-1860 : Hilo, Kaliko : 12-09-1860 : Hilo, Mamakanui : 12-09-1860 : Hilo, Namuo, Kaupo : 12-09-1860 : Hilo, Kahaleiwi : 12-12-1860 : Hilo, Puniia : 12-13-1860 : Hilo, Kamahana : 12-28-1860 : Hilo, Kahewahewanui : 12-31-1860 : Hilo H-7 p15 Death Record
Kahanamoku (k) - Paaluhi : 02-18-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p15 Marriage Record
Kaina, Moke (k) - Kamahele, Hattie : 05-22-1914 : Puna H-53 p14 Marriage Records
Kamaalo : 04-03-1854 : Kona, Apikaila : 04-06-1854 : Kona, Kahinau : 04-07-1854 : Kona, Kaimiaina : 04-07-1854 : Kona, Nahekawa : 04-17-1854 : Kona, Luaehu : 04-29-1854 : Kona, Kalai : 05-11-1854 : Kona, Kaui : 05-23-1854 : Kona, Halaaku : 05-30-1854 : Kona, Hemoaku : 05-30-1854 : Kona, Kaili : 06-01-1854 : Kona, Kaneakua : 06-14-1854 : Kona, Kahahana : 06-17-1854 : Kona, Lalauwale : 06-23-1854 : Kona, Nohomoku : 06-26-1854 : Kona, Kaimiaina : 06-28-1854 : Kona, Nahula : 06-28-1854 : Kona H-7 p67 Death Record
Kamaiki (k) - Kanoena : 04-22-1852 : Waimea :1852 : H-19a p30 Marriage Record
Kanae (k) - Kelii : 06-13-1852 : Waimea :1852 : H-19a p45 Marriage Record
Kapapa (k) - Nakaikuaana : 06-23-1852 : Kawaihae :1852 : H-19a p50 Marriage Record
Kapele (k) : 04-22-1876 : So. Kohala , Unknown : 04-22-1876 : So. Kohala , Uluoa (w) : 04-20-1876 : So. Kohala , Kepio (k) : 04-24-1876 : So. Kohala , Mary (w) : 03-08-1876 : So. Kohala , Kahinalii (k) : 03-11-1876 : So. Kohala , Naauheu (w) : 04-10-1876 : So. Kohala , Kalewa (w) : 03-25-1876 : So. Kohala , Opumomana (k) : 03-30-1876 : So. Kohala , Keawe (w) : 04-30-1876 : So. Kohala , Mauoha (w) : 04-14-1876 : So. Kohala , Kapehe (w) : 05-25-1876 : So. Kohala , Kaiahili (k) : 07-09-1876 : So. Kohala , Kimo (w) : 08-31-1876 : So. Kohala , Iulani (k) : 07-31-1876 : So. Kohala , Keliikaapani (w) : 07-08-1876 : So. Kohala , Keaweahawaii (k) : 07-29-1876 : So. Kohala , Samuela (w) : 08-16-1876 : So. Kohala , Kaaukai (w) : 10-26-1876 : So. Kohala , Kahue (w) : 09-15-1876 : So. Kohala , Iakoba (k) : 11-08-1876 : So. Kohala , Poai (k) : 12-18-1876 : So. Kohala , Kapuahiana (k) : 12-04-1876 : So. Kohala H-8 p26 Death Record
Kapuni (k) - Kulamika : 02-10-1896 : Hilo H-32a p83 Marriage Record
Kaunakea (k) - Hulihewa : 04-13-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p27 Marriage Record
Kawaimaka (k) - Kekula : 11-12-1889 : Hilo H-32a p24 Marriage Record
Keaweholokahi (w) : 12-28-1857 : Puna, Namokueono (k) : 01-06-1858 : Puna, Kalulu (k) : 01-13-1858 : Puna, Kaehukupanoa (w) : 01-14-1858 : Puna, Mana (w) : 01-17-1858 : Puna, Kaiaokalae (k) : 01-31-1858 : Puna, Kamanu (w) : 02-14-1858 : Puna, Kalulumi (w) : 02-19-1858 : Puna, Kahauanu (k) : 02-22-1858 : Puna, Laualii (w) : 03-03-1858 : Puna, Kaena (w) : 03-09-1858 : Puna, Pua (k) : 03-10-1858 : Puna, Puhi (k) : 03-10-1858 : Puna, Hoomanawanui : 03-31-1858 : Puna, Kaha (w) : 03-31-1858 : Puna, Kaaialii (k) : 04-04-1858 : Puna, Puali (k) : 04-27-1858 : Puna, Paaluhi (w) : 04-28-1858 : Puna, Pookuu (w) : 05-06-1858 : Puna, Lanakeka (w) : 05-09-1858 : Puna, Ii (k) : 05-12-1858 : Puna, Kaanaana (w) : 05-17-1858 : Puna, Malani (k) : 05-17-1858 : Puna, Kamehaiku (w) : 05-20-1858 : Puna, Naihe (k) : 05-29-1858 : Puna, Kapuaa (w) : 06-11-1858 : Puna, Kupuaa (w) : 06-11-1858 : Puna, Naopala (w) : 06-13-1858 : Puna, Ioane (w) : 06-29-1858 : Puna, Nakaikunane (w) : 07-06-1858 : Puna, Kalulumi (w) : 07-20-1858 : Puna, Maalewa (w) : 07-20-1858 : Puna, Ehu (w) : 07-21-1858 : Puna, Inoaole (k) : 07-27-1858 : Puna, Pahia (k) : 08-03-1858 : Puna, Paupau (k) : 08-09-1858 : Puna, Kaekae (w) : 08-21-1858 : Puna, Huluole (k) : 08-23-1858 : Puna, Hoolai (k) : 08-24-1858 : Puna, Keakahuia (w) : 08-24-1858 : Puna, Kapuaa (k) : 08-27-1858 : Puna, Kamehaiku (w) : 08-30-1858 : Puna, Manuihi (w) : 09-10-1858 : Puna, Keai (w) : 09-24-1858 : Puna, Naeholo (w) : 09-25-1858 : Puna, Kaluahine (k) : 09-27-1858 : Puna, Inoaole (k) : 10-12-1858 : Puna, Pokai (w) : 10-12-1858 : Puna, Kekapu (w) : 10-17-1858 : Puna, Kanaloa (k) : 10-21-1858 : Puna, Kaui (k) : 10-24-1858 : Puna, Keaka (w) : 10-25-1858 : Puna, Kekipi (w) : 10-28-1858 : Puna, Keai (w) : 10-29-1858 : Puna, Kanae (k) : 10-31-1858 : Puna, Kawai (w) : 11-02-1858 : Puna, Kalaihi (w) : 11-11-1858 : Puna, Inoaole (w) : 11-14-1858 : Puna, Nahakuelua (k) : 11-20-1858 : Puna, Kapua (w) : 11-24-1858 : Puna H-7 p35 Death Record
Keliinui, Joe (k) - Keaweopala, Kapehe : 08-24-1909 : N. Kohala H-47 p26 Marriage Records
Keliioloua (k) - Keliiokamoku : 02-25-1852 : Waimea :1852 : H-19a p17 Marriage Record
Koakulana (k) - Kahea : 08-27-1852 : Waimea :1852 : H-19a p67 Marriage Record
Koko (k) - Piilani : 05-22-1896 : Hilo H-32a p91 Marriage Record
Komiko (k) - Mahoe : 02-03-1852 : Hamakua :1852 : H-19a p14 Marriage Record
Kumoto, Shigeo (k) - Yamane, Masuyo : 06-19-1927 : Puna H-53 p36 Marriage Records
Lewis, James (k) - Ane, Kaapa : 05-04-1888 : Hilo H-32a p7 Marriage Record
Makaiwi (w) : 01-23-1884 : So. Kohala , Kahalewela (w) : 01-27-1884 : So. Kohala , Kaileikapa (w) : 02-06-1884 : So. Kohala , Kahiko (w) : 03-06-1884 : So. Kohala , Kawai (w) : 01-14-1884 : So. Kohala , Kaniau (w) : 03-12-1884 : So. Kohala , Mua (k) : 03-19-1884 : So. Kohala , Kamaka (k) : 04-16-1884 : So. Kohala , Laban Kohala (k) : 05-19-1884 : So. Kohala , Kahoe (w) : 04-10-1884 : So. Kohala , Labbeu (w) : 07-22-1884 : So. Kohala , Keaniani, Lilia (k) : 09-20-1884 : So. Kohala , Keaniawi (k) : 09-21-1884 : So. Kohala , Kahaawe, J. (w) : 10-21-1884 : So. Kohala , Kaaua (w) : 12-02-1884 : So. Kohala , Miki (k) : 12-06-1884 : So. Kohala , Maihui, Antone Allen (k) : 01-07-1885 : So. Kohala , Bell, Charles Kanehuku (k) : 01-11-1885 : So. Kohala H-8 p40 Death Record
Makuaikai : 01-01-1858 : Hilo, Hihikaina : 01-02-1858 : Hilo, Makawawa : 01-03-1858 : Hilo, Nui : 01-06-1858 : Hilo, Huakini : 01-09-1858 : Hilo, Keola : 01-10-1858 : Hilo, Manono : 01-10-1858 : Hilo, Wahanuku : 01-10-1858 : Hilo, Mano : 01-11-1858 : Hilo, Kaiewe : 01-17-1858 : Hilo, Keo : 01-21-1858 : Hilo, Lilia : 01-21-1858 : Hilo, Simeona : 01-21-1858 : Hilo, Makamakaole : 01-24-1858 : Hilo, Kalua : 01-26-1858 : Hilo, Keaweiwi : 01-27-1858 : Hilo, Waialii : 02-03-1858 : Hilo, Kanekoa : 02-04-1858 : Hilo, Kukini : 02-06-1858 : Hilo, Wahinenui : 02-06-1858 : Hilo, Kaiwilouulu : 02-09-1858 : Hilo, Kapaahi : 02-14-1858 : Hilo, Kakaa : 02-15-1858 : Hilo, Kaumaka (w) : 02-18-1858 : Hilo, Wahineiopea : 02-18-1858 : Hilo, Pupuka : 02-19-1858 : Hilo, Kukae : 02-22-1858 : Hilo, Kahela : 02-23-1858 : Hilo, Mihana : 02-23-1858 : Hilo, Kaainoa : 02-25-1858 : Hilo, Kahananui : 02-25-1858 : Hilo, Kawahinekuewa : 02-25-1858 : Hilo, Pokini : 02-28-1858 : Hilo, Honokoa : 03-04-1858 : Hilo, Kaohuhu : 03-06-1858 : Hilo, Pitiman wahine : 03-07-1858 : Hilo, Piimoku : 03-09-1858 : Hilo, Kaeleele : 03-10-1858 : Hilo, Kauahiokalua : 03-10-1858 : Hilo, Iosepa : 03-16-1858 : Hilo, Makuahine : 03-25-1858 : Hilo, Mauae : 03-29-1858 : Hilo, Kaoiwiloa : 04-01-1858 : Hilo, Koko : 04-01-1858 : Hilo, Kuamoo : 04-05-1858 : Hilo, Kaneakalau : 04-07-1858 : Hilo, Holi : 04-09-1858 : Hilo, Lale : 04-10-1858 : Hilo, Pahupu : 04-14-1858 : Hilo, Maikai : 04-15-1858 : Hilo, Waiwaiole : 04-17-1858 : Hilo, Keonimaui : 04-21-1858 : Hilo, Kukuole : 04-28-1858 : Hilo, Kealaiki : 04-29-1858 : Hilo, Naha : 05-01-1858 : Hilo, Wahineiki : 05-02-1858 : Hilo, Malaihi : 05-08-1858 : Hilo, Pokaakaa : 05-11-1858 : Hilo, Pohaku : 05-12-1858 : Hilo, Kalohe : 05-13-1858 : Hilo, Kapolena : 05-16-1858 : Hilo, Wawa : 05-19-1858 : Hilo, Eleao : 05-22-1858 : Hilo, Kanuku : 06-01-1858 : Hilo H-7 p7 Death Record
Mese (w) : 01-02-1877 : So. Kohala , Noehau (k) : 02-24-1877 : So. Kohala , Keokikepa (k) : 02-26-1877 : So. Kohala , Unknown (k) : 03-01-1877 : So. Kohala , Kalauapiki (w) : 03-12-1877 : So. Kohala , Keliiahonui (k) : 02-18-1877 : So. Kohala , KaueaHawaii (K) : 05-28-1877 : So. Kohala , Kamokalehua (w) : 07-26-1877 : So. Kohala , Kilakau, D. (k) : 09-05-1877 : So. Kohala , Makuakane (w) : 06-30-1877 : So. Kohala , Kaia (w) : 10-17-1877 : So. Kohala , Unknown (w) : 11-17-1877 : So. Kohala , Nakuelu (w) : 10-21-1877 : So. Kohala , Unknown : 10-00-1877 : So. Kohala , Nakaikuaana (k) : 12-27-1877 : So. Kohala , Kakananui (k) : 01-19-1878 : So. Kohala , Unknown : 01-00-1878 : So. Kohala , Kaui (k) : 02-00-1878 : So. Kohala , Pani (k) : 02-02-1878 : So. Kohala H-8 p28 Death Record
Okino (k) - Kiseno : 12-02-1895 : Hilo H-32a p72 Marriage Record
Opunui (k) - Makuahine : 08-10-1852 : Kohala :1852 : H-19a p62 Marriage Record
... :1837-1879 : H-25 p96 Marriage Record
Halepili (k) - Kilikina : 01-20-1889 : Hilo H-32a p9 Marriage Record
Loihana (k) - Emalia : 08-04-1896 : Hilo H-32a p101 Marriage Record
Pulehu (k) - Hoolale : 01-26-1852 : Hamakua :1852, 1852 : H-19a p11 Marriage Record
Sekigawa (k) - Iwada : 11-30-1895 : Hilo H-32a p63 Marriage Record
Solomon, Harry (k) - Kamaui, Nani : 12-24-1908 : N. Kohala H-47 p17 Marriage Records
Suzuki, Shotaro (k) - Wilson, Violet Grace : 05-29-1914 : Puna H-53 p15 Marriage Records
Tamina, Kazo (k) - Ogi, Fujie Miss : 09-22-1928 : Puna H-53 p44 Marriage Records
Tanaka, Masataro (k) - Miya Ohana : 11-27-1895 : Hilo , Masataro, Tanaka (k) - Ohana, Miya : 11-27-1895 : Hilo H-32a p56 Marriage Record
Tanisaki, Yoshimasa (k) - Furukawa, Chiyono : 10-28-1926 : Puna H-53 p34 Marriage Records
Tatsuji Ong (k) - Yone : 01-27-1894 : Hilo H-32a p42 Marriage Record
Tokei, Joseph (k) - Oai (widow) : 12-30-1892 : Hilo H-32a p40 Marriage Record
Tomey, I. T. (k) - Matsu : 03-21-1888 : Hilo H-32a p4 Marriage Record
Uluwale, J. : 01-09-1886 : Hilo, DeJesus, Mariana : 01-19-1886 : Hilo, Fernandez : 01-23-1886 : Hilo, D'Abrila, Jose : 02-07-1886 : Hilo, Pekoa, E. : 02-09-1886 : Hilo, Antonio : 02-16-1886 : Hilo, Justina : 03-11-1886 : Hilo, Pereira, Jaoa : 03-20-1886 : Hilo, Fernandez, F. de Souza : 03-22-1886 : Hilo, Jacinta : 03-30-1886 : Hilo H-7 p25 Death Record
Waki, Y. (k) - Iwamura, Hatsuno : 09-18-1909 : N. Kohala H-47 p36 Marriage Records
Yamane, Zenkichi (k) - Miyamoto, Shimo : 11-30-1895 : Hilo H-32a p60 Marriage Record
Yasunaka, Hideichi (k) - Kebo, Shizuka : 12-13-1926 : Puna H-53 p35 Marriage Records
Yoshimura, H. (k) - Shige : 07-10-1896 : Hilo H-32a p98 Marriage Record